www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

15 tysięcy nienależnej nagrody

Rada Łomianek przyznała burmistrzowi Wiesławowi Pszczółkowskiemu nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych. Pod projektem uchwały podpisał się sam burmistrz i radca prawny Tadeusz Dalczyński.

Najwidoczniej żaden z nich, ani radni nie wiedzieli, że burmistrzowi nie przysługują nagrody.
15 tysięcy złotych to blisko 10% rocznych zarob-ków burmistrza. Z jakiego tytułu nagrodę burmistrz otrzymał? Ani to jubileusz (chyba, że okrągła, druga rocznica sprawowania władzy – skojarzenie z „Mi-siem”” Barei nasuwa się samo), ani szczególna okaz-ja. Trzynasta pensja także nie, bo w uchwale mowa jest o nagrodzie. Radni przegłosowali więc premię uznaniową. A taka się burmistrzowi z mocy ustawy o pracownikach samorządowych nie należy.

Artykuł 20 pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych mówi jasno: „”Osobom wymienionym w pkt. 3 (mowa tam o członkach zarządu jednostki samorządowej oraz burmistrzach, prezydentach miast i wójtach – przyp. red.) nie przysługują na-grody, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 21. Przyznając więc 15 tysięcy burmistrzowi, rada Łomianek złamała prawo. Przy okazji widać też, że radca prawny nie pełni nadzoru nad radosną twórczością urzędników.

Wojewoda, który jest organem nadrzędnym dla samorządu lokalnego, powi-nien uchwałę uchylić, jako niezgodną z ustawą. Zapytaliśmy w urzędzie wojewódz-kim, kiedy można spodziewać się stanowiska w tej sprawie. Do zamknięcia tego numeru nikt z urzędu wojewódzkiego nie odpowiedział nam na to pytanie, podobnie jak rzecznik Łomianek Wojciech Asiński, do którego skierowaliśmy pytanie o dalsze losy uchwały. Nie chciał z nami rozmawiać także radca Tadeusz Dalczyński.

I żeby było jeszcze ciekawiej – z informacji przekazanych nam anonimowo przez jednego z radnych wynika, że o nagrodę dla burmistrza wnioskowała wice-burmistrz Jolanta Niegrzybowska – w „”cywilu”” stryjeczna siostra żony burmistrza Pszczółkowskiego. Wysokość bonusu dla burmistrza zaproponował radny Bogusław Orzechowski.

Podsumujmy: rodzina burmistrza wnioskuje o 15 tysięcy nagrody. Radca praw-ny – osoba, która kodeksy powinna znać wyjątkowo dobrze, pozytywnie opiniuje projekt uchwały stojący w sprzeczności z przepisami. Radni radośnie podnoszą rę-ce popierając uchwałę. A Łomianki zajmują drugie miejsce w Polsce pod względem wydatków na administrację publiczną.

(wt)
Echo Łomianek i Bielan nr 1 (124)

15 tysięcy nienależnej nagrody

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *