www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

2007 – dobry, 2008 – jeszcze lepszy

W roku 2006 wybudowano 2 km sieci wod.-kan. i przyłączono 55 gospodarstw domowych.

Na początku 2007 roku, ZWiK dokonał inwentaryzacji przyłączy wybudowanej sieci, z której wynika, że na terenie miasta znajduje się jeszcze ok. 1100 posesji będących w zasięgu sieci wod.-kan., jeszcze nie przyłączonych.

Biorąc to pod uwagę ZWiK zmienił dotychczasowe zasady przyłączania mieszkańców do sieci i zrezygnował z opłat partycypacyjnych, wprowadzając eksperymentalnie promocje w osiedlu „Łomianki Stare”: nieodpłatnie wykonanie projektów przyłączy i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Promocje takie będą wprowadzane w kolejnych rejonach miasta, gdzie wybudowana jest sieć.

Na skutek tych działań cena przyłączy spadła trzykrotnie i wynosi obecnie średnio ok. 3 tys. zł. Dzięki temu Spółka przyłączyła do października 2007 roku 91 kolejnych posesji do sieci.W październiku doszły kolejne 163 posesje. Liczba ta wzrośnie do końca roku, gdyż zamierzamy wybudować jeszcze 4 km sieci,a przy budowie przyłączy pracują dwie brygady techniczne.Obecnie dokończyliśmy budowę w ul: Kołłątaja, Szymanowskiego, Szczytowej, Dąbrówki, Wiejskiej, Grzybowej na odcinku od Dolnej do Długiej i Wiślanej na odcinku od Szczytowej do SUW.

Trwają prace budowlane w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Dąbrówki, ul. Włościańskiej – od ul. Szczęśliwejdo ul. Rolniczej.

W następnym tygodniu zakończymy fragment ul. Gospodarczej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Zalotnej i ul. Zalotną.

Kolejnym wykonanym zadaniem było wybudowanie II etapu odwodnienia ul. Majowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i systemem rozsączania wody.

Spółka ogłosiła także przetarg i wyłoniła wykonawcę budowy zbiornika retencyjnego SUW.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych jest możliwość wykonania w następnym roku ok. 7 km sieci i przyłączenie do sieci, co najmniej trzykrotnie więcej posesji niż w roku 2007.

Mirosław Furczyński
Gazeta Łomiankowska nr 24/2007

2007 - dobry, 2008 - jeszcze lepszy

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...