www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

2007 – dobry, 2008 – jeszcze lepszy

W roku 2006 wybudowano 2 km sieci wod.-kan. i przyłączono 55 gospodarstw domowych.

Na początku 2007 roku, ZWiK dokonał inwentaryzacji przyłączy wybudowanej sieci, z której wynika, że na terenie miasta znajduje się jeszcze ok. 1100 posesji będących w zasięgu sieci wod.-kan., jeszcze nie przyłączonych.

Biorąc to pod uwagę ZWiK zmienił dotychczasowe zasady przyłączania mieszkańców do sieci i zrezygnował z opłat partycypacyjnych, wprowadzając eksperymentalnie promocje w osiedlu „Łomianki Stare”: nieodpłatnie wykonanie projektów przyłączy i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Promocje takie będą wprowadzane w kolejnych rejonach miasta, gdzie wybudowana jest sieć.

Na skutek tych działań cena przyłączy spadła trzykrotnie i wynosi obecnie średnio ok. 3 tys. zł. Dzięki temu Spółka przyłączyła do października 2007 roku 91 kolejnych posesji do sieci.W październiku doszły kolejne 163 posesje. Liczba ta wzrośnie do końca roku, gdyż zamierzamy wybudować jeszcze 4 km sieci,a przy budowie przyłączy pracują dwie brygady techniczne.Obecnie dokończyliśmy budowę w ul: Kołłątaja, Szymanowskiego, Szczytowej, Dąbrówki, Wiejskiej, Grzybowej na odcinku od Dolnej do Długiej i Wiślanej na odcinku od Szczytowej do SUW.

Trwają prace budowlane w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Dąbrówki, ul. Włościańskiej – od ul. Szczęśliwejdo ul. Rolniczej.

W następnym tygodniu zakończymy fragment ul. Gospodarczej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Zalotnej i ul. Zalotną.

Kolejnym wykonanym zadaniem było wybudowanie II etapu odwodnienia ul. Majowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i systemem rozsączania wody.

Spółka ogłosiła także przetarg i wyłoniła wykonawcę budowy zbiornika retencyjnego SUW.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych jest możliwość wykonania w następnym roku ok. 7 km sieci i przyłączenie do sieci, co najmniej trzykrotnie więcej posesji niż w roku 2007.

Mirosław Furczyński
Gazeta Łomiankowska nr 24/2007

2007 - dobry, 2008 - jeszcze lepszy

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *