www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

21 okręgów wyborczych w Łomiankach

Okręgi wyborcze oraz ich granice dla wyborów do Rady Miasta oraz Burmistrza Łomianek na dzień 16 listopada 2014 roku.

1. Łomianki – osiedle Buraków–Wrzosów
Obszar ograniczony:
ul. Parkową, Kolejową, Starej Cegielni, Stary Tor, Brukową do rzeki Wisła, wzdłuż nurtu rzeki Wisła do przedłużenia ul. Parkowej.

2.Łomianki – osiedle Dąbrowa Leśna I
Obszar ograniczony:
Drogą gruntową stanowiącą przedłużenie ulicy Pancerz, Długa, Wiślana do ul. Kolejowej, wzdłuż ul. Kolejowej i Stary Tor.

3. Łomianki – osiedle Dąbrowa Leśna II
Obszar ograniczony:
Drogą stanowiącą przedłużenie ulicy Brukowej, Kampinoską, wzdłuż ulicy Wiślanej – z włączeniem nieruchomości położonych przy ulicy Magnolii – i Długą.

4. Łomianki – osiedle Dąbrowa Rajska
Obszar ograniczony:
ul. Wiślaną od ulicy Kolejowej, Zachodnią z włączeniem nieruchomości położonych przy ulicach: Modrzewiowej i Brzozowej, linią równoległą do ulic Zielonej i Brzozowej oraz linią równoległą do ulic Wiosennej i Francuskiej, do ulicy Kolejowej i wzdłuż Kolejowej do Wiślanej.

5. Łomianki – osiedle Dąbrowa Zachodnia, Łomianki – osiedle Równoległa
Obszar ograniczony:
ul. Lutza, ul. Kolejową, wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Wiosennej i Francuskiej oraz ulic: Zielonej i Brzozowej i dalej granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż granic nieruchomości położonych przy ulicy Magnolii wzdłuż ul. Wiślanej, wzdłuż ul. Łuże i dalej przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Leśny.

6. Łomianki – osiedle Baczyńskiego
Obszar ograniczony:
Linią równoległą do ulic: Baczyńskiego i Lwowskiej i dalej do ulicy Warszawskiej, ulicą Warszawską do linii równoległej do ul. Jeziornej i dalej granicą miasta z sołectwem Łomianki Dolne.

7. Łomianki – osiedle Prochownia, Łomianki – osiedle Majowe
Obszar ograniczony:
ul. Brukową, Kolejową, linią równoległą pomiędzy ul. Szkolną i ul. Malarską do ul. Warszawskiej, ul. Warszawską, linią równoległą do ulic Lwowskiej i Baczyńskiego, dalej granicą miasta z sołectwem Łomianki Dolne.

8. Łomianki – osiedle Łomianki Górne I
Obszar ograniczony:
ul. Warszawską, linią równoległą pomiędzy ul. Konarskiego i Sierakowską, ul. Kolejową i granicą sołectwa Kiełpin do ul. Warszawskiej.

9. Łomianki – osiedle Łomianki Górne II
Obszar ograniczony:
ul. Warszawską, linią równoległą pomiędzy ul. Wiosenną i Kaktusową, ul. Kolejową i linią równoległą pomiędzy ul. Konarskiego i Sierakowską.

10. Łomianki – osiedle Centralne
Obszar ograniczony:
ul. Warszawską, linią równoległą pomiędzy ul. Szkolną i Malarską, ul. Kolejową, linią równoległą do ul. Wiosennej i Kaktusowej.

11. Łomianki – osiedle Pawłowo
Obszar ograniczony:
ul. Wiślaną, wzdłuż jeziora Fabrycznego, dalej wzdłuż ulicy Jeziornej, wzdłuż linii równoległej do ulicy Jeziornej i dalej wzdłuż ul. Warszawskiej.

12. Łomianki – osiedle Łomianki Stare
Obszar ograniczony:
ul. Wiślaną, Warszawską, Włościańską, granicą miasta z sołectwem Łomianki Chopina.

13. Łomianki – osiedle Łomianki Trylogia
Obszar ograniczony:
ul. Włościańską, Warszawską, Jedności Robotniczej oraz wzdłuż granicy z sołectwem Łomianki Chopina.

14. Łomianki – osiedle Powstańców
Obszar ograniczony:
ul. Jedności Robotniczej, Warszawską, wzdłuż granicy z sołectwem Kiełpin do ul. Cienistej, następnie ul. Cienistą wzdłuż granicy z sołectwem Łomianki Chopina.

15. Łomianki Chopina – sołectwo, Łomianki Dolne – sołectwo
Obszar ograniczony:
ul. Armii Poznań, Brzegową, granicą z sołectwem Kępa Kiełpińska, wzdłuż nurtu rzeki Wisła do przedłużenia ulicy Brukowej i dalej wzdłuż granicy Miasta Łomianki.

16. Kiełpin I – sołectwo
Obszar ograniczony:
ul. Kolejową wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Leśny i dalej ulicą Wiklinową, Rolniczą, i dalej wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Bajkowy i Dziekanów Polski wzdłuż rowu melioracyjnego i jeziora Kiełpińskiego, i dalej na południe przez tereny rolne i dalej wzdłuż nieruchomości przy ul. Cienistej do ulicy Rolniczej i dalej wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic Jarzębinowa i Leszczynowa i dalej wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic Niegodzisza i Ogrodowej do ulicy Warszawskiej i dalej wzdłuż nieruchomości przy ulicy Mokrej w kierunku granicy miasta, a dalej granicą miasta do ul. Kolejowej.

17. Kiełpin II – sołectwo
Obszar ograniczony:
ul. Armii Poznań wzdłuż granicy z sołectwem Łomianki Dolne i Łomianki Chopina, dalej ul. Cienistą i wzdłuż granicy miasta Łomianki do ulicy Mokrej i dalej wzdłuż nieruchomości przy ulicy Mokrej do ul. Warszawskiej i dalej wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic Ogrodowa i Niegodzisza i dalej wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic Jarzębinowa i Leszczynowa do ul. Rolniczej i dalej wzdłuż granic nieruchomości przy ulicy Cienistej i dalej na północ przez tereny rolne do jeziora Kiełpińskiego, dalej jeziorem Kiełpińskim i wzdłuż rowu melioracyjnego do granicy z sołectwem Dziekanów Polski, dalej granicami z sołectwami Dziekanów Polski i Kępa Kiełpińska do ulicy Brzegowej i dalej ulicą Brzegową do Armii Poznań.

18. Dziekanów Bajkowy – sołectwo
Obszar ograniczony:
ul. Kolejowa, Krasnoludków, Przy Jeziorze, wzdłuż granicy z sołectwem Kiełpin, Rolniczą i Wiklinową do ul. Kolejowej.

19. Dziekanów Polski – sołectwo, Dziekanów Nowy – sołectwo, Kępa Kiełpińska – sołectwo
Obszar ograniczony:
ul. Kolejową wzdłuż granicy z gminą Czosnów i przez tereny rolne w kierunku rzeki Wisła, dalej nurtem rzeki Wisła do granicy z sołectwem Łomianki Dolne, dalej wzdłuż granicy sołectw Kępa Kiełpińska i Łomianki Dolne do ulicy Brzegowej, wzdłuż ulicy Brzegowej do granicy sołectw Kiełpin i Dziekanów Polski i dalej wzdłuż ulic Przy Jeziorze, Krasnoludków i Kolejowa, dalej wzdłuż granicy sołectwa Dziekanów Polski z sołectwami Dziekanów Leśny i Sadowa do ulicy Kolejowej i dalej wzdłuż ulic Kolejowa i Podróżna i granicy sołectwa Dziekanów Nowy do ulicy Kolejowej.

20. Dziekanów Leśny – sołectwo
Obszar ograniczony:
ul. Lutza, duktem leśnym w Kampinoskim Parku Narodowym wzdłuż granicy osiedla Dąbrowa Zachodnia do granicy z gminą Izabelin, granicą gminy Izabelin, dalej duktem leśnym wzdłuż granicy z sołectwem Sadowa, ulicą Wędkarską i Miłą i dalej linią równoległą do ulic Wędkarskiej i Szymczaka, do ul. Kolejowej i dalej wzdłuż ul. Kolejowej do ul. Lutza.

21. Sadowa – sołectwo
Obszar ograniczony:
Granicą Gminy Izabelin biegnącą przez Kampinoski Park Narodowy, granicą gminy Czosnów od ulicy Jagodowej przez tereny rolne i wzdłuż ulicy Środkowej, granicą sołectwa Dziekanów Nowy i wzdłuż drogi gruntowej do ulicy Podróżnej, i dalej wzdłuż ul. Podróżna, Kolejowa i dalej wzdłuż linii równoległej do ulic Piękna i Władcy Pierścieni oraz wzdłuż granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i dalej granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż duktu leśnego do granicy z gminą Izabelin.


Załączone dokumenty:
Obwieszczenie dotyczące okręgów wyborczych.pdf

 

21 okręgów wyborczych w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

 1. z Chopina

  Ale ktoś nakombinował z tymi okręgami. A to, że Łomianki Chopina nie mają oddzielnego okręgu to zupełnie nie zrozumiałe.
  Mimo to mam nadzieję, że nowi Radni z okręgu numer 15 i nowy Burmistrz zawalczą o wybudowanie szkoły właśnie na terenie tego osiedla gdzie jest najwięcej nowych domów, gdzie jest najwięcej rodzin z małymi dziećmi.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *