www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

46. Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

27 czerwca 2013 odbyła się 46. Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji…

Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.


46. Sesja RM – część 1


Interpelacje, zapytanie i wolne wnioski, część 1 – mieszkańcy


46. Sesja RM – część 2


Przyjęcie uchwał w sprawie

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2012 rok.

2. udzielenie burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania bodżetu za 2012 r


46. Sesja RM – część 3


3. wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Łomianki do projektu „”Rozwiń skrzydeł – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci kla I-III w Łomianakch”” współtworzonego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

4. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego,


46. Sesja RM – część 4


5. ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Łomianek Tomasza Henryka Dąbrowskiego,


46. Sesja RM – część 5


6. przystapienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „”Kiełpin Poduchowny””,


46. Sesja RM – część 6


7. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 2013 rok,

8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021,


46. Sesja RM – część 7


9. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej RM przygotowania opinii do skargi na burmistrza łomianek


46. Sesja RM – część 8


10. w sprawie wydzierżwienie gminnej nieruchomości gruntowej w Łomiankach Dolnych na okres powyżej 3 lat


46. Sesja RM – część 9


Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.


46. Sesja RM – część 10


Interpelacje, zapytania i wolne wnioski, część 2 – radni.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.

Zamknięcie obrad Sesji.


46. Sesja RM – część 11


46. Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. Robert

  Głosowałem na Dąbrowskiego i sam chciałem się przekonać jak to jest na sesjach. Niestety to radni mają racje i widzę że jednak Dąbrowski wychodzi zanim mieszkańcy będą mu zadawać pytania.

  Fajny portal dla osób, które chcą na własne oczy zobaczyć o co chodzi w tym grajdołku.

  Moja konkluzja – to Dąbrowski kłamie w gazecie

  0
  0
  Odpowiedz
 2. magda

  A ja byłam za Gradzkim i tez się przekonałam co jest wart -NIC

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *