www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

72 Łom-Piong – światowa sława

Łom-Piong jest światowym centrum wszystkiego. Tu pod patronatem Umiłowanego Przywódcy odbyła się światowa inauguracja Partii Przedsiębiorczych Inaczej. Jak można było się dowiedzieć z naszego organu, wydarzenie to wstrząsnęło światem. A Łom-Piong jest kolebką przedsiębiorczości.
Tu także odbyła się ogromna konferencja, która zgromadziła nie tylko zaprowadzone tam klasy szkolne ale także kilku rodziców. Domorośli naukowcy rozwinęli tam przełomowe naukowe teorie na temat szkodliwości Kitty Cat a inny luminarz nauki już niemal doktoryzował się na teorii zaniku mózgu pod wpływem Harego Potera.
Na światowe wyżyny wzbił się jednak Łom-Piong organizując Światowy Kongres 8 Twórców Kultury. Dużym nakładem środków sprowadzono do miasteczka przedstawicieli różnych nacji. Zgromadzeni jednogłośnie uznali, że najbardziej kulturalne na świecie jest miasteczko Łom-Piong a człowiek, który wsławił się niczym nie uzasadnionym zamknięciem Domu Kultu, uznany został za największego światowego krzewiciela kultury. Uroczystość stała się okazją do wygłoszenia hymnów pochwalnych na rzecz Umiłowanego Przywódcy, jego zastępcy, jego sekretarki i jego wszystkich krewnych i znajomych.
Podobno światowe media pełne były zachwytów nad dziełem Umiłowanego Przywódcy. Ich echo niosło się po szerokim świecie, dziwnym trafem ominęło jednak umysły mieszkańców miasteczka, którzy swoje jednak wiedzieli.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *