www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

98% bonifikaty – złóż wniosek już dziś

Jak informuje UM Łomianki…

Burmistrz Łomianek przypomina oraz zachęca osoby, których nieruchomości z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciły się z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, do składania wniosków o wniesienie opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o udzielenie 98% bonifikaty od tej opłaty.

Termin na wniesienia takiego wniosku w roku 2023, mija 1 marca 2023 r., jednakże zachęcamy do składania wniosków już teraz.

Jeżeli złożycie Państwo wniosek, o którym mowa powyżej do dnia 1 marca 2023 r. i nie zalegacie z opłatami z tytułu przekształcenia oraz użytkowania wieczystego, za pozostałe 16 lat obowiązku wnoszenia opłaty zapłacicie tylko 2 % z pozostałej kwoty.

Jest to niezwykle korzystne, gdyż dzięki temu uregulujecie wszelkie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a wysokość opłaty jednorazowej po przyznaniu 98% bonifikaty będzie niższa niż wysokość opłaty rocznej.

Wnioski znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miejskiego w Łomiankach w zakładce Załatw sprawę w urzędzie – Geodezja i gospodarka nieruchomościami – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – bonifikata 98%.

W przypadku niezłożenia wniosku w terminie do dnia 1 marca 2023 r. następną szansę na uzyskanie bonifikaty od opłaty jednorazowej, będziecie mieli Państwo dopiero w 2023 r. Natomiast opłatę roczną za rok 2023 będziecie musieli Państwo wnieść do dnia 31 marca 2023 r.

źródło: UM Łomianki

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *