www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Adam Reinhard

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 16: Kiełpin I – sołectwo
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Dialog Zmieni Łomianki

Wiek: 40 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Dyrektor operacyjny

Kontakt dla wyborców: www.DialogLomianki.pl; facebook.com – Adam Reinhard

Podstawowe informacja o kandydacie.
Mam 40 lat, żonę i dwie córki (11 i 5 lat). W Kiełpinie mieszkam od 5 lat. Jestem absolwentem SGH, magistrem ekonomii. Moją pasją są zabytkowe samochody i podróże. Od 1997 roku pracuję w polskich i międzynarodowych firmach. Specjalizuję się w organizacji dużych przedsięwzięć. Wiem co to znaczy praca pod presją czasu, efektywność i terminowość. Najbardziej cieszą mnie chwile, kiedy mogę spędzać czas z rodziną – grabić liście w ogródku, czytać książki lub spacerować po Puszczy Kampinoskiej.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki mogą być ładne i przyjazne dla mieszkańców. Mają wielki niewykorzystany potencjał. Chciałbym, by powstała spójna polityka przestrzenna, a miasto rozwijało się w przemyślany sposób. Uważam, że zabudowa nie powinna być zbyt wysoka i gęsta. Podoba mi się koncepcja wygospodarowania miejsca na rynek miejski i nowoczesny bazarek. Infrastruktura edukacyjna powinna być odpowiednia do liczby dzieci, a Dom Kultury powinien oferować niedrogie lub darmowe zajęcia dla osób w każdym wieku.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Najważniejsze jest w tej chwili dokończenie wodociągów i kanalizacji w gminie. Mam koncepcję, jak rozwiązać problem wysokich kosztów indywidualnych przyłączy. Po dokończeniu tej inwestycji należy w szybkim tempie remontować rozpadające się drogi i chodniki. Ważne są też ścieżki rowerowe. Konieczny jest dobry, kompleksowy projekt, bo w tej chwili inwestycje są prowadzone chaotycznie. Bardzo szybko należy rozwiązać wielki problem braku miejsca dla dzieci w szkołach podstawowych.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Burmistrz i Rada Miejska pracują dla wszystkich mieszkańców. Są wynagradzani z naszych podatków, więc powinni poważnie traktować swoje obowiązki i uczciwie pracować na rzecz gminy. Ważny jest dobry plan i jego sprawna realizacja. Jeśli Rada i burmistrz współpracują ze sobą to przez 4 lata można bardzo dużo zrobić. Do współpracy należy zaprosić też powiat i województwo. Tylko tak można wyciągnąć Łomianki z zapaści cywilizacyjnej i zbudować nowoczesne miasto, w którym wygodnie się żyje.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Moje priorytety to:
– szybkie dokończenie wodociągów i kanalizacji
– modernizacja dróg i chodników, w szczególności remont ulicy Wiklinowej (kanalizacja deszczowa i nawierzchnia)
– poprawa infrastruktury szkolnej (dzieci z Kiełpina uczą się głównie w przepełnionej szkole w Dziekanowie Leśnym)
– polepszenie infrastruktury przedszkolnej

Jako ekonomista wiem, że najważniejsze są pieniądze na inwestycje. Wiem też jak je pozyskać. Piękne wizualizacje to nie wszystko.

Ponadto:
Do Kiełpina przeprowadziłem się 5 lat temu z Warszawy. Miałem nadzieję, że gmina będzie się rozwijać. Są przecież szerokie możliwości finansowania inwestycji, nowoczesne technologie i firmy gotowe sprawnie budować. Ostatnie lata uważam za czas stracony. Okoliczne gminy przegoniły Łomianki o kilka długości. Skupienie się na kłótniach zamiast na pracy spowodowało zapaść, z której trzeba wyjść jak najszybciej. Jestem gotów ciężko pracować na rzecz Gminy Łomianki i dlatego proszę Was o głos!

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Bardzo źle

Adam Reinhard

Adam Reinhard

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *