www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Agnieszka Dawiczewska

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 15: Łomianki Chopina – sołectwo, Łomianki Dolne – sołectwo
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Urszuli Gołąb

Wiek: 48 lat
Wykształcenie: Średnie
Zawód wykonywany: Florysta, dekorator

Kontakt dla wyborców: www.agnieszkadawiczewska.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Miła, uśmiechnięta, kreatywna i wrażliwa. Świetna organizatorka, pełna pomysłów i ekspresji. Cechy charakteru i zdolności manualne wykorzystuje z sukcesem w swojej firmie. Wrażliwość popycha ją do działalności charytatywnej – pomaga dzieciom z domu dziecka, aktywnie uczestniczy w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Chce skierować swoją energię na działania dla rozwoju swojej małej ojczyzny.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Powinny być miastem nowoczesnym i bezpiecznym. Chciałabym, aby każdy żyjący tutaj mógł żyć spokojnie. Wielu ludzi mieszkających w Łomiankach pracuje w Warszawie. Borykają się oni z problemem związanym z codziennym dojazdem do Miasta Stołecznego. Razem z kandydatami z mojego komitetu oraz kandydatką na burmistrza – Urszulą Gołąb będziemy lobbować za dokończeniem inwestycji trasy ekspresowej S7 z zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców naszego miasta.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Najważniejszymi inwestycjami, które powinny być wykonane w najbliższym czasie są inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją oraz bezpieczeństwem. Mieszkając w Łomiankach Dolnych codziennie borykam się z problemami związanymi z brakiem kanalizacji i oświetlenia drogi. Niedokończona inwestycja na ulicy Chopina związana z oświetleniem ulicy wpływa negatywnie na bezpieczeństwo w tej okolicy.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd jest władzą najbliższą ludziom, właśnie dlatego dziwi mnie tak niska frekwencja w wyborach samorządowych. Moim zdaniem osoby kandydujące do samorządu powinny zamieszkiwać rejon, w którym startują. Według mnie jest to jedyna gwarancja znajomości problemów ludzi, którzy w życiu codziennym są naszymi sąsiadami. Samorząd można porównać do pracownika, którego pracodawcą są jego wyborcy. Stosunki pomiędzy Radą, a Burmistrzem powinny być profesjonale, gwarantujące sprawne działanie samorządu.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
– zapewnić kontynuowanie rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej,
– modernizację wałów przeciwpowodziowych oraz rozwój turystyki rowerowej. Stworzenie ścieżki rowerowej na wale, podobnie jak na drugim brzegu rzeki na Tarchominie, gdzie pomysł doskonale się sprawdził,
– uregulowanie aktów własności gruntów uniemożliwiających budowę głównych dróg sołectwa,
– rozwój oświetlenia dróg, zwiększający bezpieczeństwo,
– autobus „Łomianki Dolne” kursujący w godzinach szczytu.

Ponadto:
Zachęcam mieszkańców Łomianek do aktywnego uczestnictwa w wyborach samorządowych.
Proszę o nie pozostawianie decyzji innym, w przeciwnym wypadku w naszym mieście niewiele się zmieni.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Agnieszka Dawiczewska

Agnieszka Dawiczewska

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. joozek501

    A nie DawiCZewska?

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *