www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Alarm przeciwpowodziowy odwołany

8.09.2010
W związku z systematycznym opadaniem stanu wody na Wiśle na terenie gminy Łomianki,burmistrz Łomianek zawiesił dyżury sztabu antykryzysowego w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115. Całodobowy dyżur pełnić będzie Straż Miejska w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 87, tel. 22 751 35 03. 8 września o godzinie 8.00 stan wody przy śluzie wynosił 346 cm. Rzecznik prasowy UM.


8.09.2010 :: g. 00.00
Stan wody przy śluzie Jeziora Dziekanowskiego wynosi od kilku godzin 370 cm. Dostrzega się tendencję do wolniejszego wzrostu wody. Wały kontrolowane są na bieżąco przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Rzecznik prasowy UM.


7.09.2010 :: g. 15.40
Stan wody przy śluzie Jeziora Dziekanowskiego o godzinie 14.00 wynosił 370 cm. Woda podeszła do stopy wału. Dostrzega się tendencję do wolniejszego wzrostu wody. Straż Miejska na bieżąco monitoruje sytuację. Nie ma powodu do obaw. Rzecznik prasowy UM.


7.09.2010 :: g. 06.00
Stan wody przy śluzie Jeziora Dziekanowskiego o godzinie 06:00 osiągnął stan ostrzegawczy i wynosił 350 cm. Rzecznik prasowy UM.


7.09.2010 :: g. 00.40
inie 00:00 wynosił 330 cm. Wały są stale monitorowane. Rzecznik prasowy UM.


6.09.2010 :: g. 00.40
Stan wody przy śluzie Jeziora Dziekanowskiego o godzinie 00:00 wynosił 330 cm. Wały są stale monitorowane. Rzecznik prasowy UM.


6.09.2010 :: g. 23.40
Stan wody przy śluzie Jeziora Dziekanowskiego o godzinie 22.30 wynosił 325 cm. Wały są stale monitorowane. Rzecznik prasowy UM.


6.09.2010 :: g. 20.40
Stan wody przy śluzie Jeziora Dziekanowskiego wynosił o godz. 20.30 320 cm. Straż Miejska na bieżąco monitoruje sytuację. W związku z wprowadzeniem przez wojewodę (od 11.00 6 września) oraz burmistrza Łomianek (od południa 6 września) alarmu przeciwpowodziowego, w gotowości są jednostki OSP z Łomianek i Dziekanowa Polskiego. Sztab jest w kontakcie ze służbami antykryzysowymi województwa i powiatu. Rzecznik prasowy UM.


6.09.2010 roku – od godziny 11.00 wojewoda mazowiecki wprowadził alarm przeciwpowodziowy dla m.st. Warszawy, Płocka oraz powiatów: legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego, sochaczewskiego, płockiego oraz warszawskiego-zachodniego.


Wg. informacji Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, stan wody na Wiśle w Warszawie o godz. 13.00 wynosił 597 cm. Przewiduje się na jutro rano przejście przez Warszawę i Łomianki kulminacyjnej fali powodziowej o wys. ok. 665 cm. Straż Miejska w Łomiankach otrzymała od burmistrza polecenie ciągłego monitorowania stanu wody przy wale przeciwpowodziowym w Łomiankach.

W gotowości alarmowej pozostają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Łomianek i Dziekanowa Polskiego.

O godz. 14.00 wodowskaz przy śluzie Jeziora Dziekanowskiego wskazywał 280 cm. Woda podeszła pod koronę wału.

W godzinach wieczornych 6 września, rozpoczyna się dyżur Sztabu Antykryzysowego w UM w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 115.

Telefony do sztabu w UM Łomianki:
tel. (22)768 63 11
fax. 22 768 63 02
kom. 666 834 554 i 666 834 543.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *