www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Aneta Gwiazda-Połeć

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 9: Łomianki – osiedle Łomianki Górne II
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 38 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Współprowadząca działalność gospodarczą

Kontakt dla wyborców: a.gwiazdapolec@wp.pl, www.mpawlicki.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Mam 38 lat. Od urodzenia mieszkam w Łomiankach. Posiadam trójkę dzieci uczęszczających do naszej Szkoły Podstawowej Nr.1. Byłam Przewodniczącą Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego, dlatego znam dobrze kłopoty placówek edukacyjnych. Ukończyłam studia na wydziale Finansów i Bankowości. Wiele lat pracowałam w bankach korporacyjnych. Biegle władam językiem angielskim i niemieckim. Obecnie prowadzę dom, pomagam mężowi w prowadzeniu działalności gospodarczej i udzielam się społecznie.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki powinny być skanalizowanym miastem przyjaznym rodzinom i przedsiębiorcom. Do tego potrzebujemy transparentnego planu zagospodarowania terenu, tak aby ziemia w Łomiankach nadal była atrakcyjna. Konieczne jest wspieranie budowy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, tak aby odciążyć komunikację samochodową i autobusową. Potrzebujemy nowej szkoły w Dąbrowie oraz szpitala w Dziekanowie.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
– Najważniejsza jest edukacja, dlatego rozwiązanie problemu nauczania w systemie dwuzmianowym poprzez budowę szkoły podstawowej w Dąbrowie jest dla mnie priorytetem.
– Skanalizowanie Łomianek, odbudowa nawierzchni dróg, wprowadzenie obowiązku podłączania się do sieci kanalizacji.
– Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę sieci monitoringu, systemu szybkiej interwencji oraz ustawienie latarni na ulicach do tej pory nieoświetlonych.
– Ulgi dla posiadaczy karty miejskiej i karty rodzina 3+.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd to nie tylko radni, lecz wszyscy mieszkańcy gminy, którzy tworzą z mocy prawa wspólnotę reprezentowaną przez radnych i realizującą zadania wynikające z potrzeb mieszkańców na danym terytorium. Radni mają dbać o interesy mieszkańców, a głównym ich zadaniem jest sprawne i efektywne działanie z innymi Radnymi oraz Burmistrzem w atmosferze wzajemnego szacunku.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Niezbędne inwestycje wymienione w punkcie 2 dotyczą poprawy życia wszystkich mieszkańców Łomianek, dlatego to na nich bym się skoncentrowała. Dodatkowo chciała bym skierować uwagę samorządu na problem dróg leżących na działkach prywatnych, który od lat blokuje wiele inwestycji gminnych.

Ponadto:
Zamierzam wspierać mieszkańców w kontaktach z urzędnikami gminy oraz godnie reprezentować ich interesy.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Aneta Gwiazda-Połeć

Aneta Gwiazda-Połeć

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *