www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Angelika Patrycja Soból

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 20: Dziekanów Leśny – sołectwo
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 24 lata
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Współprowadząca działalność gospodarczą

Kontakt dla wyborców: angelika.sobol@gmail.com, mpawlicki.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Mam 24 lata, od urodzenia mieszkam w Dziekanowie Leśnym. Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej, o specjalizacji pedagogika resocjalizacyjna i edukacja wczesnoszkolna. Jestem miłośniczką zdrowego i aktywnego trybu życia.Jestem otwartą na zmiany idealistką, optymistycznie patrzę w przyszłość, wierzę, że wszystko da się zrobić – wystarczy tego chcieć i walczyć do końca, o swoje przekonania, wizję lepszego życia, o marzenia. Konsekwentnie stawiam sobie cele i dążę do ich osiągnięcia. Bezpartyjna.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki powinny być miejscem nowoczesnym,przyjaznym i bezpiecznym dla każdego mieszkańca, zintegrowane ze wszystkimi sołectwami, należącymi do naszej gminy.Drogi w gminie powinny zostać utwardzone i oświetlone,a na wielu powinny pojawić się spowalniacze. W całej gminie powinna zostać dokończona budowa sieci kan.- wod. Ponadto powinien zostać rozwiązany problem oświaty, poprzez wybudowanie nowych przedszkoli, żłobków oraz szkoły. W całej gminie powinien zostać zamontowany system monitoringu.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
W najbliższym czasie przede wszystkim powinniśmy zająć się rozbudową istniejących szkół oraz budową nowych przedszkoli, szkół oraz żłobka. Następnie należy rozwiązać problem prywatnych dróg w sołectwach, aby móc przeprowadzić budowę sieci kan.-wod. oraz poprawić ich stan oraz doświetlić je. Wprowadzić bezpłatną komunikację w obrębie gminy, poprawić stan wałów przeciwpowodziowych.Należy zająć się również naszą młodzieżą. Umożliwić im korzystanie z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd tworzą wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Obowiązkiem Radnych jest wspieranie lokalnej społeczności, dbanie o ich interesy, wychodzenie na przeciw ich potrzebom, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra poprzez współprace z Burmistrzem oraz innymi Radnymi. Wysłuchiwanie opinii i wniosków mieszkańców. Między Radnymi, a Burmistrzem stosunki powinny być pozytywne, opierające się na wzajemnym szacunku, a nie na wojnie, kłótniach i pretensjach.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Moje priorytety dla Dziekanowa Leśnego to przede wszystkim:
– stworzenie miejsca rozrywki dla dzieci i młodzieży (m.in. siłowni pod chmurką),
– wybudowanie przedszkola wraz ze żłobkiem,
– oświetlenie i odwodnienie ulic, w tym przede wszystkim ulic Pogodnej i Miodowej oraz przystanku w stronę Warszawy,
– rozwiązanie problemu prywatnych dróg i przeprowadzenie sieci kanalizacji i wodociągów,
– częste patrole patroli straży miejskiej i policji.

Ponadto:
Będę walczyć o niezamykanie szpitala w Dziekanowie L., o budowę monitoringu na ulicach oraz o częste patrole straży miejskiej i policji. Również moim celem będzie zwiększenie kursów nocnych autobusów w weekendy. Poza tym zadbam o budowę spowalniaczy na drogach, które tego wymagają oraz o odśnieżanie ulic zimą. Chciałabym również propagować aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród naszych dzieci i młodzieży. W naszej gminie potrzeba zmian, świeżości, którą mogą wprowadzić osoby nowe, młode.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Angelika Patrycja Soból

Angelika Patrycja Soból

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *