www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Anna Banach

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 20: Dziekanów Leśny – sołectwo
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Dialog Zmieni Łomianki

Wiek: 65 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Nauczyciel i wykładowca

Kontakt dla wyborców: tel. 515-726-610

Podstawowe informacja o kandydacie.
Jestem biologiem, doktorem nauk przyrodniczych. Od 20 lat mieszkam i pracuję w Dziekanowie Leśnym jako nauczyciel w Szkole Podstawowej. Jestem też wykładowcą w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie i kierownikiem Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Przyrody. Pracowałam też w Uniwersytecie Warszawskim (ponad 20 lat) i w Akademii Humanistycznej W Pułtusku (ponad 10 lat). Od 12 lat jestem rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podręczników szkolnych.
Byłam zastępcą dyrektora S.P. w Dziekanowie L. (1996-2003), sołtysem (1994-1998) i radną (1998-2002).
Jestem aktywnym członkiem pozarządowego, społecznego Stowarzyszenia Nasze Łomianki, dzięki któremu został uporządkowany i uroczyście otwarty stary ewangelicki cmentarz w Dziekanowie Leśnym. Lubię aktywnie wypoczywać zarówno w polskiej jak i odległej, dzikiej przyrodzie. Jestem zamężna, mam dwóch synów i jednego wnuka.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Ze względu na położenie Łomianek – blisko Warszawy, między Wisłą (Natura 2000) a Kampinoskim Parkiem Narodowym, nasza gmina powinna rozwijać się zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zasady rozwoju zrównoważonego. W efekcie, powinna mieć zabudowę niską, głównie jednorodzinną, z przedszkolami, szkołami, zakładami opieki zdrowotnej oraz miejscem pracy dla mieszkańców (głównie zakłady usługowe). W centrum powinien być rynek z różnymi atrakcjami dla mieszkańców. Wszystkie drogi powinny być gminne, uporządkowane i bezpieczne. Parki, place zabaw i ścieżki rekreacyjne powinny służyć naszym mieszkańcom i turystom. Stąd potrzeba budowy małych rodzinnych hoteli i moteli.
Aby to wszystko funkcjonowało musi szybko powstać dobry system komunikacyjny.
Łomianki nie powinny być sypialnią dla Warszawy a samodzielną, uporządkowaną i estetyczną aglomeracją.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Najważniejsze są inwestycje oświatowe, ze względu na przepełnienie szkół podstawowych w pierwszych klasach i konieczność pracy w systemie dwuzmianowym we wszystkich szkołach. Jest to duży problem dla dzieci i rodziców, ale też dla szkoły, która w godzinach popołudniowych powinna zajmować się dodatkowymi zajęciami na kołach zainteresowań i zajęciami sportowymi. To jest pilna sprawa. Nie wystarczą dodatkowe dwie szkoły planowane w Sadowej i w Dąbrowie. Należy rozpocząć przede wszystkim budowę szkoły przy ICDS do której są plany i jest uzbrojony teren.
Bardzo pilne jest zakończenie inwestycji wod. – kan., ze względu na zdrowie mieszkańców i grożące nam kary z UE. Niestety dla sołectw jest to niemożliwe, bo nie zrobiono nawet planów takiego systemu. To należy zrobić tak szybko, jak będzie można ale potrzebna jest wola, której zabrakło poprzednim Burmistrzom i radnym.
Bardzo ważna jest szybka komunikacja z Warszawą i uporządkowanie oraz oświetlenie wszystkich dróg gminnych, to nie tylko kwestia bezpieczeństwa ale także poziomu życia. Drogi tzw. prywatne powinny zniknąć, powinny być wykupione.
Wszystkie wymienione sprawy są bardzo pilne i powinny być rozwiązywane równolegle.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd jest wyrazem demokracji i możliwości rozwiązywania problemów gminnych mądrością wszystkich radnych i mieszkańców, którzy ich wybrali. Radny nie powinien widzieć wyłącznie problemów własnego okręgu wyborczego a włączyć się w ustalanie priorytetów i konsekwentnie ich przestrzegać. Stosunki pomiędzy władzą uchwałodawczą i wykonawczą powinny opierać się na wzajemnym zrozumieniu dla dobra mieszkańców. Niedopuszczalne są kłótnie, złośliwości i działania niezgodne z prawem w stosunku do siebie.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
* uporządkować ulicę Pogodną (wyrównać szerokość, położyć chodnik i utwardzić, bo to jest droga do szkoły dla pieszych dzieci i samochodów. Teraz jest bardziej niebezpieczna niż wtedy gdy ta ulica była zamknięta,
* rozwiązać problem dróg prywatnych i właściwie je zagospodarować (poszerzyć, utwardzić i oświetlić), to kwestia bezpieczeństwa,
* doprowadzić do wykonania planów wod.-kan. dla Dziekanowa Leśnego i do szybkiego rozpoczęcia tej inwestycji, to kwestia zdrowia,
* dopilnować budowy przedszkola i odpowiedniego, nowoczesnego wyposażenia,
* ochraniać Szpital, to nie tylko ważny ośrodek zdrowia dla dzieci ale też istotne miejsce pracy dla naszych mieszkańców.

Ponadto:
Ponadto chciałabym w Radzie Miejskiej służyć swoim zawodowym i samorządowym doświadczeniem wszędzie tam, gdzie będzie to potrzebne. Uczestniczyć w różnych zadaniach dla dobra mieszkańców, nas wszystkich. Aby moja wizja zrównoważonej, czystej i bezpiecznej gminy, z której mieszkańcy będą dumni, kiedyś się spełniła.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Anna Banach

Anna Banach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *