www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Arkadiusz Ireneusz Krawczak

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 10: Łomianki – osiedle Centralne
Komitet wyborczy: KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 24 lata
Wykształcenie: średnie/student
Zawód wykonywany: Instruktor Samoobrony i Sportów Walki

Kontakt dla wyborców: arkadiusz.i.krawczak@gmail.com, www.mpawlicki.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Mam 24 lata. W Łomiankach mieszkam od urodzenia, tu chodziłem do szkół, dorastałem i poznawałem przyjaciół.
W naszym mieście również pracuję jako instruktor karate . W tej dyscyplinie posiadam czarny pas.
Aktualnie kończę studia na kierunku Finanse i Zarządzanie. Moją pasją poza sztukami walk są gry zespołowe, takie jak piłka nożna oraz air soft gun. Jestem kandydatem bezpartyjnym i niezależnym.
Taki mandat chciałbym sprawować.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Chciałbym, aby po Łomiankach można było jeździć bezpłatną komunikacją po wyasfaltowanych, oświetlonych ulicach z kanalizacją i wodociągami. Dzieci chodziłyby do dobrze wyposażonych i nie ograniczających ich w żaden sposób szkół, miały dostęp do darmowych zajęć sportowych i naukowych. Wszyscy czuliby się tu bezpiecznie.
Czy to marzenia? Absolutnie nie! Przy odpowiednim zarządzaniu i pomysłach, które mam, jest to do wykonania właśnie w kilka lat.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Przede wszystkim dokończenie sieci wod-kan. Równolegle powinniśmy rozbudować aktualne szkoły podstawowe i rozpocząć prace nad budową nowej placówki. Bardzo ważny jest stan naszych ulic oraz rozwiązanie sprawy własności gruntów, które nie pozwalają na prowadzenie inwestycji. Ważne jest także zwiększenie znaczenia młodzieży i ich zdania w sprawach gminnych.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd to przede wszystkim My Wszyscy- od mieszkańca, sołtysów i przewodniczących osiedli po radnych i burmistrza. Każdy powinien słuchać innych i wypracowywać wspólnie najlepsze rozwiązania dla naszej społeczności. Radni powinni współpracować z burmistrzem i na odwrót, bez przepychanek i niepotrzebnych kłótni. Ponad podziałami.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Mam to szczęście, że mieszkam w okręgu w pełni skanalizowanym ,w większości z asfaltowymi, oświetlonymi drogami. Jednak pozostały takie ulice jak Kosynierów, Działkowa, Jaśminowa, czy Maciejowicka, które mimo, że leżą w Centrum Łomianek, nadal są piaszczyste. Czas w końcu to zmienić. Ponadto na kilku ulicach nawierzchnia mimo, że asfaltowa, jest w słabym stanie. Problemy mieszkańców naszego okręgu są w większości problemami gminnymi…

Ponadto:
Wielu mieszkańców naszego okręgu w rozmowach ze mną zwracało uwagę na problemy ogólno-gminne.
Przede wszystkim walka o utrzymanie Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Ponadto chciałbym rozpocząć wprowadzanie monitoringu miejskiego, rozbudowę szkół podstawowych oraz budowę nowej placówki. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, a także reaktywować w ulepszonej formie Młodzieżową Radę Miejską.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak oenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak oenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Arkadiusz Ireneusz Krawczak

Arkadiusz Ireneusz Krawczak

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *