www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Po co zmieniać burmistrza?

Buta i arogancja zostanie zamieniona na kompromis i rzetelność w kontaktach.Główna różnica będzie widoczna w podejściu do wniosków mieszkańców. Tam gdzie tandem Dąbrowski,...