www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

11 autobusów oddadzą Warszawie?

Komunikacją Miejską Łomianki zamawia oklejenie barwami Warszawy 11 najnowszych łomiankowskich autobusów.Czy autobusy te (zakupione z pieniędzy mieszkańców Łomianek) przestaną...

Nowi w Straży Miejskiej

Nowi w Straży Miejskiej

Aplikantką Straży Miejskiej została p. Julita Wszelaki, a młodszym inspektorem p. Marcin Aleksandrowski. Oboje - co zaświadcza własnoręcznym podpisem burmistrz - spełniają...

12 800 litrów paliwa do końca roku

12 800 litrów paliwa do końca roku

Pojazdy Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego mają zatankować do końca roku 2000 litrów benzyny i 10 800 oleju napędowego. Kwota,...

MAO odwołany po dwóch latach

Burmistrz Tomasz Dąbrowski odwołał MAO reprezentującego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach, odpowiedzialnego za tzw. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na...

Komisja merytoryczna?

W skład komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą: Burmistrz Tomasz...