www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

11 autobusów oddadzą Warszawie?

Komunikacją Miejską Łomianki zamawia oklejenie barwami Warszawy 11 najnowszych łomiankowskich autobusów.Czy autobusy te (zakupione z pieniędzy mieszkańców Łomianek) przestaną...

Nowi w Straży Miejskiej

Nowi w Straży Miejskiej

Aplikantką Straży Miejskiej została p. Julita Wszelaki, a młodszym inspektorem p. Marcin Aleksandrowski. Oboje - co zaświadcza własnoręcznym podpisem burmistrz - spełniają...

MAO odwołany po dwóch latach

Burmistrz Tomasz Dąbrowski odwołał MAO reprezentującego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach, odpowiedzialnego za tzw. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na...

Komisja merytoryczna?

W skład komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą: Burmistrz Tomasz...