MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA ŁOMIANKI MAJĄ PRAWO DO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.CEL:Budowa trasy "Śladem Kościelnej Drogi" od Czosnowa w kierunku Warszawy przez...