www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Napis w ubikacji

W celu identyfikacji winnego obrazy majestatu zawezwano do szkoły powszechnej śledczych carskich. Nakazali oni wszystkim uczniom zgromadzić się w szkolnej ubikacji i na ścianach...

Secesja Dąbrowy

Jako mieszkanka osiedla przy trasie S-7 domagam się zamontowania ekranów akustycznych. Jak najwyższych, najpotężniejszych, oddzielających Dąbrowę od reszty miasta - takich,...