www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czy to powinno być bibliotekach?

Bardzo proszę naszego Pana Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego o przyjrzenie się książkom, które są dostępne w Bibliotece w Łomiankach.W katalogu internetowym jest przykładowo...

Czy to powinno być pokazywne?

Bardzo proszę naszego Pana Burmistrz Tomasza Dąbrowskiego o przyjrzenie się przedstawieniu "Dzieło sztuki" w Centum Kultury Dyrektora Monasterskiego.Już nawet ze zdjęć...