100 pytań do radnych opozycji. Pytanie nr.1Dlaczego w Łomiankach nie ma lodowiska? Na XIII sesji w dniu 15 września 2011 roku burmistrz w ramach wykupu obligacji z przeznaczeniem...