www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Autobusem KMŁ przez Dąbrowę…

“Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o. o. informuje, że czyni starania mające na celu przedłużenie linii autobusowej “ŁD” oraz poprowadzenie nowej linii “ŁZ” w kierunku osiedla przy ul. Kołłątaja i ul. Równoległej. Usytuowanie tzw. pętli dla autobusów “KMŁ” w tym obszarze zostało ustalone przez Gminę Łomianki u zbiegu ul. Sierakowskiej i drogi serwisowej ulicy Kolejowej od strony Dąbrowy.
Podjęte zostały również stosowne działania mające na celu poprowadzenie nowej linii autobusowej Dąbrowa Zachodnia – Warszawa – Dąbrowa Zachodnia, w skrócie “ŁZ”, ulicami Dąbrowy, w taki sposób, żeby autobusy wjeżdżały i wyjeżdżały na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Brukową.
Poszerzenie i remont generalny ul. Wiślanej w sierpniu br. w rejonie Dąbrowy daje szansę na opracowanie optymalnego projektu organizacji ruchu dla linii autobusowej “ŁZ” w Dąbrowie. Zostanie on następnie zatwierdzony przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre drogi gminne w obszarze Dąbrowy – przewidywane do prowadzenia linii autobusowej – mają parametry na granicy norm wymaganych dla ruchu autobusów.
Dodatkowym problemem dla uruchomienia linii autobusowej KMŁ jest brak zgody ZTM Warszawa na korzystanie z miejsc przystankowych na Pl. Wilsona dla autobusów naszej nowej linii.
Nie jest to zła wola ZTM Warszawa – powodem jest przekroczenie liczby zatrzymań autobusów istniejących linii w ciągu godziny na Pl. Wilsona, w odniesieniu do obowiązujących normatywów.
Obecnie Zarząd “KMŁ” nie może jednoznacznie określić terminu uruchomienia nowej linii autobusowej “ŁZ” oraz jej dokładnego przebiegu.
Zainteresowanych Pasażerów chcemy zapewnić, że projekt poprowadzenia nowych odcinków linii autobusowej, czy też przedłużanie obecnych tras jest możliwe dzięki poprawie stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt uruchomienia linii obsługującej Dąbrowę jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców tego terenu.

Tadeusz Kordek
prezes KMŁ Sp. z o.o.

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *