www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Beata Lica

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 2: Łomianki – osiedle Dąbrowa Leśna I
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda Buduje Przyszłość

Wiek: 26 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Referent ds. rozliczeń

Kontakt dla wyborców: 515 706 848, beata.lica@gmail.com

Podstawowe informacja o kandydacie.
Beata Lica – związana z Dąbrową Leśną od urodzenia. Ukończyłam magisterskie studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na kierunku Zarządzanie (Marketing medialny i Public Relations). Obecnie w trakcie studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.
Aktualnie jestem członkiem Zarządu Osiedla Dąbrowa Leśna.
Pracuję w Polmo Łomianki S.A.
Deklaruję chęć współpracy z mieszkańcami, jak brzmi moje hasło wyborcze: Nigdy o Was bez Was!

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Przede wszystkim Zgoda Buduje Przyszłość – dlatego uważam, że Łomianki obecnie jak i w przyszłości powinny rozwijać się w przyjaznej atmosferze. Współpraca przyszłego Burmistrza Łomianek z Radą Miejską jest bardzo istotnym elementem, aby razem i świadomie podejmować decyzję dotyczące nas wszystkich – mieszkańców. Budowa szkół, zakończenie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w naszym mieście, przebudowa ulic, wały wiślane – to sprawy na których trzeba skupić jak najwięcej uwagi.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Uważam, że zarówno oświata jak i sieci wodno-kanalizacyjna to jedne z dwóch ważnych aspektów dotykających nas bezpośrednio, ale ciężko tu wybierać. Komunikacja z Warszawą dla innych może być rzeczą najważniejszą. Moim zdaniem – ważna jest rozmowa o potrzebach, problemach i wspólne wypracowywanie rozwiązań. Dlatego tak ważny jest dla mnie kontakt z mieszkańcami.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd to mieszkańcy, którzy wybierają swoich przedstawicieli do ich reprezentowania i którzy powinni być zgodni, dążyć do rozwoju Łomianek, ustanawiać lokalne prawo i wypracowywać wspólne porozumienie dla dobra publicznego, oraz egzekwować realizację podejmowanych uchwał.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Dla Dąbrowy Leśnej chciałabym:
1. Dążyć do rozbudowy obecnego budynku przy ul. Akacjowej 20 A na terenie Ogródka Jordanowskiego i rozszerzenie go o gabinet lekarza pierwszego kontaktu, a także pediatry
2. Dążyć do stworzenia miejsca na zajęcia kulturalno-oświatowe dla dzieci i młodzieży
3. Organizować spotkań z mieszkańcami w celu omawiania bieżących problemów, pomysłów na zmiany w Dąbrowie Leśnej.

Ponadto:
Pozdrawiam i dziękuję za głosy poparcia.
Zgoda Buduje Przyszłość.
Nigdy o Was bez Was.
Beata Lica

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Beata Lica

Beata Lica

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *