www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Bezpieczna zabawa na lodzie

Komenda Powiatowa Policji Powiatu Warszawskiego zachodniego radzi jak uniknąć zagrożeń wynikających z zabaw na zamarzniętych jeziorach, rzekach…

Przede wszystkim:
– Należy przestrzec dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Zabawom na lodzie służą lodowiska i sztucznie utworzone ślizgawki. Nie ma lodu bezpiecznego. Nigdy nie ma gwarancji, że płyta lodowa jest gruba na całej powierzchni, że nie jest spękana lub uszkodzona w inny sposób. Także pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo zdradliwa, ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli.
– Na lód powinny wchodzić, co najmniej dwie osoby – mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma.
– Poruszając się po lodzie nie wolno trzymać rąk w kieszeniach – w razie wpadnięcia do wody wydostanie się na powierzchnię będzie utrudnione lub niemożliwe.
– Jeśli osoba poruszająca się po lodzie usłyszy jego trzeszczenie, nie powinna się zatrzymywać, ale natychmiast zawrócić w kierunku brzegu.
– Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy. Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę.

Gdy lód załamie się pod nogami:
– Starać się zachować spokój i próbować wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starać się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie.

Gdy chcemy przyjść z pomocą osobie, pod którą załamała się pokrywa lodowa:
– Nie należy biec w kierunku takiej osoby, ponieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego.
– Jeśli w zasięgu ręki znajduje się długi przedmiot (np. szalik, wędka, grubą gałąź), należy próbować podczołgać się na odległość równą długości posiadanego przedmiotu i starać się podać poszkodowanemu jego koniec.
– Jeśli osoba nie ma możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy osobiście, natychmiast powinna poinformować o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej.
– Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy udzielić jej pierwszej pomocy przedmedycznej: okryć czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Należy pamiętać, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować szok termiczny.
– W miarę możliwości podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Nie wolno podawać alkoholu, gdyż powoduje to dalsze wychłodzenie ciała. Osobę taką bezwzględnie powinien zbadać lekarz

Statystyka wypadków na lodzie:
2003
załamanie lodu podczas zabawy dzieci – 1
Przechodzenie, przejeżdżania po lodzie – 8

2004
załamanie lodu podczas zabawy dzieci – 0
Przechodzenie, przejeżdżania po lodzie – 11

2005
załamanie lodu podczas zabawy dzieci – 1
Przechodzenie, przejeżdżania po lodzie – 8

2006
załamanie lodu podczas zabawy dzieci – 3
Przechodzenie, przejeżdżania po lodzie – 11

2007 – 3 kwartały
załamanie lodu podczas zabawy dzieci – 0
Przechodzenie, przejeżdżania po lodzie – 1

źródło: Komenda Powiatowa Policji
redakcja@lomianki.info

Bezpieczna zabawa na lodzie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *