www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Bezpłatne lokalne połączenia KMŁ

2 października złożyliśmy za pośrednictwem Biura Rady pismo do Przewodniczących Komisji Społecznej – Wandy Kuczery, i Budżetowej – Marii Zalewskiej, pismo, w którym wnioskujemy o przedyskutowanie na tychże komisjach kwestii możliwości zwolnienia mieszkańców Łomianek posiadających tzw. „Kartę Mieszkańca Łomianek” z opłat za bilety KMŁ.

Bezpłatny transport publiczny wprowadzono w wielu gminach w Polsce, m.in. w Bełchatowie, Głownie, Goleniowie, Gostyninie, Lubinie, Mławie, Nowogardzie, Nysie, Ornontowicach, Otmuchowie, Świerklanach, Ząbkach, Żorach, Pruszczu Gdańskim itp.

Niestety nasz wniosek został przechwycony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Krysteckiego. Nieprzekazanie go adresatom jest według nas jawnym naruszeniem prawa przez przewodniczącego. Jest ponadto działaniem wbrew interesom mieszkańców naszej gminy.

Podczas XXXIV Sesji RM (26.10.2017 r.) radni przyjęli uchwałę, w której wyrazili wolę przystąpienia Gminy Łomianki do współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w celu wypracowania funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego obejmującego Gminę Łomianki I strefą biletową. Rozwiązanie to według naszej oceny będzie z korzyścią dla mieszkańców gminy Łomianki ze względu na ujednolicenie stawek za bilety w połączeniach pomiędzy Łomiankami a Warszawą.

Wprowadzenie nowych tras, wydłużenie istniejących, a także zmiana częstotliwości niektórych linii wpłynęłyby również na skrócenie czasu podróżujących.

Obecnie kursujące autobusy linii ŁD, Ł3 i Ł4 pozostałyby do dyspozycji połączeń lokalnych i zyskały numerację, kolejno: 1, 2 i 3.

Z powodu niepodjęcia tego tematu przez przewodniczące komisji, 16 listopada przekazaliśmy nasze pismo osobiście radnej Wandzie Kuczerze (Przewodniczącej Komisji Społecznej). Z uwagi na podjętą już uchwałę doprecyzowaliśmy je w kilku kluczowych kwestiach.

Zaproponowaliśmy:
1. by bezpłatnymi połączeniami objąć wszystkie linie lokalne KMŁ, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do odkorkowania Łomianek;
2. by przynajmniej jedna z linii w ramach tzw. I strefy biletowej kończyła swoją trasę na pętli Metro Marymont. Jest to ukłon w stronę tych wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby dostać się w najkrótszy możliwy sposób do Szpitala Bielańskiego, przedszkoli, szkół podstawowych oraz liceów w okolicy ul. Podleśnej, a także wszystkich innych miejsc wzdłuż ulicy Marymonckiej.

W naszym piśmie wnieśliśmy ponadto, by w najkrótszym możliwym czasie przewodniczące wystąpiły do Prezesa KMŁ z prośbą o opinię dotyczącą możliwości wdrożenia wnioskowanych przez nas postulatów.

Ponieważ nie mogliśmy wręczyć tego pisma Przewodniczącej Komisji Budżetowej (radna opuściła obrady sesji), ponownie przekazaliśmy je radnej za pośrednictwem Biura Rady. Przewodnicząca Komisji Społecznej pismo od nas odebrała, lecz nie wyraziła zgody, by zaparafować nam potwierdzenie owego faktu.

Liczymy, że tym razem nasz wniosek stanie pod obrady najbliższych komisji. Wierzymy, że radni KWW Tomasza Dąbrowskiego zechcą się z nim, choćby zapoznać. Gdyby tak się nie stało, będziemy nasz wniosek ponawiać tak długo, jak długo będzie on blokowany. Jednocześnie pozostajemy do dyspozycji i wyrażamy chęć uczestnictwa we wszystkich rozmowach z Prezesem KMŁ w celu wypracowania najlepszego rozwiązania komunikacyjnego w połączeniu z zabezpieczeniem w pierwszej kolejności interesów mieszkańców naszej gminy.

Marcin ETIENNE


Załączone dokumenty:
Pismo z dnia 16 XI 2017 r..pdf
Pismo z dnia 2 X 2017 r..pdf
Pismo z dnia 26 IX 2017 r..pdf

 

Bezpłatne lokalne połączenia KMŁ

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *