www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

„Bloki” na Chopina…

Temat, niewątpliwie trudny. W osiedlu Chopina rozpoczęła się właśnie budowa zespołu budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego. Wbrew woli mieszkańców i wbrew intencjom urzędujących władz.

Informacje dla mieszkańców
17. stycznia w ICDS odbyło się spotkanie informacyjne na temat kontrowersyjnej inwestycji w osiedlu Chopina. Burmistrz Małgorzata-Żebrowska Piotrak oraz jej zastępca Paweł Bohdziewicz w syntetyczny sposób przedstawili aktualny stan prawny wraz z chronologią zdarzeń na przestrzeni ostatnich 15 lat. Zabrakło w nim jednego. Zdefiniowania podstawowych pojęć. Wyjaśnienia, czym są: „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, „miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”, „warunki zabudowy”, „pozwolenie na budowę” itp.

Na spotkanie zaproszono nie tylko mieszkańców, ale tez byłego burmistrza, przedstawiciela starosty oraz prawnika. Spotkanie, choć miejscami burzliwe, uważam za udane!

Czy można było zmienić bieg zdarzeń?
Z przedstawionych faktów wynika, że bezpośrednią winę za obecny stan ponosi Tomasz Henryk Dąbrowski. Pełnił on funkcję Burmistrza Łomianek nieprzerwanie dwie kadencje (2010-2018). Czyli od czasu, gdy uchwalony został plan miejscowy dla osiedla Chopina do czasu wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Jak słusznie zauważyła p. Ewa Krzyżowska, radna z Klubu Radnych Niezależnych minionej kadencji, wystarczyło w 2011 roku przedłożyć Radzie Miejskiej uchwałę, w której wydzielono by sporną działkę, a następnie przyjęto plany zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Dalej należało zdaniem radnej, poczekać na zmianę studium i wykreślić z niej zapisy dotyczące zabudowy wielorodzinnej. Zamiast tego p. Dąbrowski w 2011 roku odrzucił uwagi mieszkańców o wykreślenie tej zabudowy.

Były burmistrz dziś… bez(radny)
Dziś p. Dąbrowski sugeruje obecnym władzom rozwiązania. Jak naginając prawo lub działając nierzadko poza jego granicami maksymalnie opóźnić planowaną inwestycję. Dziś proponuje batalie sądowe, których efektem miałoby być jedynie przeciągnięcie sprawy w czasie. Proponuje stagnację, zamiast rozwoju miasta. Otwieranie przewodów sądowych (za publiczne pieniądze) bez gwarancji na jakikolwiek sukces. Dla przypomnienia, za czasów gdy p. Dąbrowski piastował funkcję burmistrza, Urząd podpisane miał umowy z kilkoma kancelariami. Publiczne środki wydatkowane na obsługę prawną kancelarii były ogromne. W latach 2015-16 JEDNEJ z nich za obsługę prawną wypłacano ponad 16.000 zł. miesięcznie. Burmistrz miał więc wszelkie narzędzia prawne do tego, by działać na gruncie prawa. Skutecznie jednak NIGDY niczego nie zrobił. Zamiast tego mieszkańcy mogli usłyszeć, jak to przegrywał kolejne, nie tylko sądowe, batalie.

W mojej ocenie jednak najbardziej nieuczciwym działaniem ówczesnego burmistrza było to, że pod koniec ubiegłego roku, pomimo posiadanej wiedzy o wydanym w maju 2018 r. pozwoleniu na budowę, dalej procedował on zmianę miejscowych planów, bałamucąc przy tym mieszkańców informacjami, że działania te spowodują zatrzymanie kontrowersyjnej inwestycji w osiedlu Chopina. Rozumiem, że było to robione na potrzeby kampanii wyborczej.

Co dziś mamy?
Jak poinformowała obecna na spotkaniu naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, p. Anna Kowalska – wszystkie prawomocne pozwolenia na realizację inwestycji zostały wydane przez urząd starostwa zgodnie z obowiązującym prawem. A czas na działania, które mogłyby PRAWNIE zminimalizować faktyczne skutki inwestycji, niestety minął.

Dziś należałoby już tylko zastanowić się nad rozwiązaniami, które w drodze życzliwości obu stron (inwestora oraz urzędu) doprowadzą do wypracowania dobrego dla mieszkańców „kompromisu”.

„Moi radni” (!)
W dyskusji wzięli też udział również radni KWW Tomasza Dąbrowskiego (cyt. „moi radni”) – Piotr Bartoszewski, Joanna Roszkowska oraz
Paweł Słupski-Kartaczowski. Świadomi prawnych skutków namawiali panią burmistrz do działań, które w konsekwencji doprowadziłyby, jak sądzę, do powiększenia strat. Wchodzenie bowiem w spór prawny z „miękkimi” argumentami dotyczącymi nic nieznaczących uchybień (np. zastosowanie przez inwestora na parkingu płyt eko) naraziłyby jedynie naszą gminę (poza dodatkowymi kosztami) na śmieszność. Warto zaznaczyć, że wszystkie wymienione osoby przez ostatnie 4 lata pełniły w gminie funkcje publiczne. Zatem powinni oni doskonale znać procedury wydawania decyzji oraz związany z tym tryb odwoławczy. Joanna Roszkowska wspominała np. o problemach, jakie czekają nas w związku z brakiem miejsc w szkołach i przedszkolach z powodu budowy wspomnianych „bloków”.

Błąd! To nie to jest dziś największym dla nas problemem. Faktycznym pozostaje kwestia odrolnienia blisko 200 ha gruntów, za czym głosowali bodaj wszyscy radni z KWW Tomasza Dąbrowskiego.

Epilog
Na zakończenie spotkania głos zabrała mieszkanka – p. Anna Szafrańska. Zaapelowała do pani burmistrz, by postępowała ona zgodnie z prawem, by je szanowała. By nie stało się normą niszczenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez „naginanie prawa”, niezależnie od wynikających z tego konsekwencji.

Niech te słowa staną się przesłaniem dla nowych władz Łomianek!

Marcin ETIENNE


Załączone dokumenty:
Spotkanie informacyjne 17.01.pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

7 komentarzy

 1. Magda

  A Pan E. swoje, najłatwiej jest umieszczać wpisy to co było ,a może zabrałby się Pan za robotę i napisał jakie macie plany na przyszłość co kiedy będzie robione w Łomiankach 15 min do Wa-wy jak prace przygotowawcze ?? Jak Kościelna Droga kiedy wyjedziemy z bagien ????Dlaczego chodniki śliskie nie posypane ???
  Całe dwie kadencje poprzedniej władzy jątrzył Pan gdzie popadło więc niech się Pan zabiera do pracy mieszkańcy czekają !!!

  0
  0
  Odpowiedz
 2. 123

  Brawo #Magda – Bardzo dobrze napisane :o)

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Krokodyl

  Panie E teraz to ja czekam jak to pań kiedyś stwierdził podczas wyborów aby obudzić się w lepszych Lomiankach
  Czekan uważnie na realizację tych wszystkich planów o których tak pięknie mówiliście podczas wyborów.
  Waszym jedynym atutem który potraficie to krytyka poprzedniej władzy tak więc nadszedł czas pokazać co Wy potraficie.
  Obawiam się że na planach się zakończy.
  Tak więc mam propozycję aby nie pisać tych głupot tylko wziąć się do ostrej roboty!

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Krokodyl

  Panie E teraz to ja czekam jak to pań kiedyś stwierdził podczas wyborów aby obudzić się w lepszych Lomiankach
  Czekan uważnie na realizację tych wszystkich planów o których tak pięknie mówiliście podczas wyborów.
  Waszym jedynym atutem który potraficie to krytyka poprzedniej władzy tak więc nadszedł czas pokazać co Wy potraficie.
  Obawiam się że na planach się zakończy.
  Tak więc mam propozycję aby nie pisać tych głupot tylko wziąć się do ostrej roboty!

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Mnn

  A Pan Etienne je z ręki prezesowi Piotrowskiemu ze Spółdzielni na Baczyńskiego. Czy tam z czasem zamiast Carrefoura powstaną też bloki?

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Magda

  Panie Etienn Pan się weźmie do konkretnej pracy na rzecz Łomianek a nie Pan wstawiasz glupie filmiki na Facebooku z paczkami żenada !!!!

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Leszek

  Pan radny Etienne zajmuje się poważnymi sprawami, takimi jak badanie obecności pasożytów u innych radnych. Na ostatniej sesji chciał się dowiedzieć, czy koleżanka radna jest nosicielką Enterobius vermicularis (owsiki). Gratuluję kultury.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *