www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Bogdan Pińkowski

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 15:Łomianki Chopina – sołectwo, Łomianki Dolne – sołectwo
Komitet wyborczy: KWW Zgoda Buduje Przyszłość

Wiek: 44 lata
Wykształcenie: Średnie
Zawód wykonywany: Starszy specjalista w firmie telekomunikacyjnej

Kontakt dla wyborców: www.zgodabudujeprzyszlosc.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
W Łomiankach mieszkam od 37 lat, tu było moje dzieciństwo, dorastanie. Obecnie mieszkam wraz z żoną i dwiema córkami w Łomiankach Dolnych, gdzie jestem sołtysem. Chcę by Łomianki były piękne, chcę to zrobić wspólnie z Państwem.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki powinny zachować budownictwo jednorodzinne oraz niską zabudowę bliźniaczą. Obecnie realizowane oraz planowane budowy deweloperskie tzw. bloki spowodują, że władze Łomianek nie będą w stanie w tak szybkim czasie jak będzie postępowała ich budowa zapewnić mieszkańcom infrastruktury do godnego życia.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Potrzebna jest budowa dwóch mniejszych szkół podstawowych, asfaltowanie lub brukowanie dróg, oświetlenie. Należy wybudować ronda na skrzyżowaniach Wiślanej/Warszawskiej, Wiślanej/Kościelnej Drogi. Należy połączyć komunikacją miejską odległe zamieszkane rejony Łomianek z centrum miasta.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd jest to współdziałanie mieszkańców, radnych, burmistrza. Rolą Rady Miejskiej i Burmistrza jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców, realizowanie ich. Polemiki , spory na mądre argumenty pomiędzy Radą , a Burmistrzem są zawsze wskazane. Rolą mieszkańców jest egzekwowanie obietnic wyborczych, przydatna w tym jest ich dobra pamięć przy urnach wyborczych.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
Startuję w wyborach na Radnego do Rady Miejskiej w okręgu nr. 15, w którego skład wchodzi Sołectwo Chopina i Sołectwo Łomianki Dolne. Dla Chopina potrzebna jest pilna budowa dróg i oświetlenia, dla Łomianek Dolnych potrzebna jest zmodernizowana ul. Wiślana z budową chodnika, oświetlenia oraz nowym asfaltem, ul. Łużycka wymaga również oświetlenia.

Ponadto:
Ponadto można obiecać mieszkańcom wiele inwestycji, ale nie o to chodzi by obietnice przysłoniły zdrowy rozsądek.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

Bogdan Pińkowski

Bogdan Pińkowski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *