www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Brak absolutorium dla burmistrza

Podczas XVI Sesji Rady Miejskiej radni głosowali nad udzieleniem Burmistrzowi Łomianek absolutorium. Dyskusja nad udzieleniem lub odrzuceniem absolutorium połączona została omówieniem przedłożonego radnym sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Tuż przed odczytaniem swojego stanowiska salę obrad ostentacyjnie opuścili burmistrz wraz ze swoim zastępcą. Po odczytaniu oświadczenia głos zabrał radny Wojciech Berger, który w swym wystąpieniu podkreślił, iż liczy on na współpracę burmistrza z radnymi wszystkich klubów. W odpowiedzi wiceburmistrz Piotr Rusiecki oznajmił, że Burmistrz Tomasz Dąbrowski będzie współpracował jedynie z radnymi z Klubu Wyborczego Wyborców Tomasza Dąbrowskiego. Nie zamierzam tego w żaden sposób komentować. Ocenę pozostawiam Mieszkańcom.

Poniżej treść odczytanego przeze mnie oświadczenia podczas dyskusji nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium.


Absolutorium stanowi swego rodzaju sformalizowany sposób kontroli. Jest oceną wykonania budżetu. Uchwalenie absolutorium oznacza akceptację dla działań burmistrza związaną
z wykonaniem rocznego planu dochodów i wydatków. Tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyroki NSA nie precyzują jednakże sytuacji, w których burmistrz realizuje własne pomysły nie konsultując ich z mieszkańcami i nie oglądając się na elektorat mu przeciwny. Pomysły, które przyklepywane są w ciemno przez jego komitet polityczny.

Zważywszy na koncepcję tej jakże wąskiej w swojej wymowie oceny, nie zamierzam odnosić się w swoim wystąpieniu do stylu zarządzania gminą przez Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego. W przypadku udzielania absolutorium lub jego odrzucenia kryteria te bowiem (na szczęście dla naszego burmistrza) nie mają zastosowania. Dlatego skoncentruję się jedynie na kilku kwestiach odnoszących się stricte do finansów publicznych naszej gminy.

Przedłożone radnym w marcu tego roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2015 rok. zawiera zręcznie spreparowane zestawienia, z których wynika np., że w kwestii dotyczącej realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki – plan wykonano w… 401%.

Chwała temu, kto dostrzeże, że zaplanowano na ten cel 7 zł.

Za to w ramach „Bezpieczeństwa publicznego” – wykonanie wyniosło zaledwie 50%. Tu jednak środków do wydatkowania było znacznie więcej.

Z łatwością można dostrzec, iż na prace remontowe wydano niecałe 1,5 mln złotych z ponad 100 milionowego budżetu. Nie dziwi zatem fakt świadczący o dramatycznie niskiej jakości wykonania remontu ul. Zachodniej. Z problemami drogi tej borykają się codziennie od ponad roku mieszkańcy naszej gminy.

Zadania inwestycyjne wpisane do budżetu od początku z założenia dotyczą jedynie określonej grupy radnych. Tych ze wspomnianego politycznego komitetu wyborców Tomasza Dąbrowskiego. Inne zadania inwestycyjne, radnych spoza KKW Tomasza Dąbrowskiego, radnych w pełni niezależnych, nie zostały w ogóle ujęte w budżecie, zostały z niego wymazane lub też wykonane zostały na poziomie… 0%. Przykład – przebudowa ulicy Wiklinowej, którą jedynie łaskawie odtworzono po pracach wodno-kanalizacyjnych. W sprawozdaniu można przeczytać – wykonanie 0%.

Nie starczyło również burmistrzowi 365 dni, by skutecznie przeprowadzić postępowanie przetargowe w ramach budowy tzw. „małej obwodnicy” w ul. Kościelna Droga. Tu również wykonanie wyniosło 0%. Mieszkańcy Sadowej przekazali do budżetu gminy środki na budowę boiska. Boiska bardzo skromnego. W efekcie, jak mniemam, z osobistej niechęci do mieszkańców Sadowej, zaniechano realizację tego zadania, przez co mieszkańcy przekazane pieniądze bezpowrotnie stracili.

W 2015 r. Burmistrz Tomasz Dąbrowski wielokrotnie podejmował decyzje, których skutki według mojej oceny, godziły w finanse publiczne.

Niezwykle hojnie wydatkował środki publiczne na wykup
prywatnych gruntów od wskazanych przez siebie mieszkańców. Robił to miast omijać ich szerokim łukiem za aspołeczną postawę, jaką prezentowali.

W innych przypadkach karał mieszkańców mniej pokornych, którym nie wystarczały tańce na deskach. Odebrał im należne ustawowo środki w ramach przyznanego funduszu sołeckiego. Co istotne, zrobił to z naruszeniem prawa.

Ośmiokrotnie Wojewoda Mazowiecki uchylał w 2015 r. parafowane przez Burmistrza i jego obsługę prawną uchwały. Przegrywał sprawy sądowe, za które znów, nie kto inny, jak my mieszkańcy, płaciliśmy. Wreszcie na koniec roku dopuścił się naruszenia finansów publicznych poprzez, jak sam przyznał, wypłacanie przez cały rok nienależnych środków osobie fizycznej. Przyznam, z tą ostatnią sprawą, niezwykle trudno jest mi się pogodzić.

Panie Burmistrzu.
Marzę o dniu, w którym zagłosuję za udzieleniem Panu absolutorium. Marzę o tym dniu,
bo będzie to dzień, w którym dostrzegę w Panu Gospodarza sprawiedliwego i rozważnego. Wsłuchującego się w głos swoich mieszkańców. Wszystkich mieszkańców! Gospodarza dbającego o interes ogółu, nie zaś jednostki.

Dziś – nie mogę zagłosować za udzieleniem Panu absolutorium.


Załączone dokumenty:
Oświadczenie – absolutorium.pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

4 komentarze

 1. Wojciech Berger /radny/

  Ponieważ Marcin we wstępie do swojego oświadczenia mocno uprościł i spłycił moje wystąpienie, muszę to wyjaśnić.
  Otóż. po w miarę pozytywnej ocenie realizacji budżetu za rok 2015, w drugiej części wystąpienia bardzo krytycznie oceniłem sposób i styl zarządzania gminą przez Burmistrza. Podając przykłady niepotrzebnych konfliktów typu :
  – zabranie mieszkańcom Burakowa lokalu samorządowego
  – zabranie 2 sołectwom funduszy sołeckich
  – konflikt w sprawie niepotrzebnej, wbrew mieszkańcom, przebudowy ul Grzybowej związanej z wycinką starych drzew.
  – niekonsultowanie priorytetów inwestycyjnych. Przykład: budowa drugiego stadionu w sytuacji kiedy są znacznie pilniejsze potrzeby inwest.
  – prowadzenie jednostronnej i zmanipulowanej polityki informacyjnej.
  -niechęć i odrzucanie propozycji budżetu obywatelskiego.
  – nie branie w obronę interesów mieszkańców przy projektowaniu dużych obiektów handlowych. /Gelamco, Netto /

  Na końcu stwierdziłem, że kilka mądrych decyzji Burmistrza cofających poprzednie, mogłoby oczyścić atmosferę i stworzyć warunki do szerszej wspólpracy.
  Taka właśnie oferta została przez Burmistrza, po jej wyszydzeniu, odrzucona.
  Cóż, wyszedłem na naiwniaka, jakoś to przeżyję, ale chciałem jednocześnie pokazać, że radni niezależni nie są jak wmawia się czytelnikom GŁ,szkodnikami i warchołami. Mają często odmienne zdanie, ale w sprawach słusznych nie odżegnują się od współpracy i tego samego mają prawo oczekiwać od Burmistrza.z poważaniem. pozdrawiam.Wojciech Berger

  0
  0
  Odpowiedz
 2. a 16

  ja ma pytanie do panów radnych
  ” dlaczego na sesji 30.06 przegłosowano zwolnienie administracji( w tym woźnych i sprzątaczek) ze wszystkich placówek oświatowych? komu i czemu ma to służyć bo nie tym ludziom którzy tracą pracę, nie placówkom oświatowym !!!!
  Przykro że w naszej społeczność tak mało znaczą wyborcy

  0
  0
  Odpowiedz
 3. mam pytanie do pana Etienne

  Podbijam pytanie. Proszę mi powiedzieć jak głosowali radni ws powyższej uchwały, w sprawie zwolnienie administracji szkół o przedszkoli?
  Czyli dokładnie klo był zz? Kto był przeciw?

  0
  0
  Odpowiedz
 4. kogo wybrali tego mają

  Zarządzający obecnie gminą mają większość radnych,którzy zaakceptują każdą złą zmianę.Wogóle nie liczą się z pracownikami,to najgorszy zespół kierujący gminą na przestrzeni kilku lat.Zwolnienia pracowników mieszkańców Łomanek dokonywane są po to,żeby zatrudnić znajomych.Nowy Dwór sie liczy,nie Łomianki.Ludzie opamiętajcie się.Wypłaciliście już tyle odszkodowań pracownikom zwolnionym bwzprawnie,tylko szkoda,że to nie z waszych wysokich pensji.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *