www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Budżet dla naiwnych…

W ostatnim 94 numerze urzędowej gazety Łomiankowska.pl możemy przeczytać o 40 milionowej kwocie, jaką Urząd zamierza przeznaczyć na inwestycje.
Burmistrz chwali się m.in. tym, że wydatki majątkowe na 2016 rok zwiększono o ponad 5 mln. złotych. Zastępca Burmistrza pieje z zachwytu nad pokaźną kwotą niewykorzystanych środków. Nie wspomina przy tym ani słowem, iż pochodzą one w większości z niezrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku ubiegłym. Mnie osobiście zawsze bardziej cieszą zadania zrealizowane…

Co kryje Budżet Gminy na 2016 rok?

Ogromna kwota, stanowiąca ponad 16 mln zł. przeznaczona zostanie na odbudowę dróg, co związane jest z inwestycją wodno-kanalizacyjną. Sprawa wydaje się być naturalną. Każda prawidłowo skonstruowana umowa z wykonawcą robót budowlanych winna zawierać zapis zobowiązujący wykonawcę do naprawy drogi, którą w wyniku prac zdewastował. Zdumiewa zatem informacja, że na ten cel Burmistrz zamierza wydatkować dodatkowe środki.

Kolejnych 17 mln. zł. pochłonie budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej (sic!) i przedszkola w Dziekanowie Leśnym. Warto przypomnieć, iż realizacja obu tych inwestycji sfinansowana zostanie z zaciągniętych przez Burmistrza obligacji.
Nie chcę kolejny raz rozwodzić się nad tematem błędnej, moim zdaniem, decyzji o lokalizacji nowej szkoły. Więc krótko. Według mnie lepszym rozwiązaniem było zlokalizowanie inwestycji tej na terenie Osiedla Chopina z uwagi chociażby na młody wiek osiedla, dynamiczną zabudowę oraz bezpośrednie sąsiedztwo innego osiedla – Naturalis.

Pozostałe środki Urząd łaskawie przeznacza m.in. na: gospodarkę mieszkaniową (0,4 mln. zł.), bezpieczeństwo publiczne (szalona kwota – 0,4 mln.) oraz na budowę boiska do piłki nożnej (1,2 mln.). Na to ostatnie zadanie Urząd zamierza przeznaczyć w sumie 6 mln. zł. Zdaniem Burmistrza bardziej pilne od rozbudowy szkoły w Sadowej, na którą mieszkańcy czekają od ponad pół wieku jest budowa kolejnego boiska do gry w "gałę". Pozostaje pogratulować dobrego samopoczucia.

Wielokrotnie apelowałem do Burmistrza, by inwestycje w Łomiankach planowane były w sposób zrównoważony. Tymczasem, czytając budżet można odnieść wrażenie, że nadal trwa swego rodzaju plebiscyt wyborczy z podziałem łupów. Kwartały, w ramach których będą realizowane inwestycje wyznaczają bowiem strefy wpływów określonych radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Dąbrowskiego.
Przy czym dwójka niepokornych radnych z KWW Tomasza Dąbrowskiego (radna Wanda Karaś oraz radny Bogusław Pawłowski), jak nietrudno po ostatniej sesji zauważyć, zesłana została na banicję… za szerzenie ciężkiej i bolesnej prawdy 😉

Wreszcie. Wiele do życzenia pozostawia w mojej opinii kwestia procedowania nad projektami uchwał. Żaden z przedłożonych dokumentów będących przedmiotem ostatniej sesji nie był wcześniej omawiany na komisjach, w tym: Komisji Społecznej, Komisji Technicznej i Komisj oraz Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. W konsekwencji projekty uchwał nie były przez nie opiniowane. To sytuacja nie mająca precedensu w historii łomiankowskiego samorządu.
Pomimo zwoływanych komisji przez ich przewodniczących radni KWW Tomasza Dąbrowskiego nie pojawiają się na nich, przez co z powodu braku kworum komisje te są odwoływane. Podczas obrad sesji zaś długość wypowiedzi radnych ograniczana jest przez przewodniczącego Tadeusza Krysteckiego do 1-3 minut lub na wniosek radnej Joanny Roszkowskiej z KWW Tomasza Dąbrowskiego, regularnie zamykana. "Wnoszę o zamknięcie dyskusji" – tyle radna Roszkowska ma na ogół do powiedzenia podczas sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.

Tego typu pogarda dla stanowionego prawa w Łomiankach bezpośrednio wpływa na jakość podejmowanych uchwał. Na dowód tego w samym 2015 roku wojewoda Mazowiecki aż 8-krotnie stwierdzał nieważność podejmowanych w Łomiankach uchwał…

9.04.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr
V/31/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie i niewłaściwe załatwienie sprawy przez Burmistrza Łomianek;
9.04.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą "Dom Kultury w Łomiankach" oraz nadania statutu;
16.04.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Łomianek;
28.04.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.;
31.07.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/85/91 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 grudnia 1991 roku w sprawie zagospodarowania obiektu w Łomiankach – Burakowie po likwidacji przedszkola samorządowego.;
25.11.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki;
25.11.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki;
25.11.2015 stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób w wieku senioralnym.

Reasumując.

Przygotowany i przegłosowany przez radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego budżet skierowany jest do bardzo wąskiej grupy odbiorców. Nie był on omawiany, ani też opiniowany przez poszczególne Komisje. Stąd, nie był on i nie jest dla mnie do zaakceptowania.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

14 komentarzy

 1. Stanisław Majchrzak

  Bardzo dobry komentarz. Czy Gazeta Łomiankowska mogłaby zamieścić ten artykuł koło swojego tekstu, jako kontrargument czemu inni są źli, a pozostali dobrzy.
  Nie zrozumiały dla mnie jest tekst” Ci Radni zagłosowali za uchwałą budżetową, która się przyczyni do dalszego rozwoju Gminy Łomianek”? Czy autor jest jasnowidzem? Czy każdy budżet, który podejmowałby inne zadania inwestycyjne nie byłby rozwojowy, np. Zamiast 1 mln na stadion to rozbudowa szkoły w Sadowej lub 5 innych ulic.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Agata

  6 milionów na kolejne boisko? Czyście już tam wszyscy powiariowali?
  Ja rozumiem, że Pan Rusiecki to niespełniony piłkarz, ale to że nie był najlepszym w druzynie chyba nie oznacza, że teraz mamy płacić za kolejne boiska. Opanujcie się trochę. Proszę!
  Może coś dla dziewcząt lub dla chłopców, których nie cieszy kopanis się po łydkach. Jest przecież tyle innych pieknych sportów drużynowych, nie tylko piłka nozna.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. zadra

  Jeżeli przeczyta Pan uważnie tekst zamieszczony w GŁ i porówna adresy zamieszkania (pracy, interesów, układów) niektórych radnych (zielonych) z planowanymi inwestycjami, to wszystko będzie jasne. Dla zmylenia mieszkańców Łomianek źli zostali wyróżnieni właśnie kolorem zielonym. Dając każdemu ochłap, burmistrz zamknął im gęby. Teraz będą już na pewno siedzieć cicho, a na sesjach jednomyślnie podnosić ręce do góry za T. Krysteckim. Jeżeli kiedyś przejrzą na oczy i zaczną myśleć to znowu zbierze się komitet wyborczy Dąbrowskiego (ostatnio 3 marca) i burmistrz wezwie ich do złożenia mandatów. Może to jeszcze zrobić mając 13 osób przekupionych. Ot perfidia !!!

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Dafi

  A, że podatki Gmina zwiększyła i zmienili klasyfikację ziemi, tzn nie ma już ziemi rolnej tylko inna to jakoś cicho przeszło. Kasy wpadnie z działek więcej niż z podatku z budynków gospodarczych

  0
  0
  Odpowiedz
 5. zgred

  Czy usta mieszkańcom zamyka ta sama pani Roszkowska, która zanim została radną z komitetu burmistrza Dąbrowskiego pisała że burmistrz Dąbrowski i przewodniczący RM (Berger?Grądzki?) lekceważą mieszkańców i nie dopuszczają ich do głosu na sesjach??? Jak to ludzie się zmieniają.!

  0
  0
  Odpowiedz
 6. zgred jeszcze raz

  Takie pisma powinny się znaleźć w papierowym wydaniu Łomianek Info. Nawet się zgłosze do pomocy w roznoszeniu gazety, jak tylko zacznie z powrotem się zajmować obiektywnym przekazem informacji. Niech się pan nie boi, panie Moraczewski, staniemy za panem murem, nie ruszą pana!

  0
  0
  Odpowiedz
 7. bajkowy.inwestycje

  Panie Radny Etienne, a jakie inwestycje będą u nas???

  Rozpisuje się pan o wszystkim tylko nie o inwestycjach na NASZYM osiedlu – BAJKOWYM…

  Interesuje mnie konkretnie kadencja obecna 2014-2018…

  0
  0
  Odpowiedz
 8. Bajkowy.inwestycje

  Panie Radny czy ja tez byłem NAIWNY głosując na Pana???

  Dlaczego nie może mi Pan odpowiedzieć?

  0
  0
  Odpowiedz
 9. kpt hak

  Niech Bajkowy inwestycje (mam nadzieję, że nie jest to IP urzędu GŁ) nie będzie bezczely. Wiadomo, że klepnięte są tylko te inwestycje, których chce Piotr Rusiecki – pierwszy pracownik gminy. Rady będący w opozycji może:
  – próbować zapytać – i tak mu głos odbiorą po najdalej 2 mnutach
  – złożyć interpelację – opowiedzą nie na temat
  – zawnioskowac o zmiany do bużdzetu – odrzucą większością głosów

  Pytanie Etienna o inwestycje gziekowiek jest pytaniem z choinku w obecnym układzie politycznym należy się cieszyć, że Radny wogóle jeszcze o cokolwiek pyta i cokolwiek publikuje. Większość radnych z KKW Dabrowskiego jest już, jak wieść gminnaniesie, skutecnzie zastraszona / złmotywowane do dziaania zgodnie z linią Burmistrza.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. bajkowy.inwestycje

  do #kpt hak

  Pitu sritu pitu sritu pitu…

  Skoro nic NASZ radny nie może to niech zrezygnuje… wybierzemy nowego i może doczekamy się inwestycji…

  Przez działania NASZGO radnego – Etienna Bajkowy pogrąża się w średniowieczu!!!

  0
  0
  Odpowiedz
 11. bajkowy.inwestycje

  w sumie nie zdziwiłbym się gdyby „#kpt hak ” to był ETIENNE

  Tylko winny się TŁUMACZY…

  0
  0
  Odpowiedz
 12. szanujmy ludzi myślących samodzielnie

  Według ciebie najlepszą metodą jest wybrać nowego radnego, skoro ten którego wybrali mieszkańcy nie pasuje władzy. Jakieś bolszewickie metody?

  Oczywistym jest, że najbardziej władza potrzebuje radnych, którzy bezmyślnie podnoszą ręce wg. scenariusza, nie pytają o zbyt wiele, nie są dociekliwi i nie kontrolują władzy.
  Ale niestety musisz się pogodzić z tym, że w radzie są też radni, którzy reprezentują swoich wyborców a nie władzę, myślą samodzielnie, mają swoje zdanie i nie boją się go publicznie prezentować i walczyć o dobro mieszkańców.

  0
  0
  Odpowiedz
 13. o żesz

  do bajkowy inwestycje;
  a pytałeś się Rusieckiego, kogo chciałby zamiast Etienna?
  Głupio byłoby gdyby Etienne zrezygnował, a mieszkańcy wybrali nowego nie po linii Rusieckiego:) jeszcze bardziej dociekliwego radnego 🙂
  Władza powinna konkretnie powiedzieć, że chce tego i tylko tego człowieka, bo inaczej nic nie zrobi dla sołectwa.
  Trzeba pomóc i pokierować ludźmi:)

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *