www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Budżet Łomianek 2018 przyjęty

14 grudnia 2017 r. podczas 37. Sesji Rady Miejskiej radni debatowali nad przedstawionym przez Burmistrza Łomianek projektem Budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok.

Radny Marcin Etienne z KlubuRadnych Niezależnych poinformował,że wnosił 31 sierpnia 2017 r.w imieniu mieszkańców DziekanowaBajkowego o zabezpieczenie w budżeciena 2018 rok środków na zadaniainwestycyjne, które przyczyniłybysię do poprawy jakości życia mieszkańców.Radny stwierdził że w tymroku, jak i w poprzednich latach,żadne ze składanych przez niegowniosków nie zostały uwzględnionew planowanych wydatkach. Zdaniemradnego niezrozumiałym jest fakt,że mieszkańcy Dziekanowa Bajkowegosą pomijani przez burmistrzaDąbrowskiego w podziale budżetu.Radny odbiera te działania jako szkodliwei dyskryminujące mieszkańcówsołectwa.

Radna Wanda Karaś pytała czyw budżecie zabezpieczono środkina odszkodowania z tytułu podjęciaprzez władze gminy niewłaściwychdecyzji.

Radny Bogumił Sikorski z kluburadnych z komitetu burmistrzapowiedział, że jest to dobry budżetdla Łomianek i Dąbrowy, który wychodzinaprzeciw oczekiwaniommieszkańców. Radny podziękowałburmistrzowi m.in. za uwzględnieniew budżecie 200 000 zł na zaprojektowaniedróg w Dąbrowie Leśnej. „Ludziebędą mieli bezpieczne i suchedojście do swoich nieruchomości,bez kałuży, bez dziur, bez brudnychbutów” – podkreślał radny Sikorski.

Radny Adam Salwowski stwierdził,że przykro mu jest, że w budżecienie uwzględniono mieszkańcówDziekanowa Polskiego i Nowego.„Sądzę, że mieszkańcy panu podziękująza to…” – skwitował radny.

Radny Paweł Słupski-Kartaczowskistwierdzi, że w zeszłej kadencjiradni nie lubili Łomianek i że nie nazwieich przez delikatność słowem„oszołomi”. Zdaniem radnego Słupskiegoprojekt budżetu na 2018 rokjest na miarę naszych marzeń, ambicjii możliwości. Radny, jako przewodniczącyklubu radnych wywodzącychsię z komitetu burmistrza, zadeklarował,że radni burmistrza będąwspierać burmistrza w realizacji tegobudżetu. Na koniec radny stwierdził:„Grupa opozycji torpeduje budżet.Boże chroń Łomianki, przed takimiradnymi!” – zakończył radny. Wystąpieniezostało przyjęte oklaskamiprzez radnych z komitetu burmistrza.

Radna Małgorzata Żebrowska–Piotrak z Klubu Radnych Niezależnychwyraziła nadzieję, że burmistrzTomasz Dąbrowski będzie miał nauwadze wszystkich mieszkańcówgminy, a nie tylko wybranych.

Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowskistwierdził, że budżet na2018 rok, tak jak i poprzednie w tejkadencji, jest spełnieniem obietnicz programu wyborczego. Dodał też,że będzie się tego skrupulatnie trzymał– „Ani kroku na bok…”.

Burmistrz Tomasz Dąbrowski pokrótceprzedstawił podstawowe założeniaBudżetu Gminy Łomianki na2018 rok. Podkreślał, że jest to projektproinwestycyjny. Łączne dochody toprawie 149 milionów złotych, a wydatkiprawie 146 milionów, z czegowydatki majątkowe – kierowanetylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne– to 41 milionów. Transportzbiorowy będzie nas kosztował 9,9milionów z czego 5,8 miliona złotychbędzie kosztowała tzw. pierwsza strefa,która zacznie funkcjonować odstycznia. Drogi publiczne będą naskosztować ok. 30 milionów złotych.Pozostałe inwestycje to park przyJeziorze Fabrycznym, budowa świetlicy,budowa i modernizacja placówzabaw, budowa parku linowego…Nadwyżka 3,4 miliona złotych mazostać przeznaczona na spłatę wcześniejzaciągniętych zobowiązań.Zgodnie z projektem budżetu nieplanowane jest zaciąganie nowychzobowiązań. Zadłużenie gminy na31 grudnia 2018 r. ma wynieść niecałe19 milionów złotych, co stanowi ponad12% planowanych dochodów.

W wyniku głosowania 13 głosówZA, 3 głosy PRZECIW, 2 radnychWSTRZYMAŁO SIĘ od głosu przyjętoUchwałę Budżetową na rok2018 w formie zaproponowanejprzez Burmistrza Łomianek.

Burmistrz Tomasz Dąbrowski podziękowałradnym za przegłosowaniebudżetu.

Budżet Łomianek 2018 przyjęty

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. Kolima

  Czy mógłby ktoś napisać kto z imienia i nazwiska głosował przeciw rozwojowi miasta i się wstrzymał. Cobym na wyborach się nie pomylił a te nazwiska powinno się publikować na słupach i gazetach z wykrzyknikiem. Mamy prawo wiedzieć kto jest przeciw Łomiankom.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. podatnik

  Szkodą dla mieszkańców że burmistrz tak niesprawiedliwe dzieli pieniądze które wypracowaliśmy wszyscy

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *