www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

BURCZYŃSKA DANUTA

Danuta Burczyńska – Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach, Komitet Wyborczy PIS Łomianki, 67 lat, wolny zawód.
Okręg wyborczy Nr 3 – sołectwa: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Kiełpin, Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Kępa Kiełpińska, Dziekanów Leśny, Sadowa

________________________

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg wyborczy Nr 3 – sołectwa: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Kiełpin, Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Kępa Kiełpińska, Dziekanów Leśny, Sadowa

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy PIS Łomianki

Wiek: 67 lat
Wykształcenie: średnie
Zawód wykonywany: wolny

Kontakt dla wyborców: d.burczynska@gmail.com

Podstawowe informacja o kandydatce.
Długoletni publiczny pracownik korporacji PZU S.A. Wieloletnia działaczka w NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Socjalnej w PZU S.A Wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Amazonek” Żonkil ” Warszawa. Zaangażowana społecznie , w problemy mieszkańców Dziekanowa Bajkowego, w którym zamieszkuje od 5 lat.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki zasługują na wygląd, miasta na miarę XXI wieku z pięknym ratuszem i uporządkowaną przestrzenią publiczną.Bez szpeczących reklam, banerów i haosu urbanistyczego. Z odkorkowanymi ulicami Łomianek. Zapaszam na facebooka PIS Łomianki – To się da zrobić.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Wszystkie wymienione inwestycje, dla Łomianek są ważne. Łomianki są na fali rozkwitu, ale dużo mają jeszcze do zrobienia. Jedną z ważniejszych inwestycji, to budowa placówki oświatowej tj szkoły średniej. Nie wspomnę o kanalizacji i wodociągu, na terenach sołeckich. Utwardzonych nawierzchniach uliczek lokalnych i chodnikach , czy oświetlonych ścieżkach rowerowych.

3. Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to człowiek społecznik. Uczciwy, elastyczny , posiadający dar dyplomacji. Dobry samorządowiec to człowiek otwarty na innych. Samorządowiec to człowiek z pomysłami, komunikatywny, kreatywny , potrafiący słuchać głosu mieszkańców .Przede wszystkim to ktoś, kto potrafi szanować innych. To człowiek ,który budzi zaufanie swoich mieszkańców.

4. Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Do mocnych stron Łomianek zaliczyłabym ;
– bezpłatne zajęcia dla seniorów i prowadzona polityka kulturalna.
– organizowanie imprez sportowych,zawodów, biegów, maratonów, rajdów rowerowych.
– organizowanie pikników rodzinnych oraz imprez okolicznościowych, reaktywowanie parku miejskiego J.Fabryczna
Mocną stroną Łomianek są też place zabaw dla najmłodszych, park linowy oraz prężnie działająca biblioteka.

5. Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Do słabych stron Łomianek zaliczyłabym, pozbawienie sołectwa Dziekanów Bajkowy, funduszy sołeckich. Brak wyjaśnień UG-Łomianki, co było powodem odebrania tych funduszy, należy też do słabych stron Łomianek. Do słabych stron Łomianek, należy zaliczyć też, narastający przez lata, konflikt z radnymi z opozycji.

6. Co zamierza Pani / Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? (
Dla swojego okręgu tj Dziekanowa Bajkowego chciałabym, aby sprawnie i szybko, doszło do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Chciałabym, wraz z mieszkańcami mieć asfalt na uliczkach oraz ich oświetlenie. Moim sukcesem i z mojej inicjatywy na ul Krasnoludków, mamy wbudowany destrukt. Prace zostały wykonane przez UG-Łominaki Z mojej inicjatywy, zlikwidowano również , słupy trakcji elektrycznej, stojące w środku drogi ul. Krasnoludków, które były zagrożeniem dla kierowców.

Ponadto:
Liczę, że nowo wybrany Burmistrz i Rada Miejska, zatroszczą się o sołectwo Dziekanów Bajkowy i wyciągną go z marazmu i stagnacji.Myślę, że uda mi się uruchomić moją inicjatywę wykonania chodnika dla pieszych przy opasce ul. Kolejowej, na odcinku ul. Graniczka i Wędkarska. Zatem apeluję do mieszkańców, Dziekanowa Bajkowego, nie zmarnujcie swojego głosu w dniu 21.X.2018.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

BURCZYŃSKA DANUTA

BURCZYŃSKA DANUTA

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *