www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Burmistrz: JEST ZAGROŻENIE / 20.05.2010

godzina 02.00

Informacja Burmistrza Łomianek:
W okolicach Burakowa – woda na ogródkach działkowych.
Śluza przy jez. Dziekanowskim – trwają prace zabezpieczające.
Woda w wielu miejscach dochodzi do podnuża wału wiślanego
Obszar między rzeką a wałami jest w większości pod wodą.
Za 1-2 godziny bedzie zalany obszar piaskarni na wysokości Wiślanej.
W Łomiankach wszystkimi działaniami kieruje i za wszystkie działania odpowiada Burmistrz Łomianek.


godzina 01.00

Stan alarmowy w Warszawie przekroczony – obecnie jest 685 cm.


godzina 23.40

TVN24.pl: Nie sprawdziły się wcześniejsze informacje, że fala powodziowa dojdzie do Warszawy w czwartek o godzinie 21. Według meteorologów, fala dotrze do stolicy w piątek po południu. Wojewoda mazowiecki powiedział, że „”jest tylko kwestią czasu””, kiedy zostaną przerwane wały przeciwpowodziowe. Zapewnił też, że stolica jest przygotowana na falę o wysokości 8 metrów. Wisła w Warszawie przekroczyła nieznacznie wynoszący 650 cm stan alarmowy. Choć wody nadal przybywa, wały przeciwpowodziowe na razie są szczelne.


godzina 23.40

Komunikaty UM Łomianki:

Wał w okolicach śluzy Dziekanowskiej, na długości 300 metrów jest ofoliowany. Ok 300 os. pracuje przy układaniu worków. Fala kulminacyjna w Warszawie przewidywana jest w piątek 21.05 ok. godziny 16.00. Jeszcze raz wracamy się z prośbą do mieszkańców Łomianek, o zgłaszanie się do pomocy przy akcji przeciwpowodziowej. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do punktu przy śluzie przy J. Dziekanowskim (akcją kieruje dowódca Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu WZ). Liczymy na Państwa udział !


godzina 22.40

Komunikaty UM Łomianki:

Jeszcze raz zwracamy się z prośbą do mieszkańców Łomianek, o zgłaszanie się do pomocy przy akcji przeciwpowodziowej. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do punktu przy śluzie przy J. Dziekanowskim (akcją kieruje dowódca Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu WZ). Liczymy na Państwa udział!

Piasek dla mieszkańców dostarczony zostanie w ciągu godziny na teren za Orlikiem przy ul. Wiślanej.

Wisła w stolicy osiągnęła stan alarmowy 650 cm. Na wale pracują ekipy ratownicze. W niektórych miejscach,woda sięga podstawy wału. Do Łomianek zmierzają żołnierze z jednostki wojskowej w Dębinie, którzy zgłosili swój udział w akcji przeciwpowodziowej. Prosimy mieszkańców odbierająch worki i piasek o zachowanie spokoju i zrozumienie sytuacji. Prosimy również o nieblokowanie samochodami dróg dojazdowych do wału. Przypominamy o zakazie wstępu w rejony wału oraz na sam wał.


godzina 21.00

Woda w Wiśle na wysokości ul. Wiślanej wychodzi z koryta. Tłumy mieszkańców/gapiów.

Wisła na wysokości ul. Armii Poznań dochodzi do wałów. Krzysztof Skarbek – Komendant Formacji Obrony Cywilnej w formie plutonu ratownictwa przeciwpowodziowego – wraz z ochotnikami napełniają worki z piaskiem. Sytuacja jest pod kontrolą.

Wały przy Jeziorze Dziekanowskim są obłożone folią – trwa akcja układania worków z piaskiem. Woda podeszłą pod wał. Na miejscu m.in. burmistrz Pszczółkowski i Przewodniczący RM Zielski. Sytuacja pod kontrolą. Łomiankowska OSP prosi o pomoc, każda para rąk jest potrzebna.


godzina 19.40

Komunikaty UM Łomianki:

Kolejne 7 tysięcy worków dotrze dla mieszkańców za ok. 1,5 godziny. Prosimy o zachowanie spokoju przy ich odbiorze w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Wiślanej.


godzina 19.25

Komunikaty UM Łomianki:

Po godzinie 19.00 rozpoczynają się działania umacniające wał przeciwpowodziowy. Bierze w nich udział 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu, 2 jednostki z gminy Łomianki, jednostka zawodowa Straży Pożarnej oraz formacja obrony cywilnej i mieszkańcy zgłaszający się do pomocy.

Marianna Sasim z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: Wisła przybiera ponad 20 cm na godzinę. Fala kulminacyjna dotrze do Warszawy w piątek około godz. 17.00, może nieco później.

Wojciech Asiński, rzecznik prasowy: Dementuję pogłoski, jakoby wały przeciwpowodziowe w Łomiankach zostały przerwane. W niektórych miejscach woda pojawiła się w międzywalu, czyli wystąpiła nieznacznie z koryta rzeki.


godzina 18.00

OSP łomianki informuje, że potrzebna jest pomoc – każda para rąk się przyda. Akcja od godziny 19.00 przy śluzie przy Jeziorku Dziekanowskim.


godzina 15.00

Burmistrz Łomianek wydaje oficjalne oświadczenie…

Łomianki, 20.05.2010 r.

Szanowni Państwo,

Północną granicą Gminy Łomianki jest rzeka Wisła, która w obecnej sytuacji stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, położonej na terenach zalewowych. Według dzisiejszego oświadczenia wojewody mazowieckiego, fala powodziowa, która dopływa do Warszawy będzie największa od czasów II wojny światowej. Teren zalewowy to obszar całych Łomianek bez Osiedla Dąbrowa Leśna i północnej części Osiedla Buraków.

Proszę Państwa o zachowanie spokoju i utrzymywanie kontaktu z Gminnym Pogotowiem Kryzysowym, które rozpoczęło swoje działanie w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 115. Całodobowy dyżur pod numerem 768 63 11, 666 834 554, 666 834 543 pełnią osoby, których zadaniem jest udzielanie Państwu informacji.Wszystkie służby mundurowe, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz spółek komunalnych są zaangażowani w przygotowania do działań związanych z przyjęciem fali powodziowej oraz ewentualną ewakuacją ludności.

Straż Miejska systematycznie monitoruje stan wody na Wiśle. Według służb kryzysowych wojewody mazowieckiego, czoło fali powodziowej dotrze do Warszawy w czwartek ok. godziny 18.00. Kulminacja przewidywana jest w piątek w godzinach popołudniowych. Do Łomianek fala może dotrzeć w piątek w okolicach 18.00-20.00. Przepływ wody będzie trwał około 50 godzin.

Istnieje realne zagrożenie powodziowe
dla terenu Łomianek.

Na okres przepływu przez Łomianki fali powodziowej, zalecam opuszczenie gospodarstw domowych przez osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci, poza teren gminy Łomianki. Proszę również o zabezpieczenie zwierząt i pojazdów mechanicznych. Parking awaryjny dla samochodów z terenu naszej gminy zlokalizowany będzie na terenie Gminy Izabelin przy sklepie MARCPOL, za Dąbrową Leśną.

Według prognoz, w przypadku przelania się wody przez wały, tylko górna część Burakowa oraz teren Dąbrowy Leśnej powyżej ulic Dolnej i Zachodniej, są bezpieczne dla mieszkańców.

Zwracam się z prośbą do osób, które nie posiadają własnych środków transportu do ewentualnej ewakuacji, aby powiadomiły o tym Gminne Pogotowie Kryzysowe w UM (22 768 63 11) lub do Straży Miejskiej w Łomiankach (22 751 35 03).

Do dyspozycji osób, które zechcą osobiście zabezpieczyć domostwa są do wykorzystania worki w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Wiejskiej (centrum Łomianek). Dla mieszkańców udostępnione jest składowisko piachu przy ulicy Wiślanej (za boiskiem Orlik 2012).

Apeluję, aby w obecnej sytuacji kryzysowej nie utrudniać prac służbom miejskim i powiatowym. Zabrania się chodzenia oraz jazdy wszelkimi pojazdami w okolicach i po koronie wału przeciwpowodziowego.

W razie zagrożenia powodziowego usłyszą Państwo ciągły, trwający 3 minuty dźwięk syreny alarmowej, powtarzany co 5 minut. Będą również nadawane komunikaty z samochodu Straży Miejskiej oraz wozów Ochotniczej Straży Pożarnej.

/-/ Wiesław Pszczółkowski
Burmistrz Łomianek


TELEFONY ALARMOWE:
GMINNE POGOTOWIE KRYZYSOWE – 22 768 63 11, 666 834 554, 666 834 543

STRAŻ MIEJSKA W ŁOMIANKACH – 22 751 35 03
POLICJA – 22 732 11 20/21, 22 751 10 07
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – 22 751 32 23
ZWiK – 22 751 35 04
POGOTOWIE GAZOWE – 22 628 45 87/ 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 22 767 50 00/ 767 50 22

POMOC MEDYCZNA: Przychodnia przy ul. Szpitalnej 4 ( dyżur całodobowy) 22 751 10 55
Izba Przyjęć – Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym 22 765 71 00/765 71 01

CENTRUM ZARZĄDZANIA WOJEWODY 22 595 13 00 /01

PUNKTY SKŁADOWANIA PIASKU DLA ZABEZPIECZENIA WAŁU
1/ OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
2/ OBOK POSESJI SOŁTYSA KĘPY KIEŁPIŃSKIEJ
3/ DZIAŁKA GMINNA PRZY ŚLUZIE NA WYS. J. DZIEKANOWSKIEGO
4/ NA WYSOKOŚCI UL. WIŚLANEJ
5/ NA WYSOKOŚCI UL.11 LISTOPADA
Dodatkowo wały zostaną zabezpieczone folią

PUNKT ODBIERANIA PIASKU DLA MIESZKAŃCÓW (do zabezpieczenia posesji)
TEREN ZA BOISKIEM ORLIK PRZY UL. WIŚLANEJ

PUNKT ODBIORU WORKÓW dla mieszkańców, w siedzibie OSP przy ul. Wiejskiej.

TYMCZASOWE PUNKTY EWAKUACJI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁOMIANKACH, ul.Warszawska 73
Punkt będzie wyposażony w wodę, suchy prowiant, koce i śpiwory.

Ewakuacyjne Miejsca Parkingowe – Teren przy sklepie Marc Pol – Dąbrowa Leśna


godzina 10.50
Łomiankowska straż miejska informuje, że Wisła nadal płynie w swoim korycie.

Wojewoda Jacek Kozłowski ogłosi dziś alarm powodziowy dla Warszawy. Fala płynie szybciej niż sądzono…
Jak informuje Gazeta.pl „”W momencie dojścia fali powodziowej poziom wody gwałtownie wzrasta, po czym stabilizuje się i po półtorej godziny zaczyna opadać – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki na dzisiejszej konferencji prasowej. – Trzeba jasno powiedzieć: tak wysokiej fali na Wiśle nikt z żyjących nie pamięta.””

W Łomiankach trwa posiedzenie sztabu kryzysowego.

Do chwili wprowadzenia całodobowych dyżurów w UM i podania telefonów kontaktowych dla mieszkańców, prosimy o kierowanie pytań do Straży Miejskiej pod numerem telefonu: (22) 751 35 03.


redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *