www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Burmistrz w sprawie Osiedla Prochownia

Na prośbę Urzędu Miejskiego w Łomiankach publikujemy stanowisko burmistrza Tomasza Dąbrowskiego na temat zabudowy wielorodzinnej na Osiedlu Łomianki-Prochownia.

redakcja@lomianki.info


Szanowni Mieszkańcy!

Podobnie jak Państwo, z niepokojem obserwuję ekspansję budownictwa wielorodzinnego na terenie naszej Gminy Łomianki, która zintensyfikowała się w ciągu kilku ostatnich lat. Podobnie jak Państwo, jestem zaniepokojony wydanymi w poprzednich latach warunkami zabudowy, które sankcjonowały takie budownictwo. To właśnie wtedy wydano warunki zabudowy dla inwestycji przy ulicy Fabrycznej, przy ulicy Baczyńskiego, także w samym środku osiedla Baczyńskiego.

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, Rada Miejska w 2006 roku uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki. Niestety, zgodnie z art. 9 ust 4 i 5 ww. ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, choć samo studium nie jest aktem prawa miejscowego. Uważam także, że ten dokument jest ułomny i nie odpowiada potrzebom Łomianek; co gorsza zakłada zabudowę gminy budynkami wielorodzinnymi. Dodatkowym problemem dla całej gminy jest rysunek studium (załącznik nr 2), który nie jest zgodny z częścią opisową. Tę sprawę oczywiście należy wyjaśnić i ewentualne poprawić.

Ostatnio mieszkańcy osiedla Prochownia zaniepokojeni faktem, że otrzymali z urzędu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy zgłosili się do mnie. Wydaje mi się, że moja postawa jest zgodna z Państwa postulatami. Chciałbym wyjaśnić mieszkańcom gminy, że burmistrz wszczyna postępowanie na wniosek ewentualnego inwestora. Oznacza to, że każdy może wystąpić o ustalenie warunków zabudowy na dowolną działkę na terenie gminy, nawet gdy nie jest właścicielem. Tak się właśnie stało przy ul. Lwowskiej, kiedy to jedna z firm nie będąca nawet właścicielem nieruchomości wystąpiła do urzędu o wydanie warunków zabudowy. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wszcząłem postępowanie i poinformowałem bezpośrednich sąsiadów o takim wniosku. W podobnym terminie o warunki zabudowy wystąpiła firma, która planuje inwestycje na terenie przy dawnych Zakładach Drzewnych przy ulicy Warszawskiej. Podobnie jak w poprzednim przypadku, wszcząłem procedurę zawiadamiając bezpośrednich sąsiadów o wystąpieniu o warunki zabudowy. Oba postępowania nie oznaczają absolutnie, że burmistrz jest za lub przeciw zabudowie, która została wpisana do wniosku. Burmistrz jedynie wszczyna procedurę, bo do tego obliguje go ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z niepokojem mieszkańców sąsiadujących z tym terenem na wniosek radnych, przygotowałem uchwałę w sprawie przystąpienia gminy do sporządzania mpzp Prochownia, który obejmowałby ten teren. Uchwała została podjęta na sesji w dniu 20 marca 2012 r. Obecnie gmina przygotowuje w sumie 10 miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały podjęte uchwałami Rady Miejskiej.

Zależy mi, podobnie jak Państwu, na jak najszybszym uchwaleniu mpzp Prochownia, ale równie szybko uchwalenia planów domagają się pozostałe osiedla naszej gminy. Na pewno zrobię wszystko, aby jak najszybciej kolejne plany zagospodarowania przestrzennego wchodziły w życie. Zanim podejmę jakiekolwiek decyzje, zgodnie ze złożonymi publicznie deklaracjami, chciałbym doprowadzić do spotkania mieszkańców z przedstawicielami firm, które złożyły wnioski o warunki zabudowy. Wydaje mi się, że należy szukać kompromisu i rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla nas wszystkich.

Ze swojej strony jeszcze raz zapewniam, że nie jestem zwolennikiem zabudowy wielorodzinnejw osiedlach jednorodzinnych. W najbliższym czasie zorganizuję też otwarte spotkanie w tej sprawie, na które – już dziś – zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Burmistrz Łomianek,
Tomasz Dąbrowski


Burmistrz w sprawie Osiedla Prochownia

Burmistrz w sprawie Osiedla Prochownia

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *