www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Burmistrz z wotum i absolutorium!

Obecna Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak de facto nie wykonywała ubiegłorocznego budżetu. Była jednak zobowiązana do przygotowania i przedstawienia radzie sprawozdania z wykonania budżetu. W tym przypadku, w moim odczuciu, zgodnie z zapisami ustawy, odpowiada ona wyłącznie za rzetelność, zupełność oraz merytoryczną i formalno-rachunkową prawidłowość sporządzonego sprawozdania. Jeżeli mielibyśmy stwierdzić, że wykonywała budżet chociażby przez jeden dzień, wówczas będzie można przypisać jej odpowiedzialność za jego wykonanie jedynie odpowiednim zakresie.

Warto dziś odpowiedzieć sobie na pytanie – w jakim zakresie burmistrz miała wpływ na wykonanie budżetu w 2018 r.?

Pomimo wygranych przez Małgorzatę Żebrowską-Piotrak wyborów 4 listopada, objęła ona swój Urząd dopiero 23 listopada. W ostatnim możliwym terminie. Terminie wskazanym przez ustępującego Burmistrza Tomasza Henryka Dąbrowskiego. Przez owe 3 tygodnie porządkowano Urząd. Usuwano dane z komputerów, wypłacano nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe i zwalniano pracowników z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Bez obowiązku świadczenia pracy. W okresie od 6 do 22.11 dodatkowo 9 osób przedłożyło zwolnienia lekarskie. Nowa burmistrz odziedziczyła po swoich poprzednikach gigantyczny bałagan w dokumentacji. Wszystko to spowodowało paraliż pracy Urzędu przez kolejne miesiące.

13 grudnia 2018 r. podczas III sesji Rady Miejskiej przedłożony został radnym projekt zmian do uchwały budżetowej. Był to projekt czysto techniczny. Nie wnosił żadnych istotnych zmian. Nie zmieniał wyniku budżetu. Przychody i rozchody pozostawały bez zmian. Zawierał jedynie przesunięcia budżetowe. W przypadku ostatniego w roku głosowania nad zmianami w budżecie potocznie nazywamy czyszczeniem budżetu z niewykonanych uchwał. Operacja taka przekłada się później na procent wykonania budżetu. Podczas podejmowania wspomnianej uchwały osobiście, wstrzymałem się od głosu.

11 czerwca Podczas Komisji Rewizyjnej Tomasz Henryk Dąbrowski zadał pytanie, w którym miejscu łamał prawo? Nadarza się okazja, by publicznie udzielić mu na nie odpowiedzi.

Panie Tomaszu Henryku Dąbrowski,

łamał pan prawo, gdy w 2018 roku wykorzystywał gazetę Łomiankowska.pl do promowania siebie i swojego Komitetu Wyborczego; Gazetę wydawaną za publiczne pieniądze;
zezwalał pan na łamanie prawa, gdy nie zamieszczane były w niej sprostowania do kłamliwych treści, jakie zamieszczali pana podwładni. Sprostowania, o które wielokrotnie wnosili mieszkańcy;
– akceptował pan, rzekłbym, co najmniej wątpliwe etycznie działania, gdy podlegli panu pracownicy wykorzystywali w prywatnych sprawach sądowych kancelarie prawne zatrudniane przez Urząd;
łamał pan prawo, gdy wypłacał pan regularnie nagrody swojemu zastępcy z tytułu wykonywanych prac, pomimo tego, iż prace te miał on w zakresie swoich obowiązków. Wypłacał pan nagrody za nadzór nad inwestycjami, do których instytucje kontrolne zgłaszały zastrzeżenia;
łamał pan prawo, gdy nie odpowiadał na składane wnioski o dostęp do informacji publicznej, w efekcie czego, mieszkańcy tracili ustawowo należne im środki;
łamał pan prawo, gdy podpisywał pan fikcyjne umowy, które nigdy nie były realizowane (patrz ta ujęta w rejestrze umów, jako Dzień Samorządowca);
łamał pan prawo, gdy używał Straży Miejskiej do własnych celów politycznych. Sąd określił pana działania jednoznacznie, jako cyt. represyjne wobec krytyki pana działań;
łamał pan wreszcie prawo rozmieszczając swoje materiały wyborcze na słupach energetycznych. To ostatnie, choć niezwiązane z budżetem i absolutorium, pokazuje pana stosunek do stanowionego prawa.

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie Burmistrzowi Łomianek za 2018 rok absolutorium. Do wniosku załączono bogaty materiał dowodowy na nierzetelne, nieuczciwe i niezgodne z prawem
działania, jakie prowadzone były przez 11 z 12 miesięcy 2018 r., Wiem, że wiele spraw nie znalazło pokrycia w załącznikach do wniosku. Liczę jednak, że wszystkie, sukcesywnie, w niedługim czasie udostępnione zostaną opinii publicznej.

Rodzi się pytanie, dlaczego wobec tak dużej ilości wykazanych nieprawidłowości, mało które miały swój finał w sądzie. Odpowiedź jest prosta. Jednostka, w obliczu machiny urzędniczej jest słaba. Bezbronna. Zaś koszty prowadzonych postępowań ogromne. Mało w naszej gminie błędnych rycerzy, którzy w obliczu wykorzystywania przez Urząd w prywatnych sprawach urzędowych kancelarii prawnych, gotowi byliby prowadzić wieloletnie batalie sądowe.

Procedura absolutoryjna w obecnym kształcie ustawowym jest ułomna. Ignoruje fakt, iż za wykonywanie budżetu w trakcie roku może odpowiadać personalnie więcej niż jedna osoba. Ustawa nie przewiduje również, jak mają postąpić radni, którzy pragną wyrazić dezaprobatę dla organów wykonawczych, którym upłynęła kadencja. W naszym przypadku realną władzę w Łomiankach przez 11 miesięcy pełnił Tomasz Henryk Dąbrowski, a przez jeden miesiąc w zgotowanym przez ustępującą władzę chaosie – Małgorzata Żebrowska-Piotrak.

Pomimo wspomnianego defektu prawa z dyskusji na temat absolutorium wnioskuję, iż radni w pełni rozumieją, kto odpowiada personalnie za wszelkie nieprawidłowości, jakie miały miejsce w Urzędzie w minionych latach. Od początku trwania debaty w 90% odmieniane jest bowiem na wszystkie przypadki nazwisko ustępującego burmistrza, nie zaś obecnej pani burmistrz. Debata zdała się być prowadzona więc na temat, co cieszy.

Martwi jednakowoż fakt, że w efekcie podjętej przez radnych decyzji o ew. udzieleniu absolutorium burmistrzowi do opinii publicznej wyjdzie przekaz, że udzielone absolutorium za 2018 rok dotyczy poprzedniego burmistrza. Martwi również to, że obecna burmistrz miast rozwijać gminę w pierwszej kolejności będzie zmuszona naprawić to wszystko, co zostało przez ostatnie lata zniszczone. Przy czym nie chodzi jedynie o gminne inwestycje, ale też kwestie praworządności oraz samorządności.

Reasumując. Obecnej Burmistrz Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak udzieliłem dziś wotum zaufania. Jednakże zważywszy na nikły jej udział w działaniach jakie była w stanie podjąć w grudniu 2018 roku (jedyny miesiąc w jakim realnie pełniła funkcję burmistrza), w swoim głosowaniu nad absolutorium wystawiłem negatywną ocenę Tomaszowi Henrykowi Dąbrowskiemu za pozostałych 11 miesięcy sprawowania Urzędu.

Marcin Etienne


Załączone dokumenty:
Wniosek Komisji Rewizyjnej.pdf

 

Burmistrz z wotum i absolutorium!

Burmistrz z wotum i absolutorium!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

4 komentarze

 1. MALANOWSKI

  A „nowa, obiektywna, przyjazna, szanująca wszystkich mieszkańców, itd, itp” ŁOMIANKOWSKA podaje, że jednomyślnie… a tu 2 przeciw???

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Marcin Etienne

  Tak. Nowa, obiektywna przyjazna, szanująca wszystkich mieszkańców. WOTUM ZAUFANIA – jednomyślnie. ABSOLUTORIUM – 2 przeciw. Biuletyn przekazał rzetelną informację 🙂

  0
  0
  Odpowiedz
 3. 321

  Może byś przynajmiej wyjaśnił, na czym tem twój obiektywizm polega, bo tylko powtarzasz coś jak mantrę. Ale czego można od takiego kogoś wymagać, wszak masz Pan własne standardy

  0
  0
  Odpowiedz
 4. sąsiad

  W tekście, powielanym na wszystkich możliwych łamach gazetek lokalnych,sprzyjających obecnej burmistrz, powtarza pan zdanie: „Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łomianek za 2018 r.”. Tym czasem, na nagraniu z sesji absolutoryjnej słyszymy coś odwrotnego, a mianowicie:”Opinia Komisji Rewizyjnej była pozytywna” (YouTube-27.06.19, 1:13:39).
  Niektóre fragmenty pana artykułu j.w.,opublikowanego również w biuletynie Miasto i Gmina Łomianki, nr 7 (lipiec 2019), str.6, do złudzenia przypominają mi tekst ze str. 4 owego biuletynu, jak również artykuł na pewnym portalu dla radnych.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *