www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ponad 1,4 miliona dofinasowania

Ponad 1,4 miliona dofinasowania

28 września 2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak oraz Skarbnik Hanna Dąbrowska podpisały umowę na dofinansowanie...

Czasowe zamknięcie placu zabaw

Czasowe zamknięcie placu zabaw

Jak informuje Urząd Miejski w Łomiankach na placu zabaw w Kiełpinie przy ul. Rolniczej w dniach od 29 września do 6 października 2021 r. będą prowadzone prace konserwacyjne.W ww....

Utrudnienia na Fabrycznej

Utrudnienia na Fabrycznej

Jak informuje Radosław Nowak, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łomiankach...W związku z nakładaniem pierwszej warstwy asfaltu, od 27 września do 1...

O ewakuacjach w przedszkolach…

O ewakuacjach w przedszkolach…

Jak informuje Jadwiga Idziaszak Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach...18 stycznia zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania były...