www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego ""Łomianki w obiektywie"" (zwany dalej Konkursem) jest portal LOMIANKI.INFO (www.lomianki.info). 1.2. Konkurs...