www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

CBA w UM. Burmistrz – nic się nie stało.

Podczas XIX Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach radni podjęli 5 uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Łomianek.

W skargach tych skarżący zarzucali Burmistrzowi Łomianek m.in.:

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Mazowsze:
1. wyjazd Zastępcy Burmistrza Piotra Rusieckiego za granicę ze środków publicznych;
2. opieszałość w realizacji wyroku sądowego sygn. akt XXV C 1571/09 dot. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kasztanowej w Łomiankach na rzecz Spółdzielni Handlowo-Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Łomiankach;
3. nieprawidłowości oraz błędy w funkcjonowaniu Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach;
4. brak rzetelności i bezstronności w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów samorządowych w 2014 r.

W piśmie z Centralnego Biura Antykrupcyjnego:
5. brak realizacji wyroku sądowego sygn. akt XXV C 1571/09 z dnia 18.01.2012 r. dot. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kasztanowej w Łomiankach – wobec niewyegzekwowania od Spółdzielni Handlowo-Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Łomiankach tzw. opłaty jednorazowej za grunt, która powinna zostać wniesiona po uprawomocnieniu się ww. wyroku;
6. nieprawidłowości oraz błędy we wdrożeniu programu księgowego KSZOB.

W 2 skargach Pana Jerzego Serzysko – Przewodniczącego Zarządu Osiedla Buraków:
7. brak wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 23.02.2016, sygn. akt IV SA/Wa 2886/15 dot. przekazania pomieszczeń do dyspozycji mieszkańców.

Pomimo wielokrotnych próśb członków Klubu Radnych Niezależnych kierowanych do Burmistrza oraz Komisji Rewizyjnej żaden z radnych spoza Klubu Wyborczego Wyborców Tomasza Dąbrowskiego nie otrzymał pełnej dokumentacji dotyczącej złożonych skarg. Nawet nasza radna Małgorzata Żebrowska-Piotrak – członek Komisji Rewizyjnej.

Jedyne dokumenty, które otrzymaliśmy na sesję to projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, w których Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Krystecki, z góry założył, jaki będzie wynik głosowania umieszczając w treści zapis cyt. „Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Łomiankach uznała skargę za bezzasadną”.

Wielokrotnie podczas sesji wnosiliśmy o zarządzenie przerwy i udostępnienie nam dokumentów (w tym skarg, które wpłynęły do Urzędu oraz wyroków sądowych) lub choćby ich odczytanie. Tyleżsamo razy wnioski nasze odrzucano głosami radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego. Tradycyjnie również odbierano nam prawo do zadawania pytań zamykając dyskusję. Wnioski o zamknięcie dyskusji składała, co chwilę radna Joanna Roszkowska – członek Komisji Rewizyjnej (KWW Tomasza Dąbrowskiego). Oczywiście każdy taki wniosek przechodził głosami radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego.

Wobec zatajenia istotnych, dla przedłożonych radnym spraw, informacji – nie wziąłem udziału w żadnym z głosowań, uznając XIX Sesję Rady Miejskiej za farsę. Obrady w proteście opuściła również nasza koleżanka, Małgorzata Żebrowska-Piotrak.

Wynik głosowania nad wszystkimi 5 projektami uchwał w sprawie skarg na działalność Burmistrza był taki sam i wyglądał następująco:

12 radnych z KWW Tomasza Dąbrowskiego uznało skargi za BEZZASADNE (nieobecni radni: Krzysztof Wawer, Bogumił Sikorski);
3 radnych z Klubu Radnych Niezależnych – Ewa Krzyżowska, Wojciech Berger, Mariola Niecikowska oraz radni wyrzuceni z KWW Tomasza Dąbrowskiego – Wanda Karaś i Bogdan Pawłowski uznało skargi za ZASADNE;
2 radnych z Klubu Radnych Niezależnych – Małgorzata Żebrowska Piotrak oraz Marcin Etienne w proteście nie wzięli udziału w głosowaniu.

Szanowni Państwo.

W załączeniu wszystkie dokumenty w sprawie, jakie udało mi się od wczoraj pozyskać. Pewnymi dokumentami nadal nie dysponuję. Dla lepszego zobrazowania opracowałem dodatkowo 2 schematy, które pomogą Państwu zrozumieć, jaki był
obieg załączonych dokumentów.


Załączone dokumenty:
Zal.1 Pracownicy – Solidarność.pdf
Zal.2 Solidarność – RIO.pdf
Zal.3 RIO – RM.pdf
Zal.4 Projekt Uchwały RM.pdf
Zal.5 CBA – Komisja Rewizyjna.pdf
Zal.6 Projekt Uchwały RM.pdf
Zal.7 Solidarność – MSWiA.pdf
Zal.8 WYROK SamopomocChłopska.pdf
Zal.9 Wojewoda – Rada Miejska.pdf
Zal.10 Projekt Uchwały RM.pdf
Zal.11 J.Serzysko – Burmistrz.pdf
Zal.12 WYROK Buraków.pdf
Zal.13 Burmistrz – J.Serzysko.pdf
Zal.14 Serzysko – Krystecki.pdf
Zal.15 J.Serzysko – Wojewoda.pdf
Zal.16 Wojewoda – RM.pdf
Zal.17 Projekt Uchwały RM.pdf
Zal.18 Projekt Uchwały RM.pdf

 

CBA w UM. Burmistrz - nic się nie stało.

CBA w UM. Burmistrz - nic się nie stało.

CBA w UM. Burmistrz - nic się nie stało.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

5 komentarzy

 1. o żesz

  Ile to razy Dąbrowski, Rusiecki, Krystecki mówili, że muszą przestrzegać prawa. Żałosne:(

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Jasiek

  No przecież przestrzegają po swojemu, jak myślicie dobierze się im ktoś do d..y??

  0
  0
  Odpowiedz
 3. bzdura

  Tytuł „CBA w UM”, a w treści artykułu wpłynęło pismo z CBA…

  żałosne kłamstwo…

  0
  0
  Odpowiedz
 4. niezalogowany

  Pytam,kiedy pan Krystecki przygotuje projekt uchwały w sprawie zmniejszenia radnym wysokości diet?

  0
  0
  Odpowiedz
 5. ja.

  Dziękujemy za rzeczowe i kompleksowe przedstawienie dokumentacji. Dobrze że są niezależne Info bo to co piszą na stronie władzy to każdy kto to tam zagląda to widzi. Coś wspomnieli o skargach na burmistrza i o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *