www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ciąg dalszy obrony drzew na Grzybowej

Laboratorium przekazuje poniższy tekst spełniając prośbę Mieszkańców ul. Grzybowej z odcinka od ul. Kampinoskiej do Akacjowej :

CIĄG DALSZY OBRONY DRZEW NA UL. GRZYBOWEJ.

W dniu 20 listopada 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa – Żoliborz wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Łomianki poprzez nieprawidłowe zaplanowanie, brak weryfikacji kwestii własnościowych gruntów na których zaplanowano prace budowlane oraz przyjęcie niewłaściwego trybu postępowania przy przebudowie Grzybowej.
Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny prowadzi postępowanie na skutek złożonej przez mieszkańców skargi na bezprawne działania Burmistrza Łomianek i Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Przypomnijmy, że mieszkańcy od trzynastu lat prosili Burmistrzów o zachowanie parkowego charakteru ulicy na jej niewielkim odcinku. I wszyscy poprzedni Burmistrzowie uszanowali ich wolę pozostawiając fragment ulicy Grzybowej jako ostatni bezpieczny spacerowy łącznik Dąbrowy Leśnej z Kampinosem (z możliwością bezpośredniego dojazdu do każdej posesji).
W 2015 roku Burmistrz Tomasz Dąbrowski, w trakcie swej drugiej kadencji, niespodziewanie zmienił zdanie i postanowił wbrew woli mieszkańców zmienić charakter i funkcję ul. Grzybowej. Na całym odcinku od Kampinoskiej do Akacjowej chciał wybudować ulicę dostępną dla ciężkiego ruchu.

Mieszkańcy protestowali. Burmistrz Dąbrowski uzyskał od Starosty Powiatowego pozwolenie na budowę, ale Wojewoda Mazowiecki po zapoznaniu się z protestami mieszkańców uchylił je w całości, nakazując ponadto Burmistrzowi poprawienie kilkunastu błędów i uchybień proceduralnych oraz – co niezwykle istotne – przedstawienie i udokumentowanie prawa do dysponowania gruntem.

Burmistrz nie wykonał żadnego zalecenia Wojewody. Ograniczył inwestycję do części na której rosną stare drzewa i skierował do Starostwa „zgłoszenie robót polegających na przebudowie ulicy Grzybowej”.

Burmistrz Dąbrowski w ten sposób próbował obejść niekorzystną dla siebie decyzję Wojewody.

Burmistrz podjął próby działania poprzez fakty dokonane i otwarty konflikt. Latem jego pracownicy (w trakcie trwania ptasiego okresu lęgowego) zdjęli i opróżnili zasiedlone przez ptaki budki lęgowe. Fakt naruszenia prawa został przez mieszkańców udokumentowany i zgłoszony na Policję oraz do Prokuratury.

Dwukrotnie mieszkańcy Grzybowej zostali zaskoczeni porannymi najściami firmy gotowej wycinać drzewa przy wsparciu Straży Miejskiej, firmy ochroniarskiej i urzędników Burmistrza. Urzędnicy nie chcieli okazać żadnych dokumentów uprawniających do prowadzenia prac. W obydwu próbach wycinki przeciwko kilkunastu mieszkańcom wystąpiło kilkudziesięciu umundurowanych funkcjonariuszy.

Dwukrotnie Policja uratowała bardzo napiętą sytuację wzywając przedstawicieli władzy do zaprzestania działań, ponieważ mieszkańcy okazali funkcjonariuszom dokumenty stwierdzające,
że sprawa wycinki i nielegalnych działań Burmistrza jest zgłoszona do Prokuratury i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Burmistrz nie jest właścicielem tego odcinka ulicy Grzybowej, a jedynie jego użytkownikiem.
Nie pamięta o tym w sezonie zimowym, bo ten odcinek Grzybowej mieszkańcy odśnieżają sami.

Aby przebudować ulicę trzeba być jej właścicielem.

Z poważaniem,
-wszyscy mieszkańcy ulicy Grzybowej z odcinka od ul. Kampinoskiej do Akacjowej.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *