www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co dalej z Liceum w Łomiankach?

Burza w sprawie zamiaru wygaszenia liceum przez Starostwo rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku, po przegłosowaniu na sesji Rady Powiatu uchwały w tej sprawie. Niemniej jednak pierwsze sygnały o podjęciu przez Powiat kroków w kierunku uregulowania sytuacji pojawiły się w marcu, czyli ponad pół roku wcześniej, kiedy Rada Powiatu wyraziła intencję przekazania liceum władzom lokalnym.

Jakie były skutki marcowej uchwały? Na sesji Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 19 marca podjęto uchwałę zdecydowanie sprzeciwiającą się przejęciu przez gminę zadania prowadzenia liceum, jako powód podając wysokie nakłady inwestycyjne na oświatę, które zaplanowano na ten i następny rok budżetowy.

Następnie łomiankowscy radni przedstawili swoje stanowisko w artykule zamieszczonym w Gazecie Łomiankowskiej dnia 3 kwietnia 2015r., zapowiadając utworzenie zespołu do spraw opracowania i wdrożenia programu naprawczego umożliwiającego poprawę efektów kształcenia, a także podjęcie działań promocyjno-marketingowych zwiększających zainteresowanie szkołą, umacniających pozycję szkoły w środowisku lokalnym. (http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2015/07/4251_Gazeta_71.pdf)

W mediach nastąpiła cisza. Mieszkańcy odetchnęli więc z ulgą, ufając że Rada Miejska od tej pory zaczęła intensywne prace nad wprowadzeniem powyższych deklaracji w życie. Czekali na konsultacje, na debaty, na ankiety, na działania promocyjno-marketingowe. Mamy w Łomiankach wielu działaczy samorządowych, mamy fantastycznych i kompetentnych nauczycieli pracujących w tutejszych i warszawskich szkołach, mogących podzielić się doświadczeniem, wreszcie rodziców z prawie 4 tysiącami dzieci, którzy przedstawiliby swoje oczekiwania i pomogli wytyczyć wizję naszego liceum jako nowoczesnej placówki 21. wieku.

W mediach nadal panowała cisza… Większość mieszkańców była zatem przekonana, że nie zaszła potrzeba włączania nas w podejmowanie działań, że konieczne kroki zostały podjęte na wyższym szczeblu, że władze Łomianek panują nad sytuacją i realizują plan przedstawiony wcześniej w Gazecie Łomiankowskiej. Zapewne Rada Powiatu miała podobne jak mieszkańcy nadzieje, ponieważ nie podejmowała dalszych decyzji.

W maju 2015r. radny Etienne wystosował do Rady Miejskiej pismo, uważając stanowisko władz Łomianek za rozwiązanie niekorzystne i nieracjonalne. Argumentował podobnie jak były burmistrz, a obecnie radny powiatowy: połączenie gimnazjum i liceum w zespół szkół znacznie obniżyłoby koszty, a także pozwoliłoby Gminie jako organowi prowadzącemu sprawniej zarządzać szkołą. Pismo to ponownie umocniło mieszkańców w przekonaniu że radni jednak działają w sprawie liceum.

Szokiem dla wszystkich było zatem opublikowanie w listopadzie 2015r. uchwały Rady Powiatu o zamiarze wygaszenia szkoły. Okazało się bowiem, że Starostwo przez 8 miesięcy nie otrzymało żadnych propozycji rozwiązania problemu, otrzymało natomiast pogróżki wycofania się Łomianek z powiatu oraz zaskarżenia decyzji do organów wyższej instancji.

Zastanawiamy się obecnie wszyscy, czy taka strategia naszej Gminy ma naprawdę sens. Czy ma sens naciskanie na Powiat, żeby utrzymywał placówkę, do której prowadzenia nie ma przekonania? Starostwo zarządza 7 gminami. Musi zapewnić im zrównoważony rozwój infrastrukturalny i kulturalny. Cały budżet Starostwa (120mln) na tych 7 gmin jest prawie równy budżetowi 1 gminy: Łomianek.

Nie możemy oczekiwać że pozostałych 6 gmin w powiecie będzie patrzyło z pobłażliwością na dotowanie naszej szkoły, jeżeli w ich obszarach znajdują się prężnie działające placówki, które mogłyby wykorzystać te fundusze na swój dalszy rozwój. Nie możemy też osądzać krytycznie władz pozostałych 6 gmin za wywieranie nacisku na Starostwo w celu definitywnego rozwiązania problemu finansowania nieefektywnej szkoły.

Jakie zatem mamy alternatywy?
O tym między innymi dyskutowano na spotkaniu Fundacji
Dialog.

Alternatywa 1: przekazanie szkoły przez Starostwo do prowadzenia przez organizację pozarządową. Wspomniałam już wcześniej, że w sytuacji kiedy liceum nie posiada własnego budynku organizacja pozarządowa nie ma możliwości udźwignięcia takiego przedsięwzięcia finansowo. Poszukiwanie sposobów dodatkowego sfinansowania kosztów wymaga dużo dłuższego czasu niż ten, który jest obecnie do dyspozycji.

Alternatywa 2: dopuścić do wygaszenia szkoły i otworzyć nową na jej miejsce.
Liceum jest 3-letnie. Jeżeli wygaszenie rozpocznie się w roku szkolnym 2016/2017, ostatni uczniowie z tegorocznego naboru zakończą naukę w czerwcu 2018r. Można dopuścić do zamknięcia szkoły, a następnie do otwarcia nowej, gminnej placówki. W takim przypadku gmina może zaplanować nową wizję szkoły oraz uruchomić program marketingowy nakierowany na pozyskanie kandydatów z lokalnych gimnazjów, tak jak miało to miejsce wcześniej.

Alternatywa 3: nie podejmować żadnych działań. i kontynuować wygaszanie liceum.
Chociaż zarządza nią obecnie dyrektor wizjoner i pasjonata edukacji, jednak objął on tę szkołę w stanie agonalnym i z bardzo złym PR-em, więc mimo 100% zdawalności matury raczej placówka nie ma perspektyw na dalsze funkcjonowanie samodzielnie i bez wsparcia.

Alternatywa 4: nie dopuścić do wygaszenia szkoły.
Gmina ma termin do końca lutego br. aby zadeklarować gotowość przejęcia liceum. Cały zespół nauczycielski, nazwa szkoły, patron, mogłyby zostać przejęte wraz z placówką.

Jest w Łomiankach wielu zwolenników drugiej oraz czwartej alternatywy. Przejęcie liceum przez Gminę jest rozwiązaniem przynoszącym korzyść wszystkim mieszkańcom. Warto przypomnieć, co już poruszyłam we wcześniejszym artykule, że ucząc się na miejscu młodzież zyskałaby tygodniowo kilkanaście godzin, które zaoszczędziłaby na dojazdach do szkół w Warszawie i mogłaby je przeznaczyć na rozwój swoich zainteresowań, sport, czy relaks. Gmina natomiast uniezależniłaby się od Powiatu i mogłaby uatrakcyjnić i uelastycznić ofertę placówki poprzez dostosowywanie profili kształcenia do aktualnych potrzeb miejscowej młodzieży.

Jak już pisałam, istnieją przypadki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych przez gminy (np. w naszym powiecie jest to gmina Błonie) i zazwyczaj są to bardzo prężnie działające placówki, podnoszące prestiż miejscowości, integrujące młodzież, spajające całe gminne społeczeństwo, na przykład poprzez wspólne działania lokalnych organizacji pozarządowych z uczniami.

Dlaczego Łomianki nie mogłyby aspirować do prowadzenia swojego własnego liceum? Na pewno stać nas na to. Myślę że większość z nas chętnie zrezygnowałaby na ten cel z darmowych kiełbasek przy ogniskach, a i gmina mogłaby ograniczyć niektóre swoje wydatki wizerunkowe, a także rozsądnie rozplanować finanse na kolejne lata, a udałoby się z pewnością wygospodarować kilkaset tysięcy rocznie na utrzymanie liceum, przy naszym całościowym rocznym budżecie 116 milionów.

Iwona Bajek
Koordynator projektu w Fundacji Dialog

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

14 komentarzy

 1. Arek

  Też byłem zażanowany słowami zastępcy burmistrza Rusieckiego o wystąpieniu Łomianek z Powiatu. Awanturnictwo, konflikty, przecież to droga fo nikąd. Taki człowiek nie powinien wypowiadać się w imieniu zwykłych mieszkańców, którzy nie chcą awantur i konfliktów, tylko chcą aby urzędnicy się dogadywali, szukali kompromisów i rozwiązań problemów.

  Wstyd panie Rusiecki. Jak już pan musi się konfliktować, to niech pan się ograniczy do konfliktów rodzinnych. Łomiankom i powiatowi nie są potrzebne pana awantury.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. sadowiak

  Mam nadzieję że burmistrz Dąbrowski przejrzy na oczy i nareszcie postawi się Rusieckiemu. Osobiste ambicje pana zastępcy zaczynają szkodzić wszystkim mieszkańcom. Liceum jest potrzebne w Łomiankach, bo coraz dłużej dojeżdża się do Warszawy, a na trasę S7 się tak szybko nie zanosi. Moje dziecko wybiera się do Jose Marti. To średniej klasy liceum, ale młodzież je lubi „bo mówi się że jest fajnie i całkiem dobry poziom”. Za moich czasów to nie była szkoła do której chciało się iść. Gdyby podobnej klasy szkoła była w Łomiankach na pewno syn by się nie zastanawiał nad wyborem, tylko poszedłby do Łomianek. Pan Rusiecki zrobił bardzo dużą krzywdę liceum kiedy występował przeciwko jego dyrektorowi Mazanowi i oskarżał szkołę że robi się prokatolicka. Teraz pan Rusiecki jako „przyjaciel Łomianek” jest nagradzany ryngrafem, który noszony był przez żołnierzy ugrupowań podkreślających swoje przywiązanie do religii katolickiej.
  Hipokryzja do kwadratu.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. lustro

  „Masz nadzieję” – dobrze napisane, ale co innego pozostaje.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. cyniczny

  hipokryzja to drugie imię wice

  0
  0
  Odpowiedz
 5. ooo.

  Są słowa i czyny których skutków nie da się odwrócić. Niestety wywoływane konflikty, tym razem z powiatem, nie służą mieszkańcom.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Janek

  Czas leci, podejrzewam że lada dzień,człowiek który potrafi tylko dużo mówić i konfliktować ogłosi że ratuje Liceum. Walczył z nim (o czym pisze „sadowiak” a teraz ogłosi się wybawcą. Szkoda że wcześniej tak krytykowano LO, z dobrym naborem będzie trudno, odzyskać wypracowaną przez poprzedników renomę LO będzie ciężko. Odznaczenia i ryngrafy – wśród porządnych ludzi , znajdują się też niegodziwcy, tacy którzy więcej złego zrobili dla Łomianek niż …. – więc wartość tych odznaczeń jest żadna. Jeszcze jakaś wojenka, imprezka zakrapiana, tany na dechach i historia ich oceni – najgorsza ekipa w Łomiankach , takiego zakłamania i obłudy jeszcze w Łomiankach nie było. Mam prośbę do władz , ogłoście już że ratujecie LICEUM – bo później nie będzie chętnych do klas pierwszych.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. pytanie do p. Dąbrowskiego

  No to jak to jest? Burmistrz chce czy nie chce liceum? Czas podjąć męską decyzje.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. Janek

  Jasne że chce , tylko musi pokazać że jest wybawcą, trzeba mocno krytykować , ośmieszać,doprowadzić do upadku, nie będę używał ostrzejszych sformułowań- a później przedstawi się plan ratunkowy LO w Łomiankach. To będzie nowe Liceum na nowe czasy, z nowym kierownictwem – jedynie właściwym o wiadomej linii ideologicznej itd. Myślę że program zostanie ogłoszony jeszcze przed świętami – kolejny sukces naszego nieomylnego wodza -prawie jak w Korei.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Janek

  Jutro Sesja , więc jutro mieszkańcy się dowiedzą , ratujemy Liceum, co ja piszę także radni się dowiedzą , przecież wszystko trzymane jest w tajemnicy, obecna władza nikomu nie ufa- nawet swoim radnym, z drugiej strony co im wódz każe to zrobią bez dyskusji ( skojarzenie z Koreą jest w tym momencie zasadne). Obecni radni koalicji nie są od myślenia tylko od głosowania. W tym wypadku to dobrze że przejmą Liceum , ale że dowiedzą się o tym na Sesji to świadczy tylko o tym jak są traktowani przez władzę w Łomiankach . Wśród łomiankowskich działaczy są osoby które w latach PRL-u były bardzo zasłużone i aktywne – patrz oświadczenia lustracyjne – (mówimy o Bolku – a my takich Bolków mamy w Łomiankach) to wiedzą jak postępować z radnymi – dzisiaj zdecydowanie bezradnymi.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. o żesz

  Masz rację, że liceum zostanie i radni dowiedzą się o tym tuż przed sesją.
  Nie bez parady zapraszają starostę na galę przyjaciół Łomianek i na przywitanie po raz któryś tego samego wozu strażackiego :))))

  0
  0
  Odpowiedz
 11. o żesz

  Starosta na sesji pewnie też będzie 🙂

  0
  0
  Odpowiedz
 12. bonbonella

  Nawiązując do linku zadry, myślę że w Łomiankach mieszkańcy nie dopuściliby do podobnej sytuacji. W tym przypadku mam nadzieję, że będą mieli solidne wsparcie w osobie wiceburmistrza i przewodniczącego rady miejskiej, którzy stanowczo i konsekwentnie sprzeciwiali się przekazywaniu komukolwiek obiektów szkolnych. Są dostępne ich artykuły, listy i wpisy na portalach społecznościowych, gdzie np. zdecydowanie protestowali przeciwko przekazaniu starostwu placyku za ICDS w celu wybudowania tam gmachu liceum w 2008 roku. Skoro nie zgodzili się przekazać ziemi dla urzędu powiatowego, nie wyobrażam sobie zatem, żeby posunęli się do oddania majątku publicznego w ręce prywatne.

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Janek

  Przepraszam, pomyliłem się, łudziłem się że „nasze” władze mają choć odrobinę przyzwoitości i przejmą Liceum szybko żeby dokonać naboru do klas pierwszych. Myślę że przejmą tylko później, czyli dalej toczy się gra. Jaki jest cel takich działań?. Uważam że chcą zaistnieć jako wybawcy w ostatniej chwili, chcą się lansować. Czy to dobre dla Liceum – nie i jeszcze raz nie, ale widzę że oni mają to w nosie. Szkoda Łomianek.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *