www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co nowego w inwestycjach?

W ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd Miejskirealizowane są następujące prace: nowa zatoka autobusowa przy ul.Warszawskiej na wysokości poczty, co poprawi płynność ruchu jakrównież bezpieczeństwo w tej okolicy.
Wykonywane są miejsca postojowe wzdłuż ul. Warszawskiej naodcinku ul. Włościańskiej do Armii Poznań.
Podpisano umowy – w najbliższym okresie rozpoczną się budowydrogi na ul. Grzybowej na odc. ul. Długiej do ul. Dolnej. Początkowo, wwykonanej w 2006 roku dokumentacji budowy drogi, nie uwzględnionosystemu odwodnienia ulicy. Z projektu wynikało, że woda spływaćbędzie na ul. Dolną. W 2007 r. podjęta została decyzja o doprojektowaniusystemu odwodnienia, który będzie obejmował odc. ul Grzybowej,ul. Dolnej aż do ul. Kamienistej. Dokumentacja uzgadniania jest w stosownychurzędach.
Wkrótce będzie wykonywany remont ul. Miłej (zostało zakończonepostępowanie z wyłonieniem wykonawcy). Na odc. od ul. M. Konopnickiejdo ul. Asnyka pojawi się nowa nawierzchnia wraz z okrawężnikowaniemjezdni.
Będzie wykonywany remont chodnika na ul. Warszawskiej naodc. ul. Majowej do ul. Przeskok. W ramach prac zniszczone płytki chodnikowewymienione zostaną na kostkę betonową.
Trwają prace nad wyrównaniem dróg. Ulice Słoneczną, Starej Cegielnii Graniczną utwardzono destruktem. Naprawiane są ulice Prosta,Sierakowska i Lutza.
Wykonywane jest oświetlenie ul. Brzegowej.
Wykonano utwardzenie nawierzchni od ul. Kolejowej do ul. Miłej wDziekanowie Leśnym, co pozwoli na przeniesienie ruchu ciężarowego,w tym dostaw materiałów budowlanych na budowy z dróg gminnych zul. M. Konopnickiej i ul. Miłej na nowo wykonany odcinek. Samochodynie będą niszczyły w przyszłości nawierzchni gminnych ul. M. Konopnickieji ul. Miłej.
Przed ulewą 4 sierpnia większość studzienek została oczyszczona copozwoliło na szybsze wchłanianie wód deszczowych do gruntu.W wyniku porozumienia z projektantem wykonującym dokumentacjetechniczną budowy ul. Żwirowej, w projekcie zostałouwzględnione dodatkowo odwodnienie przy ul. Dolnej. Po dokonaniuanalizy sytuacji zaistniałych 7 lipca oraz 4 sierpnia stwierdzono, żesystem odwodnienia od ul. Wąskiej do ul. Jodłowej jest niewystarczającydla opadów ponadnormatywnych. Dlatego też zlecono dokonaniedokumentacji przebudowy systemu chłonnego na długości ul. Dolnej.W przypadku przeznaczenia środków dodatkowych zostanie zaprojektowanynowy system odwodnienia na ul. Wydmowej.

źródło: Ref. Infrastruktury i Inwestycji UM
Gazeta Łomiankowska 16/2008

Co nowego w inwestycjach?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *