www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co się dzieje w wodociągach?

1 listopada minął rok od czasu, gdy wodociągami i kanalizacją zajmuje się w Łomiankach Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Formalnie powstał on jeszcze w kwietniu 2005 roku, ale dopiero przejęcie pracowników, urządzeń i sprzętu pozwoliło na pełną działalność.ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. ma dwa zasadnicze zakresy działania.

1. Eksploatacja wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, czyli:
– oczyszczalni ścieków
– 35 przepompowni ścieków
– ponad 30 km sieci kanalizacyjnej
oraz
– dwóch studni głębinowych
– stacji uzdatniania wody
– pompowni tłoczącej wodę do miasta
– ponad 30 km sieci wodociągowej
Z tym wiąże się obsługa ok. 1500 umów i rozliczeń finansowych na dostawę wody i odbiór ścieków w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności społecznej i innych. W spółce przyjęliśmy zasadę rozliczenia mniejszych odbiorców co dwa miesiące, a większych co miesiąc. Inkasenci nie pobierają opłat w gotówce. Opłaty wnoszone są tylko przez bank, co zwiększyło bezpieczeństwo inkasentów.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Na bazie istniejącej ekipy pracowników usuwających awarie sieci wod.-kan. stworzone zostały, po uzupełnieniu przez pracowników sezonowych, cztery brygady budujące nowe sieci wod.-kan. Wykonały one w tym roku ok. 2,5 km sieci kanalizacyjnej z dwoma przepompowniami ścieków, jak również ok. 2,5 km sieci wodociągowej. Wykonanych zostało ponad 100 przyłączy wod.-kan. do granicy posesji i kilkadziesiąt przyłączy wod.-kan. do budynków.
Do tych prac posiadamy sporo wyposażenia: 4 samochody osobowo towarowe, 11 kompletów mechanicznych obudów wykopów, 3 zagęszczarki gruntu, agregat do cięcia asfaltu, 3 agregaty prądotwórcze w tym jeden ze spawarką, zgrzewarkę do rur polietylenowych, przeciskarkę mechaniczną do rur, i różne drobniejsze narzędzia elektryczne i mechaniczne. Ciężki sprzęt, jak koparko – spycharki, ciężarówki, agregaty do odwadniania wykopów, przewiertnice sterowane do układania bezwykopowego rurociągów wynajmujemy w miarę potrzeb wraz z obsługą. Z rachunku ekonomicznego wynika, że zakup i eksploatacja ciężkiego sprzętu nie jest opłacalna dla niedużego przedsiębiorstwa. Szczególnie wysoki jest całoroczny koszt utrzymania wysokokwalifikowanych pracowników – operatorów sprzętu. W sezonie budowlanym nie da się ich pozyskać tylko na kilka miesięcy.
Dlaczego tyle robót wykonujemy sami? Przecież prościej byłoby je zlecać innym firmom. Otóż jakość prac wykonywanych przez pracowników, którzy następnie sami muszą eksploatować te pompownie i rurociągi, jest dużo wyższa. Oni rozumieją, co znaczy zimą robić głębokie wykopy i naprawiać awarie. Jaki to jest wtedy koszt i kłopot, też dla użytkowników sieci wod.-kan. Wiedzą też, który z nich wykonywał dany odcinek sieci.
Stosujemy wysokiej jakości rury i armaturę. Nie dajemy sobie wcisnąć najtańszych, tylko pozornie dobrych materiałów. Dobra armatura będzie pracowała 20 lat, a rurociągi z tworzyw, jakie stosujemy, nawet 50 lat.
Warto dodać, że na rurociągach wykonanych przez brygady dawnego ZBWiK, czyli ludzi pracujących teraz w spółce, nie mieliśmy jeszcze żadnej awarii.
No i robimy to dosyć tanio. Zlecając innemu przedsiębiorstwu roboty i tak musimy pokryć koszty przygotowania inwestycji, projektów, uzgodnień, nadzoru budowlanego, odbiorów, rozliczeń i innych.
Wykonując roboty własnymi siłami dajemy zarobić głównie ludziom z gminy Łomianki. Ogromna większość naszych pracowników to mieszkańcy Łomianek.
W tym roku zmodernizowaliśmy kilka przepompowni ścieków. Ulepszenie przepompowni w punkcie ścieków dowożonych pozwoli rozbudować punkt zlewny, tak aby zminimalizować czas oczekiwania „dowoźników”” ścieków. Prace są na ukończeniu.
Na oczyszczalni ścieków zainstalowaliśmy nową automatykę sterującą napowietrzaniem ścieków. Spodziewamy się poważnych oszczędności na energii elektrycznej.
W przyszłym roku będziemy kontynuować prace modernizacyjne. Szczególnie widocznym obiektem będzie nowy zbiornik wody pitnej o pojemności 500 m3 na terenie SUW przy ul. Fabrycznej.
Istnienie spółki pozwala na zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich kosztów związanych z budową i eksploatacją sieci i urządzeń wod.-kan. A to oznacza możliwość optymalizacji kosztów i podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji gospodarczych w tej dziedzinie.Ważną sprawą, wynikającą z posiadania przez Gminę Łomianki spółki wodno-kanalizacyjnej, jest możliwość pozyskania większych funduszy pomocowych z UE. Zarządzający tymi funduszami wymagają, by gospodarowanie przyznanymi pieniędzmi odbywało się przez przedsiębiorstwa działające na zasadzie kodeksu spółek handlowych.
Kilka kontroli z Urzędu Skarbowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, SANEPIDu potwierdziło, że pracujemy dobrze.Ostatnio usłyszałem i przeczytałem tyle dziwnych i nieprawdziwych informacji o naszym zakładzie, że zrozumiałem, iż wśród mieszkańców Łomianek wiedza o ich przedsiębiorstwie wodociągowym jest bardzo niewielka. Widać, że potrzeba więcej szczegółowych informacji – stąd ten tekst.

Krzysztof Łoskot

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *