www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co z naszymi śmieciami?

1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje od mieszkańców obowiązek odbioru odpadówkomunalnych. Ponieważ informacje o zasadach ich odbioru są w naszej opiniiniewystarczające, przypominamy niektóre fakty. Nie zwalnia to jednak UrzęduMiejskiego z obowiązku informowania mieszkańców o zasadach funkcjonowaniasystemu oraz o sposobach segregacji odpadów.

Co nas czeka?
W kwietniu Gmina ogłosiła przetarg na wybór fi rmy odbierającej odpady oraz obsługującej punkt selektywnegoich zbierania.
Mieszkańcy będą zobowiązani do przekazywania do Gminy raz w miesiącu opłaty za gospodarowanieodpadami. Opłata naliczana będzie od osoby, oraz uzależniona od tego, czy zdecydowaliśmy się na segregacjęczy nie (o swojej decyzji poinformowaliśmy urząd w złożonych deklaracjach).

W ramach pobranej opłaty Gmina zorganizuje system odbioru odpadów od mieszkańców m.in. poprzezwybór firmy, której podstawowe, istotne dla mieszkańców obowiązki to:

1. Wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędne pojemniki oraz worki. Pamiętajmy, że odbiórtakiego pojemnika musimy pisemnie potwierdzić. O terminie przekazania pojemnika powinniśmy zostaćpoinformowani wcześniej, ale problem może pojawić się w przypadku długiej nieobecności mieszkańcóww domu (zaczynają się wakacje). W oficjalnych dokumentach na razie nie pojawiła się informacjaco się stanie, jeśli wyjedziemy na urlop w czasie dostarczania nowych pojemników.

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Nowy system nie dotyczy firmi instytucji publicznych oraz np. ogródków działkowych, czyli nieruchomości niezamieszkałych. Odbióropadów będzie uzależniony od typu zabudowy:

Zabudowa jednorodzinna:
– Odpady zmieszane (niesegregowane oraz tzw. frakcja mokra – grupa podstawowa *) będą odbieranez pojemników o pojemności 240 l co dwa tygodnie.
– Odpady segregowane (tzw. frakcja sucha – grupa podstawowa **) będą gromadzone łącznie i odbieraniew czerwonych workach o pojemności 120 l raz w miesiącu. Dopuszcza się zbieranie odpadóww pojemnikach, jednak worki firma uzupełni każdorazowo po odbiorze odpadów (np. odbierając1 worek firma zostawi 1 nowy worek), a pojemniki musimy zapewnić we własnym zakresie. Jeżeliw ciągu miesiąca zbierzemy więcej takich odpadów, możemy je zawieść do GPSZOK (o którym mowaw dalszej części).
– Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów (tzw. frakcja mokra – grupa dodatkowa***) będą odbieranew przezroczystych workach o pojemności 120 l raz w miesiącu od kwietnia do listopada.

Zabudowa wielorodzinna:
– Odpady zmieszane (niesegregowane oraz tzw. frakcja mokra – grupa podstawowa*) będą odbieranez pojemników o pojemności 1100 l, ustawionych w dotychczas przeznaczonych do tego miejscach(np. altanki) dwa razy w tygodniu.
– Odpady segregowane (tzw. frakcja sucha – grupa podstawowa**) będą odbierane z czerwonych pojemnikówo pojemności 1100 l raz w tygodniu.
– Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów (tzw. frakcja mokra – grupa dodatkowa***) będą odbieranew przezroczystych workach o pojemności 120 l raz w miesiącu od kwietnia do listopada.

Utrzymanie i obsługa zorganizowanego przez Gminę Punktu Selektywnego Zbierania OdpadówKomunalnych (GPSZOK).
Utworzony przy oczyszczalni ścieków (ul. Brukowa) GPSZOK będzie nieodpłatnie przyjmował odpadymieszkańców Łomianek nie odbierane z terenu naszej nieruchomości. Będą to: odzież i tekstylia, meblei odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, odpady remontowo-budowlane oraz inne powstającew gospodarstwie domowym odpady komunalne, które ze względu na rodzaj (skład) lub rozmiary niepowinny lub nie mogą być gromadzone w przydomowych pojemnikach. Punkt będzie czynny w dnirobocze i w soboty. Do Punktu będziemy mogli również przywieźć odpady zielone lub posegregowane,jeśli nie chcemy czekać na odbiór zaplanowany raz w miesiącu lub takich odpadów będzie więcej. Gminapowinna niebawem ustalić i ogłosić publicznie regulamin funkcjonowania tego miejsca.

O tym kto przez najbliższe 2,5 roku będzie odbierał nasze śmieci dowiemy się prawdopodobniew II połowie czerwca. Gmina powinna wówczas podpisać umowę, żeby system ruszył i zacząłfunkcjonować.

SMW
Opracowanie na podstawie dokumentów opublikowanych w BIP przez Gminę Łomianki

* frakcja mokra grupa podstawowa, czyli wyłącznie: niesegregowalne odpady komunalne (pozostałości po segregacji) oraz odpady kuchenne i inne ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów,
** frakcja sucha grupa podstawowa: papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
*** frakcja mokra grupa dodatkowa: odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów.


Mimo wystosowania wielu próśb drogą mailową i telefoniczną do burmistrza TomaszaDąbrowskiego nie uzyskaliśmy informacji na temat zaawansowania pracnad wprowadzeniem w życie nowego systemu zagospodarowania odpadami.Urząd nie odniósł się też do propozycji LOMIANKI.INFO przeprowadzenia wspólnej kampaniiinformacyjnej, mającej na celu przybliżenie mieszkańcom tematu „”rewolucji śmieciowej””. [redakcja@lomianki.info]

Co z naszymi śmieciami?

Co z naszymi śmieciami?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. Suchy

  Dziwi mnie informacja , że Pan Burmistrz nie chce robić wspólnie kampanii informacyjnej o śmieciach.
  A może Pan Burmistrz nie ma nic nam mieszkańcom do zakomunikowania. Może od 1 lipca nikt od nas tych śmieci nie odbierze?

  Panie Burmistrzu NIC NIE WIADOMO!!! Dobrze, że chociaż INFO coś szczątkowo można się dowiedzieć.

  Moja rada. Panie burmistrzu mniej obrażania się na radnych a więcej współpracy ze wszystkimi.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. mona123

  te 240 l zmieszanych i 120 l suchych to na ile osób – rodzinę 2-osobową, 4 – osobową czy 10 osobową, bo jeżeli płacimy od osoby, to wywóz też powinien być od osoby. Mam 4 osobową rodzinę i ok 200 litrów śmieci nieposegregowanych plus 120 litrów butelek plastikowych. Myślałam, że ustawa ma zachęcać do segregacji. Jeżeli się postaram lepiej segregować śmieci będę musiała raz w tygodniu wywozić śmieci na zbiórkę, albo resztę dosypywać do śmieci zmieszanych. Może lepiej zrezygnować z segregacji…

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *