www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co z wałami?

Dziesięć lat temu, w maju i czerwcu 2010 roku Wisła dwukrotnie zagrażała Łomiankom. Może wydawać się to dość niewiarygodne, ale poziom wody, po intensywnych opadach na południu Polski, w ciągu kilku dni w niektórych miejscach w Łomiankach zbliżał się do połowy wysokości wału przeciwpowodziowego.

Czy taka sytuacja, którą widać na zdjęciach obok, może się powtórzyć? Co przez te 10 lat zrobiono dla poprawienia bezpieczeństwa tzw. terenów zalewowych, które pokrywają znaczną część Łomianek? Czy podobnie jak to było 10 lat temu w sytuacji realnego i widocznego zagrożenia powodziowego mieszkańcy osiedli położonych bliżej Wisły będą swój dobytek wynosili na piętra budynków?

Łomiankowski, około 11-kilometrowy, odcinek wałów przeciwpowodziowych powstawał w dwóch etapach. Część obwałowania wybudowano przed 1939 rokiem, a pozostałe odcinki około 1950 roku. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 1997 roku. Zarządcą wałów jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, która to instytucja jest odpowiedzialna m.in. za cykliczne wykaszanie wałów oraz przeprowadzania ich kontroli. Podczas ostatniej kontroli, która miała miejsce 5.08.2019 r. skategoryzowano stan techniczny wałów jako zadowalający, a stan bezpieczeństwa jako niezagrażający bezpieczeństwu.

Remonty cząstkowe są zlecane sukcesywnie po przeprowadzanych przeglądach rocznych. Natomiast poważniejsze remonty i ich realizacja wynikają z obowiązkowych przeglądów pięcioletnich. Remonty obejmowały m.in. uzupełnienie ubytków w skarpach i w koronie wału spowodowanych przez zwierzęta ryjące, usunięcie zakrzaczenia i zadrzewienia z podstawy obwałowania oraz utwardzenie korony wału.

Jak informuje zastępca Burmistrz Łomianek ds. technicznych Paweł Bohdziewicz – „Urząd od początku roku 2019 jest w ciągłym kontakcie ze wszystkimi szczeblami nadzoru wodnego. Szukamy wspólnie rozwiązań, które pozwolą nam doprowadzić stan obwałowania i zabezpieczenia przeciwpowodziowego do stanu, który uchroni naszą gminę przed katastrofą. Do tego są potrzebne ogromne środki finansowe i bez udziału funduszy zewnętrznych, podchodzących w dużej mierze z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, będzie to praktycznie niemożliwe. […] Przebudowa wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy to koszt szacunkowy około 100 mln zł, bez odszkodowań za grunty będące własnością prywatną. Z budżetu gminy Łomianki w poprzednich kadencjach zostało łącznie przekazane na dotacje celowe około 462 000 zł na dokumentację, która nie została zrealizowana”.

Czy teraz zostaną podjęte jakieś konkretne decyzje, ustalenia, działania dające szanse na zwiększenie bezpieczeństwa Łomianek, zwłaszcza w kontekście powstających od kilku lat osiedli i zabudowań jednorodzinnych lokalizowanych coraz bliżej Wisły? Zobaczymy…

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *