www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co z wodami gruntowymi w Sadowej?

Jak informuje UM Łomianki… Pierwsze niepokojące sygnały z tego terenu do urzędu gminy Czosnów i Łomianki zaczęły napływać w okresie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, gdy wysoka temperatura spowodowała, że zaczęły topnieć duże ilości zalegającego śniegu. Naturalne ukształtowanie terenu w rejonie wsi Sadowa w Gminie Łomianki i Izabelina Dziekanówek w gminie Czosnów sprawiło, że powstająca wody spływają z wyżej położonych terenów Puszczy Kampinoskiej i jej obrzeży w kierunku ulicy Kolejowej.

Pierwsza naturalną przeszkodą, która ograniczała spływ wody, jest grobla powstała na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w latach 60. ubiegłego wieku. Jednak ze względu na zły stan techniczny grobli woda zaczęła się przez nią przelewać.
W związku z tym w dniach 27.12.2010 r. i 7.01.2011 r. u Wójta gminy Czosnów oraz w dniach 4. i 12.01.2011 r. w siedzibie dyrekcji KPN odbyły się spotkania, na których omawiano zaistniałą sytuację oraz opracowano projekty niezbędnych działań. Zaproponowano przeprowadzenie modernizacji grobli polegającej na jej podwyższeniu i poszerzeniu na najbardziej zniszczonym odcinku ok. 200 mb.
Ze względu na fakt, że cała grobla leży na terenie KPN, wiodącą rolę w jej modernizacji musi pełnić dyrekcja parku. Wójt Czosnowa i Burmistrz Łomianek zadeklarowali wszelką niezbędną pomoc przy tych działaniach. Niestety ze względu na konieczność uzyskania stosownych opinii i decyzji, m.in. Ministerstwa Środowiska, oraz potrzebę wykonania odcinka drogi dojazdowej do grobli dla ciężarówek, prace modernizacyjne mogą rozpocząć się dopiero w drugiej połowie 2011 roku.

Kolejny problem, jaki pojawił się w tym terenie, to ogromna ilość wody powstającej z topniejącego śniegu zalegającego na łąkach, która zalała wszystkie naturalne zagłębienia terenu, wdarła się do piwnic, garaży, niektórych podwórek. Dotyczy to, niestety, również niżej położonych szamb.

W dniach 14. i 17.01.2011 r. w tym rejonie pracowała komisja złożona z pracowników urzędów gmin, sołtysów, radnych i mieszkańców, która przeprowadziła wizję lokalną oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy w Sadowej. Ze względu na wysoką wodę nie udało się jednak dojść do zalanych szamb przy posesjach.Ustalono że w celu umożliwienia naturalnego spływu wody zostanie odtworzony fragment rowu melioracyjnego zasypanego przez mieszkańców Dziekanówka, oczyszczone zostaną z gałęzi i innych nieczystości przepusty drogowe oraz podwyższony Stary Tor, aby wyeliminować możliwość przelewania się przez niego wody. W dniach 19. i 20.01. strażacy z OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski przy użyciu zestawów motopomp przepompowywali wodę z końcowego odcinka rowu melioracyjnego, co znacznie obniżyło lustro wody w tym rejonie. Ponadto workami z piaskiem prowizorycznie zabezpieczyli podwórka na posesjach przy ulicy Strzeleckiej i Zagórze. Dzięki współdziałaniu i współpracy z gminą Czosnów zostało przywiezione i rozgarnięte 130 ton pospółki na Starym Torze.
Oprócz zapewnienia worków z piachem i pomp gmina Łomianki w dniu 22.01. włączyła do akcji ciężki sprzęt. Koparka przez cały dzień pogłębiała rowy melioracyjne, oczyszczono również przepusty pod drogami.
W sobotę 22.01 br. sytuację w terenie kontrolował burmistrz Tomasz Dąbrowski.
Również w niedzielę 23.01 br. przedstawiciele gminy patrolowali teren.
W poniedziałek 24.01 br. pracował sprzęt ciężki. Wykopano rów odwadniający wzdłuż Starego Toru, dzięki czemu poziom wody pozostaje bez zmian mimo wód napływających z puszczy. Dalsze prace przy ul. Stary Tor trwały także w kolejnych dniach. W związku ze zmiennymi warunkami pogodowymi przez cały czas ten teren jest monitorowany przez Straż Miejską i strażaków z OSP, aby w optymalny sposób pomagać mieszkańcom zagrożonym podtopieniami.

źródło: UM Łomianki
foto: www.osp.lomianki.art.pl
redakcja@lomianki.info

Co z wodami gruntowymi w Sadowej?

Co z wodami gruntowymi w Sadowej?

Co z wodami gruntowymi w Sadowej?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *