www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

W dniu 27 września 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 przeprowadzone zostały ćwiczenia z udziałem zastępów gaśniczych z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Łomianek i Dziekanowa Polskiego oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Błonia.

Ćwiczenia zostały zorganiozwane na podstawie Rocznego Planu Doskonalenia Zawodowego JRG Błonie. Ćwiczenie praktyczne, przed wykonaniem którego stanęli strażacy zakładało pożar w kuchni szkolnej stołówki na I piętrze, z jednoczesną ewakuacją dwóch pracujących tam kobiet. Po wykonaniu wszystkich założonych wcześniej elementów strażacy podsumowali przebieg ćwiczeń na specjalnie zorganizowanej zbiórce, po czym zapoznali się z charakterystyką i topografią obiektu oraz stanem sieci hydrantowej na ulicach zlokalizowanych wokół tej placówki.

Warto zaznaczyć, że ćwiczenia straży pożarnej poprzedziło Praktyczne Sprawdzenie Ewakuacji (PSE), które wszystkim uczniom i całemu personelowi przypomniało zasady prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia prawdziwego zagrożenia. Ewakuacja przebiegła sprawnie, a uczniowie, nauczyciele i pracownicy pomocniczy zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego zebrali się we wcześniej zaplanowanych miejscach. Tą część w obecności dzieci i wychowawców podsumowali oficerowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Błonia, którzy podczas przeprowadzania PSE przypatrywali się poczynaniom łomiankowskich uczniów i nauczycieli.

Michał Starnowski

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

Ćwiczenia strażaków w SP1 w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *