www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

CYMBORSKI ADAM PIOTR
– kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydat do Rady Miejskiej Łomianki, Komitet Wyborczy Wyborców Łączą Nas Łomianki, lista nr 22, miejsce 12, okręg 2 (Łomianki Centralne, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, Łomianki Powstańców, Łomianki Dolne, Łomianki Górne, Łomianki Chopina, Dąbrowa Zachodnia, Dąbrowa Równoległa).

Krótką informację o kandydacie.
Mam 43 lata, wykształcenie średnie. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem czwórki wspaniałych dzieci. Od urodzenia mieszkaniec Łomianek, który z doświadczenia zna dobre i złe strony miasta. W latach 80 – tych związany byłem z podziemnym ruchem niepodległościowym, organizowałem druk i kolportaż niezależnych wydawnictw, współredagowałem kilka pism. W 1986 r. byłem współzałożycielem warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej, antykomunistycznej organizacji, która działała min. na terenie naszej gminy http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_Cymborski Na początku tzw. transformacji ustrojowej rozpocząłem działalność gospodarczą min. poprzez hurtową i detaliczną sprzedaż kosmetyków. Jestem członkiem Stowarzyszenia „ Solidarność Walcząca – Oddział Warszawa”. Podstawowe wartości jakie wyznaję to Bóg, Honor, Ojczyzna. Na tych wartościach opierałem dotychczasową działalność dla dobra Polski. Dziś pragnę ją kontynuować w mojej Małej Ojczyźnie – w Łomiankach.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Nie mam tak wielkich i wspaniałych osiągnięć dla lokalnej społeczności, jak prezentowani „zawodowi wyjadacze chleba” z kilkuletnim stażem w radzie miasta czy powiatu. Jestem zwykłym obywatelem, który biernie uczestniczył w życiu Łomianek. Ta pozorna „bierność” nie jest moim minusem, wprost przeciwnie – atutem. Dlaczego? Ponieważ patrząc z innej perspektywy – mieszkańca a nie włodarza -. widzę znacznie więcej niż …krótkowzroczni pierwszoligowcy, lepiej rozumiem i dostrzegam problemy „przeciętnego” człowieka. Ktoś zapyta – „a doświadczenie?”, odpowiadam – rutyna zgubiła niejednego mistrza. Zdecydowałem się na start w tym „maratonie”, gdyż nasze miasto potrzebuje świeżości, nowego otwarcia na ludzi nie uwikłanych w koterie, układy i polityczno – biznesowe gierki.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Startuję z listy Komitetu „Łącza Nas Łomianki”, gdyż jego program wyborczy uznałem za najbardziej realny, spójny i odpowiadający mojej wrażliwości na sprawy Łomianek i problemy mieszkańców http://www.laczanaslomianki.pl W przypadku elekcji do Rady Miasta dołożę starań, aby go zrealizować.
W szczególności jestem zwolennikiem budowy studni wody oligoceńskiej jako alternatywnego  zaopatrzenia mieszkańców w czystą wodę, żłobków, przedszkoli publicznych i domów komunalnych, podjęcia prac umożliwiających powstanie szybkiej linii tramwajowej Łomianki – Warszawa oraz uruchomienia wewnętrznej komunikacji miejskiej łączącej osiedla z centrum, Jestem zwolennikiem szerokiego wsparcia ze strony samorządu dla działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe, gdyż na tym polu dostrzegam możliwość szerszego zaangażowania społeczności lokalnej na rzecz człowieka i rozwoju Łomianek. Na tych sprawach w szczególności skoncentruję swoja uwagę. Proszę o Państwa poparcie.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca – Oddział warszawa”: www.solidarni.waw.pl

CYMBORSKI ADAM PIOTR<br /> – kandydat do Rady Miejskiej Łomianki” /></p>
<p><img decoding=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *