www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czy bezpłatna komunikacja sprawdza się?

Radni z Klubu Radnych Niezależnych wystąpili do Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego z interpelacją. Podziękowaliśmy w niej za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku o zwolnienie z opłat mieszkańców naszej gminy, poruszających się w ruchu lokalnym komunikacją miejską KMŁ (o szczegółach informowaliśmy w artykule „Lokalnie bezpłatnie? Radni zdecydują…”).

W złożonym piśmie zapytaliśmy o możliwość zapewnienia bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży uczących się na terenie naszej gminy również w nowo uruchomionych liniach ZTM.

Dla zastępcy burmistrza najważniejszą kwestią było jednak to, kto jako pierwszy wystąpił z inicjatywą darmowej komunikacji. Ponieważ p. Rusiecki wspomina o tej kwestii, czuję się w obowiązku udostępnić krótki materiał wideo z posiedzenia Komisji Społecznej, prezentujący radnego Pawła Słupskiego-Kartaczowskiego z KWW Tomasza Dąbrowskiego i jego niezwykłe „wsparcie” inicjatywy wprowadzenia darmowej komunikacji (WIDEO).

W dalszej części odpowiedzi p. Rusiecki zupełnie niepotrzebnie przypomina nam o tym, jakie uchwały w sprawie komunikacji zostały podjęte w rzeczonej sprawie. Niepotrzebnie, bo przecież uczestniczyliśmy w sesjach, podczas których uchwały te były podejmowane. Zawsze gdy czytam tak skonstruowane odpowiedzi, mam nieodparte wrażenie, że p. Rusiecki, tworząc swoje wywody, chce, by odpowiedź jego wyglądała – przynajmniej z pozoru – na długą i poważną.

Z ostatniego akapitu udzielonej nam odpowiedzi wynika, że burmistrz niestety nic nie może w sprawie zgłoszonych przez nas postulatów. Pytamy zatem, po co nam taki burmistrz, który – w zasadniczych dla mieszkańców kwestiach – niewiele może.

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym obsługa komunikacyjna gminy należy do zadań własnych tej gminy. Mając na uwadze fakt, iż ZTM jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, która nie może samodzielnie finansować komunikacji na obszarze innych gmin, zwracam się do burmistrza z prośbą, tym razem otwarcie, by ponownie zasiadł do rozmów z prezesem KMŁ w celu:

1. oszacowania możliwych dopłat z budżetu gminy na rzecz dzieci i młodzieży z gminy Łomianki, co umożliwiłoby bezpłatne przemieszczanie się tych dzieci komunikacją ZTM, przynajmniej na terenie naszej gminy;

2. dostosowania rozkładu jazdy linii KMŁ do planu zajęć dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy;

3. połączenie osiedli ze szkołami niezależnie od rejonizacji – nowe rejony obowiązują od września 2017, więc wiele dzieci z różnych miejsc w gminie dojeżdża do szkół według starych ustaleń (poza tym np. w SP nr 3 nie ma miejsca dla wszystkich roczników), a jedynym obecnie dojazdem dla nich są płatne linie obsługiwane przez ZTM (np. z Kiełpina do Dziekanowa Leśnego nie ma linii lokalnej).

Marcin ETIENNE


Załączone dokumenty:
Odpowiedź na interpelację.pdf

 

Czy bezpłatna komunikacja sprawdza się?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

 1. pasażer

  A gdzieś czytałem że to burmistrz to wymyślił a z filmu wynika coś zgoła innego. Że to propozycje radnychniezaleznych.
  Pytam się tylko po co te zagrywki po publikę? Przecież i tak prawda prędzej czy później wychodzi.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *