www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czy może zabraknąć wody?

Podczas ostatnich długotrwałych wysokich temperatur i braku opadów pojawiają się coraz częściej informacje o problemach z wodą miejską, które dotykają niektóre miejscowości. Jak to wygląda w Łomiankach?

Jak informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach…

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli nr 1 w 2018 roku Zakład Wodociągówi Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. wprowadził do sieci wodociągowej1 069 975 m3 wody. Z zestawienia wydajności ujęć przedstawionych w tabeli nr 2wynika z kolei, że Spółka może pobrać maksymalnie 2 394 400 m3 wody rocznie.Oznacza to, że zasoby wodne są ponad dwukrotnie wyższe od zapotrzebowaniamieszkańców gminy Łomianki. Tym samym należy stwierdzić, że na tereniegminy Łomianki nie istnieje problem związany z brakiem zasobów wodnych.

Nie oznacza to niestety, że przy aktualnym rozmieszczeniu stacji uzdatnianiawody i układu sieci wodociągowej, szczególnie wobec konieczności dystrybucjiwody pod trasą S7, nie będą pojawiały się incydentalne problemy z niedostatecznymciśnieniem wody w szczególnie niekorzystnych sytuacjach. Dotyczyto jedynie najbardziej ekstremalnych sytuacji z bardzo długimi okresami bezdeszczu i bardzo wysokimi temperaturami w dzień i w nocy.

Jednakże, biorąc pod uwagę rozwój Naszego Miasta i kierunki jego zagospodarowania,Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji mających na celu poprawęjakości świadczonych usług, chociażby poprzez budowę dodatkowych odcinkówsieci pomiędzy terenem miasta i Dąbrowy.

Czy może zabraknąć wody?

Czy może zabraknąć wody?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *