www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czy uda się znaleźć porozumienie?

Od Jana Grądzkiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach – otrzymaliśmy pismo z prośbą o publikację.
Pismo odnosi się bezpośrednio do zamieszania związanego z wynagrodzeniami dla łomiankowskich nauczycieli…

redakcja@lomianki.info


Szanowni Państwo,
obecna kadencja Burmistrza Łomianek należy na pewno do wyjątkowych.

Pomawianie, szantaż, wyzwiska czy ubliżanie Radnym w Łomiankach przez tzw. „”Grupę trzymającą władzę”” i jej zwolenników, to dzisiaj w Łomiankach standard. Mamy do czynienia z próbami „”zarządzania poprzez konflikt”” uprawianymi przez ekipę Burmistrza. A pomówienia, uogólnienia, nie przekazywanie informacji zwrotnych, styl nakazów, nie oddzielanie spraw ważnych od mniej istotnych, manipulowanie informacją, to podstawowe zasady tego stylu zarządzania.

Pytania Radnych dotyczące spraw gminnych konieczne do właściwej oceny sytuacji i podjęcia korzystnych dla Gminy decyzji, plasują ich w grupie osobistych wrogów Burmistrza. Nie wypada, wręcz nie wolno im mieć swojego zdania, jeśli jest inne niż poglądy obecnie panujących. Tacy Radni traktowani są jak element wrogi i zwalczani na różne sposoby (patrz czerwona gadzinówka).
Cenną energię traci się na osobiste sparingi i przepychanki, a prośby o przedstawienie analiz i kalkulacji wzrostu podatków, cen biletów KMŁ czy opłat za wodę i kanalizację pozostają bez odpowiedzi, braknie dla nich czasu i refleksji (nie oddzielanie spraw ważnych od mniej istotnych).

Gazeta Łomiankowska wydawana przez Spółkę KMŁ, której jedynym właścicielem jest Gmina – czyli gazeta utrzymywana przez nas wszystkich – i tak napisze, że jest dobrze, a nawet wspaniale – jak nigdy dotąd (manipulowanie informacją).

W większości Gmin w Polsce uchwały zanim trafią na Sesje Rady są wielokrotnie omówione, przeanalizowane i zaopiniowane przez większość Radnych. Sesja jest tylko ostatnim aktem zatwierdzającym wspólnie wypracowane stanowisko. Łomianki w tej kadencji mają swoją specyfikę; Uchwały Burmistrz zgłasza pod obrady Rady bez wcześniejszego omówienia, a często z negatywną opinią Komisji Rady. Sesja staje się miejscem, gdzie krzykiem, często zastraszaniem, próbuje się wymusić jedyny słuszny sposób głosowania – ZA.
Próby Radnych zgłaszania uwag do projektów uchwał są torpedowane i zagłuszane przez kilkuosobową grupę zwolenników Burmistrza (nie przekazywanie informacji zwrotnych, styl nakazów).

Szanowni Państwo

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej – 25.10.2012 r. Rada Miejska na wniosek Burmistrza procedowała nad kilkunastoma uchwałami. Wiele z nich miało negatywną opinię Komisji Rady Miejskiej (m.in. uchwała w sprawie ustalenia opłat za „”śmieci”” – wniosek Burmistrza ustalający opłatę 15 zł za śmieci segregowane i 30 zł za niesegregowane – miesięcznie od każdej osoby przebywającej w gospodarstwie domowym – którą radni skrytykowali i zaopiniowali negatywnie, bo np. 5-osobowa rodzina zapłaciłaby wtedy 150 zł miesięcznie).

Uchwała, która miała pozytywną opinię Komisji budżetowej (1 głos „za” i 2 wstrzymujące się) dotyczyła zmian w uchwale budżetowej. W trakcie Sesji Radni zgłosili uwagi do przedstawionego projektu i wnosili m.in. o zwiększenie środków na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Naszej Gminie.
Ożywiona dyskusja dotycząca sposobu procedowania oraz próby zagłuszania i przerywania obrad przez wspomniane wcześniej osoby, wymusiły przesunięcie projektu Uchwały do prac w Komisji Rady Miejskiej. Tak wygląda normalna procedura w takich przypadkach. Zamiast publicznej kłótni należy omówić uchwałę na komisji.
Sprawę możnaby zamknąć, gdyby nie fakt, że pojawiły się wątpliwości: czy dla wszystkich pracowników oświaty wystarczy środków na listopadowe wynagrodzenia? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkół, grupa radnych złożyła wniosek o zwołanie Sesji nadzwyczajnej w sprawie przyjęcia tylko jednej uchwały, właśnie dotyczącej zmian w budżecie. Ustaliliśmy wspólnie termin posiedzenia Rady na 30 października (31.10.12 wielu radnych wyjeżdża na groby bliskich).
Aby sesja mogła się odbyć konieczne jest przygotowanie poprawek w projekcie uchwały. Na moją prośbę o przygotowanie stosownej uchwały Pani Skarbnik odmówiła, twierdząc, że pracuje teraz nad czymś innym… Wobec tego inicjatorzy anulowali swój wniosek rezygnując ze zwołania nadzwyczajnej sesji.
A pięć dni potem, w dniu 30.10.2012 r., Burmistrz wnioskuje o zwołanie sesji na 31.10.2012 r. O co w tym wszystkim chodzi?…

Aby zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej Komisje miały czas na zaopiniowanie proponowanego projektu uchwały, sesję nadzwyczajną w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 r. zwołałem na dzień 05.11 2012 r.

Szanowni Państwo.

Zgodnie z Art. 60 Ustawy o Samorządzie Gminnym, za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Burmistrz. Jemu też przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie oraz przygotowania uchwały. Mimo szczerych chęci Radnych propozycja zmian musi należeć do Burmistrza. Radni, mając na uwadze dobro Gminy i jej mieszkańców, mogą zgłaszać prośby o zmianę, w przypadku odmowy Burmistrza mogą zagłosować za lub przeciw.

Rodzą się pytania:

Dlaczego Burmistrz nie zaplanował w projekcie budżetu (wyłączna kompetencja Burmistrza) wystarczających środków na Oświatę?

Dlaczego na pytania Radnych: o to czy zostały zabezpieczone środki na Oświatę, Dom Kultury i bezpieczeństwo w Gminie zawsze padała odpowiedź – tak?

Dlaczego 30 sierpnia 201 2r. Burmistrz zmniejszając środki na inwestycje, zwiększył środki na wynagrodzenia w administracji o około 300 000 zł, a zapomniał o oświacie? (Rada propozycję Burmistrza uchwaliła).

W dniu 06.07.2012 roku zwróciłem się do Burmistrza z pismem o przedstawienie Radzie Miejskiej planu pracy do końca kadencji i planu zadań inwestycyjnych koniecznych do realizacji, aby wspólnie wypracować stanowisko dla dobra mieszkańców, – dlaczego do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi? Czy takie plany w ogóle istnieją?

Czy obecne zamieszanie, to kolejna próba skłócenia mieszkańców Łomianek i wymuszania ustalonych przez Burmistrza i jego popleczników głosowań?

Panie Burmistrzu

Czy Pana zdaniem najlepszym sposobem zarządzania jest zarządzanie poprzez konflikt? Zastraszanie, wyzywanie obraźliwymi słowami lub gestami osób, które mają własne, czasami odrębne zdanie… Czy to jedyny sposób zarządzania Pana i Pana doradców?

Mimo tych pytań i wielu wątpliwości wierzę, że uda się znaleźć porozumienie dla dobra mieszkańców Łomianek.

Jan Grądzki


Czy uda się znaleźć porozumienie?

Czy uda się znaleźć porozumienie?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. real

    Panie Przewodniczący. Niestety może Pan pisać, prosić, błagać i nic. Już nie ma żadnych szans na porozumienie. Nie z tymi ludźmi.

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *