www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czy w Łomiankach są zabytki?

Czy w Łomiankach są zabytki? – tak brzmiał tytuł projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i szkolnym (6-11 lat), zorganizowanego przez Fundację Kids Story w Łomiankach, a dofinansowanego przez Powiat Warszawski Zachodni. W przedsięwzięciu zrealizowano 60 osobogodzin (40 stałych uczestników).

Celem projektu było przybliżenie najmłodszym mieszkańcom wybranych zagadnień związanych z historią Łomianek oraz zachęcenie do samodzielnego odkrywania przeszłości Łomianek w teraźniejszości.

Uczestnicy wzięli udział w interdyscyplinarnych warsztatach dotyczących symboli miasta, jego położenia na mapie Polski, ważnych miejsc historycznych oraz poznali budowle wpisane do rejestru zabytków (m.in. Dwór Makólskich), perełki architektury małomiasteczkowej (willa „Kwietnik”, domy: Jabłońskich, Kozdroja, Królaka), obiekty o tematyce religijnej (ołtarz i ambona w kaplicy, krucyfiks, obraz św. Małgorzaty w kościele św. Małgorzaty, Figura Serca Jezusowego). Ważnym elementem były również opowieści o dawnych Łomiankach, m.in. o dziejach szkoły podstawowej i roli nauczycielek w czasie drugiej wojny światowej, zawodach popularnych wśród mieszkańców Łomianek, ważnych osobistościach (Maria Kownacka, Stanisław Brzósko, gen. Mikołaj Bołtuć) czy charakterystycznym układzie przestrzennym miejscowości typu „ulicówka”.

Elementem uzupełniającym zdobytą wiedzę była gra terenowa, w której wzięły udział dzieci i młodzież w wieku 6-11 lat. Uczestnicy z pomocą map i instrukcji mieli odnaleźć siedem ważnych miejsc historycznych na terenie miasta i wykonać tam zadania. Podczas wyprawy dzieci i młodzież odwiedziły także Bibliotekę Publiczną – najstarszą instytucję kultury w mieście i mieli okazję obejrzeć Kronikę – ręcznie pisany dokument wypełniony starymi fotografiami i notatkami bibliotekarek od momentu powstania tej placówki. Efektem kilkugodzinnej pracy były „Mapy Łomianek”. Dziękujemy za pomoc w przekazywaniu zadań uczestnikom gry i udostępnienie pomieszczeń pracownikom: Piekarni „Oskroba”, Księgarni Świętej Rodziny, kościoła św. Małgorzaty i Biblioteki Publicznej.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pomogła zacieśnić więzi dzieci, młodzieży, rodziców z naszą małą ojczyzną – Łomiankami.

Małgorzata Rychner
Łukasz Chudzicki

Czy w Łomiankach są zabytki?

Czy w Łomiankach są zabytki?

Czy w Łomiankach są zabytki?

Czy w Łomiankach są zabytki?

Czy w Łomiankach są zabytki?

Czy w Łomiankach są zabytki?

Czy w Łomiankach są zabytki?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *