www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czy wiesz jak i gdzie głosować?

KIEDY MOŻNA GŁOSOWAĆ?

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 16 listopada 2014 roku. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7:00-21:00.
Ewentualna druga tura wyborów na Burmistrza Łomianek zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później – 30 listopada.


KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) w wyborach samorządowych przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat (art. 62 ust. 1 Konstytucji RP). Wyborcy, których osiemnaste urodziny przypadają na krótko przed dniem głosowania albo w dniu głosowania nie powinni się obawiać o umieszczenie swojego nazwiska w spisie wyborców. Gminy przygotowujące spisy wyborców przed każdymi wyborami mają obowiązek ich aktualizowania tak, aby każdy wyborca uprawniony do udziału w głosowaniu mógł odnaleźć swoje nazwisko w spisie wyborców w lokalu wyborczym w dniu wyborów.

Przepisy wyborcze stanowią, że przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Nie wynika z tego, że musi to być dowód osobisty. Możliwy jest także udział w głosowaniu na podstawie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem np. paszportu, prawa jazdy.


JAK GŁOSOWAĆ?

Wybory Burmistrza Łomianek

Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybieramy w wyborach bezpośrednich na zasadach analogicznych do wyborów prezydenta RP. Zwycięzcą jest kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Ważność wyborów nie zależy od frekwencji wyborczej.

Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał poparcia więcej niż połowy wyborców, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury głosowania, do której kwalifikuje się dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem w pierwszej turze. Druga tura odbywa się –podobnie jak w wyborach prezydenckich – po dwóch tygodniach, czyli w tegorocznych wyborach 30 listopada 2014 r.

Aby zagłosować na wybranego kandydata stawiamy krzyżyk [X] przy jego nazwisku.
Aby nasz głos był ważny musimy postawić krzyżyk [X] tylko przy nazwisku jednego kandydata.


Wybory radnych Rady Miejskiej

Gmina jest podzielona na tyle okręgów wyborczych, ile mandatów jest do obsadzenia w radzie. W Łomiankach wybierzemy 21 radnych w 21 Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW). Z każdego okręgu do Rady Miejskiej wchodzi jeden kandydat. Nie musi jednak otrzymać poparcia większości głosujących czy uprawnionych do głosowania w danym okręgu. Do zwycięstwa wystarczy większość względna. Nie ma też znaczenia wynik komitetu wyborczego danego kandydata w skali całej gminy.
System głosowania w okręgu jednomandatowym jest zatem bardzo prosty – każdy komitet zgłasza tylko jednego kandydata, tak samo wyborca może poprzeć tylko jednego kandydata i tylko kandydat z najlepszym rezultatem wchodzi do Rady Miejskiej.

Aby zagłosować na wybranego kandydata stawiamy krzyżyk [X] przy jego nazwisku.
Aby nasz głos był ważny musimy postawić krzyżyk [X] tylko przy nazwisku jednego kandydata.


Wybory do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

W wyborach do rad powiatu obowiązuje system proporcjonalny z 5-procentowym progiem wyborczym. W radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zasiada 23 radnych. Z Łomianek do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego wejdzie 5 radnych.

Ustalenie wyników wyborów w każdym okręgu polega w pierwszej kolejności na przydzieleniu określonej liczby mandatów komitetom, które w skali całego miasta przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy. Mandaty przydziela się z zastosowaniem tzw. metody d’Hondta.
Gdy wiemy już, ile mandatów przypadnie każdemu komitetowi, możemy przejść do ich rozdzielenia pomiędzy poszczególnych kandydatów. Tutaj decydujące znaczenie ma dorobek każdego z kandydatów. Wbrew obiegowym opiniom, polski system proporcjonalny opiera się jednocześnie na głosowaniu osobistym. Nie jest więc prawdą twierdzenie, że „głosujemy na partie, a nie na ludzi”. Każdy wyborca udziela poparcia konkretnemu kandydatowi, a jednocześnie komitetowi wyborczemu, który on reprezentuje.

Aby zagłosować na wybranego kandydata stawiamy krzyżyk [X] przy jego nazwisku.
Aby nasz głos był ważny musimy postawić krzyżyk [X] tylko przy nazwisku jednego kandydata.


Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Radnych sejmiku województwa wybieramy podobnie jak w przypadku powiatu w okręgach wielomandatowych i w systemie proporcjonalnym z zastosowaniem 5-procentowego progu wyborczego. Z okręgu obejmującego powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński do Sejmiku wejdzie 10 radnych.

Aby zagłosować na wybranego kandydata stawiamy krzyżyk [X] przy jego nazwisku.
Aby nasz głos był ważny musimy postawić krzyżyk [X] tylko przy nazwisku jednego kandydata.


GDZIE GŁOSOWAĆ?

Łomianki są podzielone na 13 obwodów głosowania. Numer obwodu nie jest tożsamy z numerem okręgu wyborczego, który jest 21.

OBWÓD NUMER 1
Siedziba obwodu:Budynek komunalny, ul. Kościuszki 10
Granica obwodu:ŁOMIANKI – osiedle Buraków – Wrzosów – ulice: Brukowa N 1-23, Czarnieckiego, Glinianki, Kościuszki, 11 Listopada, Mała, Łąkowa P 2-32A, N 1-43, Olszynowa, Orzeszkowej, Pancerz, Parkowa P 2 – 30, Pastewna, Poniatowskiego, Przechodnia, Przelotowa, Przełajowa, Przyłuskiego, Sobieskiego, Staromiejska, Starej Cegielni, Stary Tor, Ślepa, Warszawska P 2-80, N 1-21A, Wólczyńska, Zaułek.

OBWÓD NUMER 2
Siedziba obwodu:Budynek komunalny, ul. Akacjowa 20
Granica obwodu:ŁOMIANKI – osiedle Dąbrowa Leśna I – ulice: Asfaltowa, Borzobohatego, Brukowa P 20-44, Długa P 2-66, Dolna, Górna, Jodłowa, Kamienista, Kolejowa N 1-67, Osikowa, Piaskowa, Równa, Sosnowa, Szeroka, Śliska, Wąska, Wiślana N 37-53, Wyboista, Wydmowa, Żwirowa.
ŁOMIANKI – osiedle Dąbrowa Leśna II – ulice: Akacjowa, Aleja Lip, Długa N 1-67, Graniczna, Grzybowa, Kalinowa, Kampinoska, Konwaliowa, Kwiatowa, Leśnych Dębów, Ludowa, Łyżwiarska, Magnolii, Młocińska, Narciarska, Partyzantów, Pionierów, Rataja, Sezamkowa, Słoneczna, Sportowa, Świerkowa, Wesoła, Wiślana P 78-92, N 55-91, Żywiczna

OBWÓD NUMER 3
Siedziba obwodu:Przedszkole Samorządowe, ul. Kolejowa 51
Granica obwodu:ŁOMIANKI – osiedle Dąbrowa Rajska – ulice: Brzozowa, Dobra, Kolejowa N 69-95, Modrzewiowa, Nowa, Rajska, Rzemieślnicza, Stara, Szpitalna P 38-68, N 41-73, Wiosenna P 38-78, N 41-81, Wiślana P 62-76A, Zachodnia P 2-34, N 1-31
ŁOMIANKI – osiedle Dąbrowa Zachodnia – ulice: Fiołka, Francuska, Irysa, Kolejowa N 97-135, Kołłątaja, Krokusa, Michałowicza, Prosta, Przebiśniega, Równoległa P 12-24, Sasanki, Sierakowska P 44-78, N 37-53, Ułanów Jazłowieckich, Zachodnia P 36-78, N 33-65, Zawilca, Zielona,
DĄBROWA: ulice: Lutza N 1-5, P2-46 Łuże P 2-26, N 17-21, Ofiar Katynia, Prosta, Sierakowska, ZachodniaŁOMIANKI – osiedle Równoległa – ulica Równoległa N 1-5.

OBWÓD NUMER 4
Siedziba obwodu:Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Warszawska 73
Granica obwodu:ŁOMIANKI – osiedle Baczyńskiego – ulica: Baczyńskiego.
ŁOMIANKI – osiedle Prochownia – ulice: Boczna, Brűhla, Brukowa P 2-18, Dębowa, Kolejowa P 2-28, Leśna, Lwowska, Łąkowa P 34-70, N 45-73, Polna, Prochowni, Warszawska P 82-130, N 23-45.
ŁOMIANKI – osiedle Majowe – ulice: Ferrytowa, Kolejowa P 30-56, Krótka, Kusocińskiego, 1 Maja, 3 Maja, 9 Maja, Majowa, Osiedlowa P 2-16, N 1-9,Poprzeczna, Przeskok, Szkolna, Warszawska N 47-73, 22 Września.1-5.

OBWÓD NUMER 5
Siedziba obwodu:ICDS, ul. Staszica 2
Granica obwodu:ŁOMIANKI – osiedle Łomianki Górne I – ulice: Kolejowa P 140-162, Krzywa, Mokra P 2-10, N 1-3B, Orzechowa, Podleśna, Staszica, Warszawska N 155-187.
ŁOMIANKI – osiedle Łomianki Górne II – ulice: Agawy, Baonu Zośka, Gospodarcza, Kaktusowa, Kasztanowa, Kolejowa P 98-138, Konarskiego, Miłosna, Palmowa, Przygodna, Romantyczna, Sierakowska P 2-42, N 1-35, Warszawska N 123-153, Zalotna.

OBWÓD NUMER 6
Siedziba obwodu:Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73
Granica obwodu:ŁOMIANKI – osiedle Łomianki Centralne – ulice: Działkowa, Jaśminowa, Kolejowa P 58-96, Kosynierów, Maciejowicka, Malarska, Normatywna, Okrężna, Osiedlowa P 18-24, N 13-17B, Racławicka, Szpitalna P 2-36, N 1-39, Warszawska N 75-121, Wiosenna P 2-36D N 1-39, Wiślana P 12-56, N 7-35C
ŁOMIANKI – osiedle Pawłowo – ulice: Arciszewskiego, Bołtucia, Fabryczna, Henryka Pobożnego, Jeziorna, Kiepury, Pawłowska, Raabego, Spokojna, Warszawska P 132-150, Wiślana N 1-5 (Łomianki)
Łomianki Dolne – sołectwo ulice: Fabryczna,Jeziorna,Wiślana N 57-87,Zielonej Łąki

OBWÓD NUMER 7
Siedziba obwodu:Dom Kultury, ul.Wiejska 12a
Granica obwodu:ŁOMIANKI – osiedle Łomianki Stare – ulice: Berlinga, Dąbrówki, Fredry, Gościńcowa P 2-108, N 1-119,Jana Dąbrowskiego, Mieszka I, Moniuszki, Rolnicza P 2-86Z, N 1-77A, Spacerowa, Szczęśliwa, Szczytowa N 1-37, Warszawska P 152-262, Wiejska, Henryka Wieniawskiego P 2-8, Wiślana P 2-10, Włościańska N 1-29.

OBWÓD NUMER 8
Siedziba obwodu:Dom Kultury, ul.Wiejska 12a
Granica obwodu:ŁOMIANKI – osiedle Trylogia – ulice: Gościńcowa P 110-146, N 121-163, Jedności Robotniczej N 1-51, Kasprzaka, Kmicica, Oleńki, Parkingowa, Podbipięty, Rolnicza P 88-124C, N 83-109, Skrzetuskiego, Warszawska P 264-304, Wjazdowa, Włościańska P 2-28, Wołodyjowskiego, Zagłoby.
ŁOMIANKI – osiedle Powstańców – ulice: I Armii Wojska Polskiego, Armii Poznań, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Cienista N 1-3, Gwardii Ludowej, Gwiaździsta, Jedności Robotniczej P 2-40, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy, Reja, Rolnicza P 126-168, N 111-157, Warszawska P 308-344, Weteranów, Zbowidowska.

OBWÓD NUMER 9
Siedziba obwodu:Biblioteka Publiczna, ul. Wiejska 12a
Granica obwodu:ŁOMIANKI CHOPINA – sołectwo – ulice: Aleja Chopina, Niemena, Bacewicz, Bogusławskiego, Elsnera, Kościelna Droga, Kamińskiego, Lutosławskiego, Moniuszki P 6-28, N 1-33, Paderewskiego, Szczytowa P 2-34, Szpilmana, Szymanowskiego, Wieniawskiego N 7-9, P 10-20, Wiślana P 32-90, Wspólna, Vivaldiego,
Łomianki ul. Szczytowa P 10-30E.
ŁOMIANKI DOLNE – sołectwo – nr P12, ulice: Brzegowa P 2-36, N 1-51, Krajobrazowa, Lisieckiego, Kamińskiego, Łużycka, Wiślana P 2-30, N 1-9.

OBWÓD NUMER 10
Siedziba obwodu:ICDS, ul. Staszica 2
Granica obwodu:KIEŁPIN I – sołectwo – ulice: Bukowa, Cyprysowa, Jałowcowa, Klonowa, Kocjana, Kolejowa P 164-208, Krzyczkowskiego, Leszczynowa, Lokajskiego, Niegodzisza, Porzeczkowa, Rolnicza N 231-245B,P 232-254, Truskawkowa, Warszawska P 382-410B, N 221-243, Wiązowa, Wiklinowa P 2-32, Żołnierzy Narwiku.
KIEŁPIN II – sołectwo – ulice: Aleja Chopina, Armii Poznań, Brzegowa N 73-131, Brzoskwiniowa, Brzósko, Cebertowicza, Cienista P 2-96, N 1-51, Czereśniowa, Gruszkowa, Jarzębinowa,Jesionowa, Klonowy Park, Koncertowa, Kościelna Droga, Mokra P 10-12, N 3-51, Morelowa, Ogrodowa, Rolnicza P ,36,38,, N 173-229, P 170-230, Warszawska P 346-380, N 189-219, Willowa, Wiśniowa.

OBWÓD NUMER 11
Siedziba obwodu:Szkoła Podstawowa, Dziekanów Polski, ul.Rolnicza 435
Granica obwodu:DZIEKANÓW BAJKOWY – sołectwo – ulice: Dziekanów Leśny – Baśniowa, Bolka i Lolka, Brzechwy, Czerwonego Kapturka, Dobrej Wróżki, Graniczka, Kaczki Dziwaczki, Kolejowa P 210-254, Kopciuszka, Koszałka Opałka, Kota w Butach, Kownackiej, Krasnoludków P 2-52,Podwale, Przy Jeziorze N 1-17, Rolnicza P 12, Rolnicza P 256-296, N 251-297, Sienkiewicza, Waligóry, Wiklinowa P 8,36, N 1-35A, Złotej Rybki.
DZIEKANÓW POLSKI – sołectwo – ulice: Błotna, Kolejowa P 256-330a, N 235 -289, Krasnoludków N 1-49, Mikołajczyka, Dziekanów Polski P 38, Podróżna, Podwale, Rolnicza P 302-430B, N 299-425B, Wędkarska, Witosa.
DZIEKANÓW NOWY – sołectwo – ulice: Kolejowa P 12,14, Kolejowa P 362-424, Królowej Marysieńki, Podróżna, Poziomkowa, Rolnicza P 432-548, N 427-543, Stefana Batorego, Turystyczna, Zakroczymska.
KĘPA KIEŁPIŃSKA – sołectwo – N 23, P 24, 24A, ulice: 6-go Pułku Piechoty, Brzegowa N-13, Gajowa, Podwale.

OBWÓD NUMER 12
Siedziba obwodu:Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6
Granica obwodu:DZIEKANÓW LEŚNY – sołectwo – ulice: Akinsa, Asnyka, Kolejowa N 137-227, Konopnickiej, Kraszewskiego, Lotników Alianckich, Mickiewicza, Miła, Miodowa, Niska, Norwida, Pogodna, Reymonta, Rodziewiczówny, Sawickiej, Słowackiego, Wierzbowa.
KIEŁPIN ulice: Cisowa,Kolejowa N 161-175, Torfowa.
Dziekanów Polski ulice: Asnyka P 6-34,Kolejowa N 223-233B, Lotników Alianckich P 66, Miła, Szymczaka.

OBWÓD NUMER 13
Siedziba obwodu:Szkoła Podstawowa, Sadowa, ul. Strzelecka 35
Granica obwodu:SADOWA – sołectwo – ulice: Biedronki, Borówkowa, Jagodowa, Kolejowa P 334-360, N 303-325, Podróżna, Lipińskiego, Sielanki, Strzelecka, Środkowa, Turystyczna P 2-54, Wakacyjna, Wędrowców, Zaciszna, Zagórze.
DZIEKANÓW POLSKI ulice: Czarodziejskiej Góry, Kolejowa N 291-301, Mistrza i Małgorzaty, Odysei, Piękna, Turystyczna N 1-51B, Władcy Pierścieni, Wrzosowa.

Czy wiesz jak i gdzie głosować?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *