www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Dąbrowa Zachodnia

Dąbrowa Zachodnia jest najbardziej wysuniętą na zachód częściąŁomianek; graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym,od wschodu – z Dąbrową Rajską i Leśną, a od północy z DziekanowemLeśnym i ul. Kolejową.

Jeszcze do połowy XX wieku, wzdłużdzisiejszej ul. Zachodniej, istniało tylkokilka gospodarstw, a sięgające od stronyŁomianek pola uprawne i łąki należałygłównie do mieszkańców ŁomianekGórnych.

Wcześniej historia tego terenu związanabyła z należącym do pp. Makulskichfolwarkiem Raj. Należące do nich tereny,na skarpie wzdłuż ul. Zachodniej, kupiliznani warszawscy artyści, malarzei plastycy. Niektórzy z nich mieszkajątu do dziś. Historię tę przedstawia fi lmdokumentalny Bohdana Kezika „Ulicazachodnia”.

Wybudowanie trasy wylotowej naGdańsk, ul. Kolejowej, spowodowałooddzielenie Dąbrowy od Łomianek centralnych.Do dzisiaj mieszkańcy Dąbrowymają problemy z dotarciem do centrumŁomianek, stąd też nasz postulatwprowadzenia miniautobusu łączącegoDąbrowę Zachodnią i osiedle Równoległaz centrum Łomianek.

W latach 80. ubiegłego stulecia powstałomiędzy Kolejową a Zachodniąduże osiedle domów jednorodzinnych,zwane dzisiaj umownie osiedlem kwiatowym,od „kwiatowych” nazw ulic.
Osiedle kwiatowe i jego mieszkańcy toprzykład, jak własnymi siłami możnazadbać o podstawową infrastrukturęi wygląd otoczenia. Na tym terenie działałjedyny komitet wod.-kan., który sięnie rozwiązał i nie przekazał zebranychod mieszkańców funduszy do UrzęduMiasta, ale doprowadził społecznie budowękanalizacji do końca.

Większość istniejących na tym terenieulic o twardej nawierzchni, jak np. uliceIrysa, Kołłątaja, część Michałowicza,Sasanki i Krokusa, powstała własnymsumptem mieszkańców. Zadbali oni teżo zieleń. Dzisiaj można powiedzieć, że taczęść Łomianek z prowadzącymi w kierunkupuszczy ulicami Zieloną i UłanówJazłowieckich, to część niezrealizowanegoplanu: ŁOMIANKI – MIASTO OGRÓD.Pamiętam, jak po wybudowaniu mojegodomu przy ul. Irysa w roku 1993, abydojechać do posesji, trzeba było jechaćw dwa samochody, bo często grzęzłosię w błocie, a samochód trzeba byłowyciągać liną. Dzisiaj ul. Irysa, dzięki staraniomjej mieszkańców, to piękna, zadbana,zielona uliczka, z której wszyscyjesteśmy dumni.

Pozostało jeszcze wiele do zrobienia.Mieszkańcy Dąbrowy zachodniej oczekująod władz samorządowych, aby niwelowałydysproporcje powstałe w poprzednichokresach przy podziale środkówna poszczególne dzielnice i w większymstopniu w planach inwestycyjnychuwzględniały tę zapomnianą dotychczasdzielnicę.

W pierwszym rzędzie oczekujemy uzupełnieniachodnika na ul. Sierakowskiej,zbudowania brakujących nawierzchnina osiedlu kwiatowym, a po założeniukanalizacji w ul. Zachodniej dokonaniajej gruntownej modernizacji, ponieważjest to główna ulica tej części Łomianek.Oczekujemy też pomocy w rozwiązaniutak bardzo dotkliwego problemu, jakimjest nienormalnie wysoki poziom wódgruntowych.

Marzy nam się piękna, wysadzana drzewami,ze ścieżką rowerową, aleja trasąul. Sierakowskiej, do Puszczy Kampinoskiej.Jest to przecież główny szlak łączącyŁomianki z tym unikalnym na skalęeuropejską kompleksem leśnym. MieszkańcyDąbrowy Zachodniej chętnie włączylibysię społecznie do realizacji takiegoprojektu. Brakuje nam też placu zabawdla dzieci.

Mamy od kilku lat, przy ul. Zachodniej,restaurację Lemon Tree z letnim ogródkiem.Odbyła się tu z zeszłym roku bardzoudana impreza kulturalno-integracyjnaz udziałem delegacji zagranicznychprzybyłych do Łomianek z okazji rocznicywspółpracy miast bliźniaczych. Tam teżplanujemy ponowne zorganizowanie napoczątku września pikniku rodzinnegoz udziałem atrakcyjnych zespołów muzycznych.Kończąc, w imieniu Rady Osiedla pozdrawiamwszystkich mieszkańców – sąsiadów,życząc udanych wakacji.

Wojciech Berger

Dąbrowa Zachodnia

Dąbrowa Zachodnia

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *